- završen -

Marina Surcin

Projekat CLUSTER CLUB realizuje se u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje. Projekat je započet maja meseca 2011. i trajaće 30 meseci. Ukupna vrednost projekta iznosi 2,5 milona evra. Cilj projekta je podsticanje bržeg stvaranja i jačanja klastera u okviru sektora nautike i brodogradnje, s posebnim akcentom na mala i srednja preduzeća . Projekat će doprineti jačanju mogućnosti za inoviranje regionalnih i proizvodnih sistema u cilju istraživanja tržišta i razvoja biznisa.

Da bi se postigli dati ciljevi, prekogranično partnerstvo sastavljeno od 15 partnera iz  šest različitih zemalja, analiziraće postojeće klastere kroz mapiranje i utvrdjivanje trgovinskog sektora koji je vezan za nautički proizvodni lanac s naglaskom na preradjivačku industriju u sektoru drveta, plastike, gume, metala i tekstila, na području koje pokriva projekat. Partnerstvo će promovisati razmenu najboljih praksi i iskustava, preduzetničku saradnju i stvarati uslove za nove poslovne aktivnosti.

Predviedjena je i organizacija poslovnih susreta preduzeća i istraživačkih centara u različitim zemljama. Osim toga, sprovodiće se odredjene promotivne aktivnosti kao podrška preduzećima koja neguju tradicionalne zanate u delatnostima vezanim za brodogradnju.

U prvoj fazi realizacije projekta Privredna komora Beograda je uradila studiju izvodljivosti za izgradnju mini marine na Dunavu u opštini Surčuin (Beograd) u skaldu sa EU standardima, sa fokusom na zaštitu životne sredine a prema radnom paketu projekta WP 5.  Studija izvodljivosti poslužiće kao dobra osnova za finansiranje izgradnje mini marine kao pilot projekta kroz druge raspoložive fondove EU.

Aktivnosti projekta su podeljene u pet radnih paketa  (WP):

WP 1: Upravljanje i koordinacija

WP 2: Komunikacija i informisanje

WP3. Mapiranje industrijskih klastera podrazumeva mapiranje industrijskih klastera nautičkog sektora uključujući i sva podugovaranja proizvodnje delova i obrade. Glavni cilj mapiranja je stvaranje zajedničke i prekogranične baze podataka koja će prikupljati važne informacije o klasterima koji se nalaze u projektnom području. Baza podataka će biti dostupna javnosti putem posebno kreirane web stranice.

WP 4. Organizacija poslovnih susreta klastera podrazumeva organizaciju tri B2B susreta  koja će se održati u Italiji (regije Veneto i Marke) i Hrvatskoj kako bi se stvorile mogućnosti za razvoj poslovne saradnje učesnika i podstakao razvoj konkurentnosti u ciljanim područjima. Tokom B2B susreta biće organizovani i B2C (business to credit) susreti radi upoznavanja malih i srednjih preduzeća sa kreditnim linijama i drugim raspoloživim finansijskim instrumentima. Osim toga biće organizovana i dva susreta izmedju predstavnika samih klastera kako bi se poboljšao dijalog i medjusobno razumevanje.

WP 5. Razvoj pilot programa

Glavni cilj radnog paketa je promovisanje transfera tehnologija i razmene znanja u nautičkom sektoru i proizvodnji, kroz razvoj pilot programa. To će uključivati: demonstraciju upotrebe ekološki inovativnih tehnologija na plovilima promenom namene  tipičnog jadranskog istorijskog broda, " trabakul"; tri sastanka za animaciju klastera, razvoj nautičkog lanca snabdevanja s naglaskom na eko-dizajn i eko-proces za zaštitu životne sredine putem kvalitetnije reciklaže otpada; osnivanje preduzetničkog inkubatora u Puli (Hrvatska); studija izvodjlivosti izgradnje rečne marine u Srbiji u skladu sa standardima Evripske unije, sa fokusom na zaštitu životne sredine i prenošenje stručnih znanja u vezi sa tom delatnošću.

Ciljna grupa projekata Cluster Club

Projekat je namenjen klasterima malih i srednjih preduzeća jadranskog produčja ukjlučujući i Srbiju uključujući i druge organizacije kroz planirane aktivnosti: institucije, agencije, poslovna udruženja, centri za inovacije, obrazovne institucije itd.


Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU