PROJEKAT LEARNING BY DOING
- u toku –

Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems


Projekat je sufinansiran iz sredstava EU (ERDF, IPA).

PROGRAM: Danube Transnational Programme

TRAJANJE PROJEKTA: 1. januar 2017 – 30. jun 2019. godine

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Mađarska: Budapest Chamber of Commerce and Industry (glavni partner); National Office of Vocational Education and Training and Adult Education
 • Srbija: Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda;  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • Hrvatska: Croatian Chamber of Economy – County Chamber Varaždin
 • Češka Republika: Brno Regional Chamber of Commerce
 • Slovenija: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia; Institute of Republic of Slovenia for Vocational Education and Training
 • Bugarska: Chamber of Commerce and Industry – Vratsa; Ministry of Education and Science – Regional Inspectorate of Education Vratsa
 • Rumunija: Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture; National Centre for Technical Vocational Education and Training Development
 • Slovačka: Regional Chamber of Commerce and Industry Bratislava
 • Bosna i Hercegovina: Chamber of Economy of Sarajevo Canton; Ministry of Education, Science and Youth, Canton Sarajevo B&H

PRIDRUŽENI PARTNERI:

 • Crna Gora: Chamber of Economy of Montenegro
 • Ukrajina: Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian Institute
 • Moldavija: Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova
 • Nemačka: Chamber of Industry and Commerce for Lower Bavaria in Passau; Solaris Development Centre for Youth and Environment GmbH Sachsen
 • Austrija: Vienna Chamber of Commerce and Industry
 • Hrvatska: Ministry of Entrepreneurship and Crafts
 • Slovačka: State Institute of Vocational Education and Training
 • Mađarska: Nestle Hungaria Ltd.

CILJ PROJEKTA: Unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom sistemu obrazovanja u zemljama Dunavskog regiona.


DODATNE INFORMACIJE
: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

A K T U E L N O28. jun 2017.

TRANSNACIONALNI SASTANAK PROJEKTA “LEARNING BY DOING”

U PKS - Privrednoj komori Beograda 27. i 28. juna 2017. održan je godišnji sastanak projekta “Learning By Doing” u sklopu Interreg-Dunavskog transnacionalnog programakome je prisustvovalo više od 40 učesnika iz 14 zemalja partnera projekta.  Projekat traje od 1. januara 2017. do 30. juna 2019. njegov budžet je 2,3 miliona evra, a cilj je što uspešnija implementacija modela dualnog obrazovanja u školske sisteme zemalja partnera Dunavskog transnacionalnog programa. Vodeći partner projekta je Privredna komora Budimpešte, a ostali partneri su iz Slovenije, Češke, Rumunije, Slovačke, Hrvatske, Austrije, Nemačke, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Bugarske, Moldavije, Makedonije i Crne Gore. Partneri projekta u Srbiji su Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

30. maj 2017.

RADIONICA FOKUS GRUPE PROJEKTA “LEARNING BY DOING”

U okviru projekta “Learning By Doing” koji realizuje Privredna komora Srbije sa partnerima iz zemlje i regiona, 30. maja 2017. u Privrednoj komori Beograda održana je radionica: “Izazovi realizacije učenja kroz rad – dualno obrazovanje”. Radionici je prisustvovalo 18 predstavnika zainteresovanih institucija koji čine fokus grupu. Cilj je bio da se dobije uvid u pregled postojećeg stanja kroz razgovore o četiri teme značajne za sprovođenje učenja kroz rad-dualnog obrazovanja: Institucionalni izazovi, Izazovi saradnje, Kulturološki izazovi i stavovi, Ekspertiza i kapaciteti. Pored indentifikacionih izazova, primera dobre prakse, učesnici su prepoznali i mogućnosti za unapređenje sisitema obrazovanja.


25.  maj 2017.

STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI - projekat "Learning By Doing"

U okviru Prојеkta „Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems“ (Learning by Doing), Privredna komora Srbije učestvovala je u studijskoj poseti Sloveniji. Cilj projekta je unаprеđеnjе kаpаcitеtа u оblаsti stručnоg оbrаzоvаnjа kаkо bi sе оlаkšаlа trаnziciја kа duаlnоm оbrаzоvаnju u zеmlјаmа Dunаvskоg rеgiоnа.

Tokom studijske posete učesnici su imali priliku da posete: „Škоlski cеntаr Nоvо Меstо“, firmu „Krka“ i srednju stručnu školu Bežigrad – Ljubljana. Učesnike projekta je dirеktоr institutа Rеpublikе Slоvеniје zа strukоvnо оbrаzоvаnjе i оspоsоblјаvаnjе (CPI), Еlido Bаndеlј upоznаo sа sistеmоm škоlоvаnjа u Rеpublici Slоvеniјi.

Nastavak aktivnosti vezane za projekat je Transnacionalna konferencija u Beogradu, sa učešćem svih partnera 27. i 28 juna 2017.

30. januar-2. februar 2017.

PRVI SASTANAK PARTNERA – KICK-OFF MEETING

Prvi u nizu sastanaka na projektu „Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernisation of VET systems“, akronim Learning by Doing, održan je u Budimpešti, Mađarska. Organizator je bio glavni partner na projektu – Privredna komora Budimpešte.

Prvi dan sastanka bio je koncipiran kao otvoreni seminar u okviru koga su učesnici diskutovali o različitim oblicima stručnog obrazovanja u zemlјama EU, sa posebnim osvrtom na zemlјe Dunavske regije. Sledeća dva dana su bila posvećena definisanju obaveza i aktivnosti u okviru radnih paketa. Takođe, velika pažnja je posvećena kontaktima i umrežavanju između partnera iz različitih zemalјa. Poslednji dan je bio rezervisan za prvi sastanak Steering Comitte (SC), na kome je usvojen draft Pravilnika rada SC i dogovoren je termin sledećeg sastanka. Poslednji deo bio je posvećen finansijskom i projektnom menadžmentu. Detalјno su objašnjena pravila i procedure kojih partneri treba da se pridržavaju u cilјu uspešnog vođenja projekta.

Sledeći sastanak svih partnera planiran je za poslednju nedelјu juna 2017. godine u Beogradu (organizator PKS-PKB).

1. januar 2017.

LEARNING BY DOING – ZVANIČNO ZAPOČEO PROJEKAT

Projekat Learning by Doing, sa kojim je PKS-PK Beograda aplicirala u okviru Prvog poziva Dunavskog transnacionalnog programa, je zvanično startovao 1. janaura 2017. godine.

Ukupan budžet projekta iznosi skoro 2,3 miliona evra i trajeće do kraja juna 2019. godine. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom sistemu obrazovanja u zemljama Dunavskog regiona. 


8. decembar 2016.

DUNAVSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM – ODOBRENO 54 PROJEKTA

Monitoring komitet Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) je, tokom sastanka održanog u Budimpešti 8. decembra 2016. godine, odobrio 54 projekta od ukupno 576 projektnih ideja sa kojima se apliciralo u okviru prvog poziva za podnošenje predloga projekata. Prvi poziv je otvoren 23. septembra 2015. godine, a rok za predaju predloga je bio 9. maj 2016.

Jedan od odobrenih projekata je i Learning by Doing u kome PK Srbije-PK Beograda učestvuje kao partner. Cilj projekta je podizanje kapaciteta svih relevantnih aktera u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava. Projekat pokriva svih 14 zemalja programske oblasti i uključuje 24 partnera (11 ERDF, 4 IPA i 9 ASP).

Konačna lista odobrenih projekata, kao i osnovni podaci o odobrenim projektima mogu se naći na zvaničnom sajtu DTP.


Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU