Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


15. novembar 2009.
   POPUST ZA JEDNOKRATNO PLAĆANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Odbornici Skupštine grada su na sednici, održanoj 22. juna ove godine, usvojili Odluku o izmeni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Kako je ova odluka dovela do očekivanih finansijskih efekata, odlučeno je da je rok do koga investitori mogu koristiti uvećani popust od 50% u slučaju jednokratnog plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, umesto do 1. decembra 2009. godine produžen je do 1. marta 2010. godine.

Isti način obračuna naknade primenjuje se za ugovore zaključene pre stupanja na snagu Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta („Službeni list grada Beograda”, broj 2/09) koji važi za plaćanje koje se ugovori i izvrši do 1. marta 2010. godine.