ORGANIZACIJA:


Aleksandar Matić
diplomirani mašinski inženjer MBA
rukovodilac centra
e-mail: aleksandar.matic@pks.rs
tel: (+381 11) 2642 966, 3619 472


EDUKACIJA

Jelena Radić
samostalni savetnik

e-mail: jelenar@kombeg.org.rs
tel: (+381 11) 3619 472

 

Tatjana Mihajlović
savetnik
e-mail: tatjana.mihajlovic@pks.rs
tel: (+381 11) 3619 472

 

Sandra Milenković
savetnik
e-mail: sandram@kombeg.org.rs
tel: (+381 11) 2641 474 lok: 174

 

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Biljana Gajić

savetnik
e-mail: biljana.gajic@pks.rs
tel: (381 11) 2641-474 lok. 141


Centar za edukaciju i upravljanje projektima