Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


23. novembar 2009.
  POČINJE PROBNI POPIS POLJOPRIVREDE

Republički zavod za statistiku najavio je da će od 1. do 15. decembra 2009. godine uraditi probni popis poljoprivrede u Srbiji, koji će biti osnova za izbor metoda i organizacije za redovni popis 2011. Uzorak za probni popis biće ukupno 530 poljoprivrednih gazdinstava, od čega je 470 porodičnih gazdinstava i 60 preduzetnika. Probni popis deo je projekta finasiranog iz Pretprisutpnih fondova EU (IPA).

 

Poslednji sveobuhvatni popis poljoprivrede u Srbiji urađen je 1960. godine, a rađen je samo na uzorku i prikupljani su osnovni podaci o domaćinstvima koja se bave poljoprivredom.