Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA23. novembar 2009.
  EVROPEIZACIJA SRBIJE – PRIMER TRI POLITIKE

Evropeizacija Srbije je proces unutrašnjih promena koje bi trebalo da doprinesu kvalitetu života građana i napretku na putu integracija u EU, ocenili su učesnici okruglog stola „Evropeizacija Srbije - primer tri politike“, održanog 20. novembra  2009. godine u Beogradu u organizaciji Fonda za otvoreno društvo.

 

Na skupu su predstavljene tri studije - iz oblasti Zaštite životne sredine, Prekogranične saradnje i Poljoprivredne politike. Prema studiji poljoprivredne politike, za uspešnost poljoprivredne proizvodnje i njen napredak na putu ka EU, neophodno je definisati agrarnu politiku na duži period koja će omogućiti proizvođačimada planiraju svoje aktivnosti.