Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. novembar 2009.
  DOŽIVOTNO UČENJE - KVALIFIKACIJE U KONTEKSTU PROMENA I PRIMENLJIVOSTI NA TRŽIŠTU RADA


Privredna komora Beograda održala je okrugli sto pod nazivom:

Doživotno učenje -  kvalifikacije u kontekstu promena i primenljivosti na tržištu rada”

Panel I: “Koncept doživotnog učenja - primenljivost na tržištu rada”

Panel II: “Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji - stanje i perspektive”

Na diskusiji otvorene su mnogobrojne teme, od kojih je najveće interesovanje bilo za novi koncept obrazovanja mladih i odraslih kao izazov na koji se može odgovoriti novim pristupom obrazovanju odraslih unutar koncepta učenja tokom celog života. Na vladi, socijalnim partnerima, privrednim i neprivrednim asocijacijama je da se svojim radom pobrinu za propagiranje i stvaranje mogućnosti za trajno učenje, osiguravanje priznanja, potvrde i primenljivost ishoda doživotnog učenja.