Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

18. novembar 2009.  NEDELJA ŠTEDNJE POTVRDILA POVRATAK POVERENJA U BANKE

Rezultati kampanje koju je UniCredit banka sprovela povodom Nedelje štednje dokazuju da se poverenje u banke vratilo. U periodu od 26. oktobra do 6. novembra iznos depozita koji su klijenti položili u UniCredit banku je premašio 100 miliona evra, dok je banka pridobila oko 6.000 novih klijenata. "Ovo je jasan signal da se poverenje u celokupni bankarski sistem u zemlji vratilo. Za nas kao banku to istovremeno predstavlja i dodatni motiv za dalje unapređenje portfolija naših proizvoda i kvaliteta naših usluga," izjavio je direktor Sektora za poslove sa stanovništvom UniCredit banke Mauricijo Volčić. UniCredit banka u Srbiji je članica UniCredit grupe, jedne od najvećih finansijskih institucija sa snažnim korenima u 22 evropske zemlje, kao i sa 27 predstavništava na drugim tržištima. Grupa, prema podacima od 30. juna 2009, broji oko 10.000 ekspozitura i preko 168.000 zaposlenih.