PROJEKAT PT&SCHE
- u toku - 
Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia


PROGRAM IZ KOG SE FINANSIRA PROJEKAT
: Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building

TRAJANJE PROJEKTA: 15. oktobar 2015 – 14. april 2019. godine

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Univerzitet u Talinu, Estonija (glavni partner)
 • Univerzitet u Aberdinu, Velika Britanija 
 • Otvoreni univerzitet u Holandiji, Holandija 
 • Univerzitet u Segedinu, Mađarska 
 • Akademija doo, Viša strukovna škola, Slovenija 
 • Univerzitet u Beogradu, Srbija 
 • Univerzitet u Novom Sadu, Srbija 
 • Univerzitet u Kragujevcu, Srbija 
 • Univerzitet Metropolitan, Srbija 
 • Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER, Srbija 
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Srbija 
 • Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Srbija 
 • Konferencija univerziteta Srbije, Srbija 
 • IRVAS doo, Srbija 
 • Privredna komora Beograda, Srbija

CILJ PROJEKTA: Definisanje pravnog okvira koji podržava razvoj i primenu studiranja uz rad (part-time) i studiranja kroz kratke cikluse (short cycle). Usvajanje i implementacija najpogodnije onlajn i tradicionalne (licem-u-lice) metodologije učenja. Razvoj pet pilot programa za studiranje uz radi i/ili kroz kratke cikluse.

DODATNE INFORMACIJE: http://pt-sche.metropolitan.ac.rs/project/A K T I V N O S T I


12. decembar 2018.

PREDSTAVNICIMA PARLAMENTA PREZENTOVANI REZULTATI PROJEKTA

Na sednici Parlamenta privrednika Privredne komore Beograda, prof dr Nada Kovačević sa Univerziteta u Beogradu, održala je prezentaciju NOVI MODELI VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – POVOLJNOSTI ZA ZAPOSLENE I POSLODAVCE i na taj način upoznala poslodavce sa rezultatima projekta PT&SCHE. Za poslodavce u Srbiji je izuzetno važno da znaju da visokoškolske ustanove, radi ostvarivanja saradnje na razvoju studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada, imaju savet poslodavaca.

Zaključeno je da aktivno i angažovano učešće privrednika/poslodavaca u radu saveta poslodavaca može značajno uticati na razvoj i kvalitet studijskih programa (obrazovanja) i obezbediti kvalifikacije koje su usklađene sa potrebama tržišta rada. Privrednik/poslodavac, pružanjem mogućnosti zaposlenima da studiraju, obezbeđuje bolji kvalitet i razvoj poslovanja i stiče privržene i kvalifikovanije saradnike, koji to omogućavaju. Kroz kratke programe studija poslodavac obezbeđuje saradnike koji su obučeni za specifične poslove. Rezultati ankete
o zainteresovanosti poslodavaca za fleksbilnim vidovima obrazovanja sprovedene u okviru projekta PT&SCHE27-28. septembar 2018.

E-LEARNING KONFERENCIJA

Univerzitet Metropolitan devetu godinu za redom organizuje međunarodnu „eLearning konferenciju“ koja okuplja stručnjake iz oblasti učenja na daljinu. Osnovni cilj Konferencije je razmena iskustva, predstavljanje novih dostignuća i razmena mišljenja o inovativnim metodama u ovoj oblasti, a biće održana 27. i 28. septembra, u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Beogradu. U fokusu Konferencije su personalizovano e-učenje, kombinovane metode učenja (tradicionalna i online nastava), e-ocenjivanje, e-učenje za studente sa invaliditetom, e-učenje u kompanijama, dok će specijalni okrugli sto biti organizovan na temu Kombinovanog učenja – pristup i primene.

U okviru drugog dana Konferencije, Metropoliten Univerzitet, kao jedan od partnera na projektu PT&SCHE (part time and short cycle education), organizuje i sastanak Konzorcijuma projekta (Steering Meeting Committee).


30. avgust 2018.

STUDIJSKA POSETA UNIVERZTETU U ABERDINU

U okviru projekta PT&SCHE, koji se bavi uvođenjem posebnih vidova studiranja - studiranja uz rad i studiranja u kratkim cilusima u visokoškolski sistem u Srbiji, projektni tim PKS - Privredne komore Beograda učestvovao je u studijskoj poseti Univerzitetu u Aberdinu od 27. do 31. avgusta 2018. Ova studijska poseta bila je prilika projektnim partnerima iz Srbije da steknu uvid u različite modele studiranja, koje pruža visoko obrazovanje u Škotskoj. Studijska poseta Univerzitetu u Aberdinu je kroz razmenu različitih iskustava donela niz ideja, koje se mogu iskoristiti u obrazovnim programima u Srbiji. Predstavnici Komore su ostvarili kontakt sa Privrednom komorom Aberdina i u budućnosti je, ukoliko se ukaže potreba, moguće ostvariti saradnju.


29. avgust 2018.

POSETA GRADSKE KUĆE ABERDINA

Predstavnici naučnih institucija iz Srbije i PKS - Privredne komore Beograda, zajedno sa projektnim partnerima iz Holandije i Mađarske, posetili su Gradsku kuću u Aberdinu (Aberdeen Town House). Prijem kod gradonačelnika Aberdina, Alana Donelija (Cllr Alan Donnelly, Depute Provost), organizovao je Univerzitet u Aberdinu u okviru studijske posete na PT&SCHE projektu.28. avgust 2018.

POSETA NORTH EAST SCOTLAND COLLAGE

Univerzite u Aberdinu je, u okviru studijske posete Aberdinu, za partnere na projektu iz Srbije, Mađarske i Holandije organizovao posetu Fraserburgh kampusu North East Scotland Collage, koji omogućava veoma fleksibilan i napredan pristup studijskom programima. Zaposleni studenti imaju mogućnost produženog studiranja (part time), studiranja u kratkim ciklusima (short cycle), kao i studiranja na daljinu. Vlada Škotske, finansijski, u potpunosti podržava ovakve vidove studiranja i značajan broj studenata koristi date mogućnosti. Vlada Škotske je osnovala i agenciju koja je posrednik između visokoškolskih ustanova i kompanija u obavljanju praktične obuke i pripravničkog staža i usavršavanja zaposlenih. Veliki broj studenata počinje da radi pre završetka studija, jer su i firme spremne da podrže zaposlene koji studiraju ili se dodatno usavršavaju.


24-25. maj 2018.

SASTANAK KONZORCIJUMA PROJEKTA

U Vrnjačkoj Banji, na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu, održan je sastanak Konzorcijuma PT&SCHE projekta. Prvog dana sastanka predstavljeni su svi radni paketi i prezentovani dosadašnji rezultati projekta. Razgovarano je o finansijskim pitanjima, izveštavanju i širenju informacija o projektu. Drugi dan je posvećen predstojećim aktivnostima i zadacima, razrađen je akcioni plan do kraja projekta. Postignut je dogovor oko održavanja završne konferencije i angažovanja eksternog proveravača projekta. U narednom periodu jedna od najvažnijih aktivnosti biće informisanje poslodavaca sa novim zakonskim rešenjima studiranja uz rad i studiranja u kratkim ciklusima.


8. maj 2018.

EKSTERNA PROVERA PT&SCHE PILOT PROGRAMA NA VISOKOJ ŠKOLI ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA

Nakon provere kvaliteta pilot programa kratkih studija i studija uz rad na Metropoliten Univerzitetu u Beogradu, PT&SCHE tim obavio je proveru i na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu - VISER. VISER je jedna od prvih visokoškolskih ustanova u Srbiji koja je uvela kratke programe studija u oblasti: dijagnostike vozila, programiranja (kompjuterski programer – analitičar i programer WEB aplikacija) i profesionalnog razvoja profesora i nastavnika. Nakon obavljenih razgovora sa studentima, profesorima i poslodavcima može se zaključiti da je zadovoljen osnovni cilj kratkih programa studija – sticanje uskostručnog obrazovanja za kraće vreme, koje omogućava brže zapošljavanje, jednostavniju prekvalifikaciju, a i mogućnost usavršavanja i dopune trenutne kvalifikacije u skladu sa potrebama i razvojem profesije.


7. maj 2018.

EKSTERNA PROVERA PT&SCHE PILOT PROGRAMA NA METROPOLITEN UNIVERZITETU

Tim u kome su bili i predstavnici Privredne komore Beograda obavio je proveru kvaliteta pilot programa kratkih studija i studija uz rad na Metropoliten Univerzitetu u Beogradu. Eksterna provera kvaliteta je jedna od aktivnosti na projektu PT&SCHE i obavljena je prema unapred utvrđenom i dogovorenom planu i rasporedu. Procena kvaliteta je rađena na osnovu ESG standarda (European Standards and Guidelines). Kroz razgovor sa studentima uključenim u PT&SCHE pilot programe moglo se zaključiti da su zadovoljni i organizacijom nastave i nastavnim materijalima, da su njihova očekivanja ispunjena i da smatraju da su stekli dodatna znanja i kompetencije, koje im omogućavaju brže zapošljavanje, traženje novog posla ili zadovoljenje potreba postojećeg poslodavca.


25. april 2018.

SASTANAK LOKALNOG KOMITETA PT&SCHE PROJEKTA

Na Metropoliten Univerzitetu održan je 11. sastanak Lokalnog komiteta projekta PT&SCHE. PT&SCHE projekat se polako približava kraju i Lokalni komitet je raspravljao o svemu do sada urađenom. Vodeći partneri svakog radnog paketa su predstavili dosadašnje rezultate i dali predloge tema za predstojeći sastanak Konzorcijuma projekta u Vrnjačkoj Banji. Razgovarano je i o eksternoj evaulaciji pilot programa, koje sprovode Metropoliten Univerzitet i Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. U timu koji će vršiti eksternu proveru pilot programa studiranja u kratkim ciklusima i studiranja uz rad su i predstavnici Privredne komore Beograda.


27. septembar 2017.

  SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o visokom obrazovanju. Zakon predviđa formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privede. Novim rešenjima daje se prilika nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju "spin-off" i "start-up" kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede. Predviđa se i uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada. Ovo je bio i jedan od glavnih ciljeva projekta PT&SCHE.22. septembar 2017.   UNIVERZITET METROPOLITEN U BEOGRADU NUDI STIPENDIJE ZA STUDIRANJE UZ RAD I STUDIRANJE U KRATKIM CIKLUSIMA


Univerzitet metropoliten u Beogradu nudi stipendije za studiranje uz rad i studiranje u kratkim ciklusima za 16 studenata na “Informacionim sistemima” sa najmanje četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, a koji su zaposleni, ili koji iz drugog razloga nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu. Pored toga, obezbeđeno je 10 stipendija za studiranje na kratkom programu i to za “Programiranje u Javi”.
23. januar 2017.

SASTANAK  KONZORCIJUMA  PROJEKTA  PT&SCHE

Nakon jedne godine od početka projekta PT&SCHE, na Univerzitetu u Novom Sadu održan je sastanak Konzorcijuma projekta koji je vodio glavni partner Univerzitet iz Talina, Estonija. Na sastanku su se predstavili dosadašnji razultati i planovi za realizaciju tokom druge godine projekta. U cilju veće vidljivosti projekta, dogovoreno da se do 15. februara izvrši diseminacija putem ankete o dosadašnjim rezultatima  i aktivnostima na projektu.  Članovi projektnog tima su razgovarali o tehničkom izveštaju o napretku i drugim organizacionim i finansijskim pitanjima. Ovom prilikom dogovoreno je da se 30.januara u prostorijama Metropolitan Univerziteta održi sastanak Lokalnog komiteta gde će se razmotriti završna dokumenta  paketa WP2.29. novembar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA HOLANDIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Otvoreni Univerzitet u Holandiji. Cilj ove studijske posete je bio da se partneri iz Srbije upoznaju sa modelima obrazovanja koji postoje u Holandiji, kao i mogućnostima njihove primene u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Tokom posesete  razmatrani su modeli koji se primenjuju na Otvorenom Univerzitetu, programi studiranja koji se sastoje od niza kurseva, kao i praktični primer rada Welten Instituta koji je novi istraživački centar za učenje, nastavu i tehnologiju Otvorenog Univerziteta u Holandiji.  Holandska Vlada je osnovala Otvoreni Univerzitet sa ciljem da podstakne inovacije u holandskom visokom obrazovanju kroz nastavni program i metode učenja, stvarajući ekonomičnu formu visokog obrazovanja i da kao takav bude prepoznat kao ključan igrač u edukaciji na daljinu kroz programe obuke za elektronsko učenje i konsalting. Ovom prilikom održan je sastanak svih partenra iz Srbije kako bi se pripremio predlog implementacije okvira zakonske regulative za studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse.


13. septembar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA MAĐARSKOJ

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Segedinu. Cilj ove studijske posete je, kao i kod prethodnih, bio da se partneri iz Srbije upoznaju sa modelima obrazovanja koje postoje u zemljama članicama EU, kao i mogućnostima njihove primene u obrazovnom sistemu Republike Srbije. U okviru posete razmatrani su modeli koji se primenjuju na Univerzitetu u Segedinu, novi trendovi studiranja u Mađarskoj, kao i praktični aspekti takvih oblika studiranja (vanredno studiranje, kao i studiranje kroz kratke cikluse).


22-23. avgust 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA ESTONIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Talinu, Estonija. Kroz primere dobre prakse prezentovana su iskustva Univerziteta u Talinu, kao i Otvorenog Univerziteta u Holandiji u oblasti daljinskog i kombinovanog učenja, kao i sve prednosti i mane online/offline učenja. Pored ovoga, partneri iz EU su predstavili i načine postizanja i održavanja nivoa kvaliteta kurseva koji se predaju na njihovim visokoškolskim ustanovama.
Ova poseta je bila prilika za sastanak svih partnera na projektu radi sagledavanja dosadašnjih aktivnosti kao i zajedničkog planiranja aktivnosti koje predstoje u narednom periodu u cilju što kvalitetnijeg implementiranja projektnih ideja.


13. maj 2016.

"INFORMACIJE SA TRŽIŠTA RADA – OSNOV ZA UVOĐENJE I REGULISANJE NOVIH MODELA OBRAZOVANJA" U OKVIRU PROJEKTA PT&SCHE (“INTRODUCTION OF PART-TIME AND SHORT CYCLE STUDIES IN SERBIA”)

U okviru realizacije projekta “Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (PT&SCHE), finansiran iz programa Erazmus +, u Privrednoj komori Beograda, 13. maja 2016. godine održan je drugi okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici privrede, startup zajednice, partneri projekta profesionalnoih udruženja i preduzetnici. Okrugli sto imao je za cilj da se predstave rezultati istraživanja, sprovedenog tokom prethodne faze, da se u interakciji svih prisutnih iznesu predlozi, sugestije, iskustava učesnika. Rezultati istraživanja zajedno sa svim preporukama i iskazanim potrebama učesnika,  sagledanih tokom okruglih stolova, biće  kao radni zaključci upućeni resornom ministarstvu i dalje upotrebljavani u svrhu postizanja cilja projekta, analize uslova i okvira za uvođenje dva nova modaliteta studiranja „short cycle“ i „part-time“ studiranje.


11. april 2016.

UTVRĐIVANJE POTREBA ZA FLEKSIBILNIM VIDOVIMA OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA U OKVIRU ERAZMUS+  PROJEKTA PT&SCHE

U okviru realizacije trogodišnjeg projekta “Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (PT&SCHE), finansiran iz programa Erazmus +, u Privrednoj komori Beograda, 11. aprila 2016. godine, održan je okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekretari udruženja i rukovodioci centara Privredne komore Beograda i predstavnici partnera na projektu iz Srbije. Okrugli sto, kao vrsta radnog sastanka, je bila prilika da se predstavi projekat, aktivnosti, posebno faza istraživanja kao i mogućnosti većeg afirmisanja i involviranja privrede, čiji je doprinos od presudnog značaja za ustanovljavanje kako se, kroz kratke cikluse i part time modele obrazovanja, efikasno mogu obezbediti kadrovi potrebni na tržištu rada.


15. mart 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI

Predstavnici Privredne komore Beograda bili su u studijskoj poseti Sloveniji u okviru projekta PT&SCHE. Cilj projekta je uvođenje dodatnih oblika studiranja u Srbiji – studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse. Tokom same studijske posete, predstavnici Privredne komore Beograda su bili upoznati sa osnovnim oblicima visokoobrazovnog sistema u Sloveniji, kao i zakonskom regulativom koja ga prati.25. januar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE - IZGRADNJA KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

U ponedeljak, 25. januara 2016. godine, u prostorijama Unverziteta Metropoliten u Beogradu, održan je prvi u nizu sastanaka partnera u okviru projekta PT&SCHE (“Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia”). Cilj projekta je uspostavljanje modela i tehnologije studiranja tokom visokog obrazovanja po principu skraćenog vremena (PT) i više kratkih ciklusa (SC).

Projekat se finansira iz sredstava EU (program Erasmus+). Privredna komora Beograda je jedan od partnera na projektu, a glavni partner je Univerzitet iz Talina, Estonija.


"This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"


Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU