CENTAR ZA UNAPRE
ĐENJE KVALITETA I KORPORATIVNU BEZBEDNOST

Vladimir Vuksanović,
master organizacionih nauka

Rukovodilac Centra
e-mail: vladav@kombeg.org.rs
tel: (+381 11) 2644-880

Centar radi na sledećim poslovima:

 • bavi se strategijskim pitanjima bezbednosti i povećanjem svesti o bezbednosti i o postojanju ugroženosti poslovnih subjekata i potrebi uspostavljanja odgovarajućih bezbedonosnih mehanizama u privrednim društvima;
 • organizovanje nastupa naše privrede i privrednih subjekata iz oblasti korporativne bezbednosti prema inostranstvu, uspostavljanje saradnje sa međunarodnim institucijama i organizacijama;
 • priprema i organizovanje stručnih skupova, savetovanja, konferencija, edukacija i drugih aktivnosti na temu korporativne bezbednosti;
 • razvoj i jačanje partnerstva između javnog i privatnog sektora korporativne  bezbednosti  u Republici Srbiji;
 • saradnja sa Udruženjem za privatno obezbeđenje PKS u delu sprovođenja podzakonskih akata koji se tiču privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti;
 • informisanje članove Komore o novim propisima i podzakonskim aktima iz oblasti korporativne bezbednosti, privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti i srodnih tema koji uređuju ovu oblast;
 • izrada informacija i analiza u oblasti korporativne bezbednosti na nivou privrede  i privrednih subjekata;
 • unapređenje efikasnosti rada Komore i njenih članova primenom standarda kvaliteta i sistema menadžmenta kvalitetom;
 • održavanje sistema menadžmenta kvalitetom u PK Beograda putem: internih provera, praćenja i merenja procesa u sistemu, pokretanja mera za poboljšavanje procesa i sistema, obuka za zaposlene i itd.;
 • koordinacija aktivnosti Komore u izradi i usklađivanju standarda i drugih tehničkih propisa;
 • pružanje stručne pomoći i saveta u vezi sa primenom sistema menadžmenta kvalitetom i drugih standardizovanih sistema menadžmenta (zaštita životne sredine, bezbednost hrane, bezbednost i zdravlje na radu, CE znak i dr.);
 • obuke iz oblasti sistema menadžmenta kvaliteta;
 • aktivnosti na sticanju ovlašćenja za ocenu i proveru usklađenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima međunarodnih standarda;
 • saradnja sa naučnim i stručnim institucijama na poslovima unapređenja kvaliteta, kako bi na inovativni i održiv način, implementirali i poboljšali sistem menadžmenta kvaliteta kod članova Komore, (ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP sistema i ISO/IEC 27001)

Centar za unapređenje kvaliteta i korporativnu bezbednost

Info