Novembar 2013.

NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA
ISO 9001
, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 I HACCP SISTEMA
KALENDAR KURSEVA:  HACCP, ISO 22000 (novembar – decembar 2013.)
 

 Prijavljivanje u toku !!!

Privredna komora Beograda  u saradnji sa Quality Austria Center  daje mogućnost organizacijama koje posluju na teritoriji Srbije da, na inovativni i održiv način, implementiraju i poboljšavaju sistem menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu kao i bezbednosti hrane prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 i HACCP sistema i time unaprede organizaciju, procese i aktivnosti rada. Prednost ovog inovativnog načina implementacije zahteva standarda i dobit za organizaciju jeste da kroz ovaj proces organizacija dobija uvedene standarde i sertifikovanog pojedinca za samostalno održavanje uvedenih sistema menadžmenta i time obezbeđuje kontinuirano unapređenje sistema.

 Ovaj proces se odvija u dve faze:

 I faza - obuka se realizuje kroz pohađanje kurseva za pojedince (akreditovanih prema zahtevima standarda ISO 17024) prema strukturi u nastavku. Nakon uspešno položenog ispita, polaznik dobija međunarodno priznat sertifikat qualityaustria sa zvanjem Menadžera sistema kvaliteta - Quality System Manager, Menadžera sistema zaštite životne sredine - Environmental System Manager i Menadžera sistema bezbednosti i zdravlja na radu - Occupational Health and Safety System Manager, Menadžera bezbednosti hrane i HACCP menažera.  Na osnovu posebnog zahteva i doplate, pojedinci mogu dobiti i sertifikat Evropske organizacije za kvalitet (EOQ).

II faza - Tokom dva meseca nakon prve faze, odvijaće se otvoreni treninzi kojima može prisustvovati veći broj predstavnika jedne organizacije, uz predstavnika koji je završio kurs u prvoj fazi a čija je uloga vođe tima. Cilj otvorenih treninga je da učesnici, kroz radionice i praktičan rad na izradi dokumentacije, implementiraju zahteve standarda u svoje organizacije, uz podršku qualityaustria licenciranih predavača.

 Mesto realizacije kurseva i treninga: Privredna komora Beograda (Kneza Miloša 12), Beograd) i Quality Austria Center (Dravska 11, Beograd).

 Termini realizacije:

KALENDAR KURSEVA: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (februar – jun 2014.)

Prijava: Popunite on-line prijavu (PRIJAVA)  Napomena: U delu „Druge napomene“ u okviru prijave za kurseve potrebno je navesti ukoliko se prijavljujete i za otvorene treninge.

Iznosi kotizacija:

Faza I:
HACCP, ISO 22000 (novembar – decembar 2013)

 • HACCP menadžer - 400 evra +PDV

 • ISO 22000 menadžer bezbednosti hrane - 800 evra + PDV

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (februar – jun 2014.)

 • Jedan kurs - 1470 evra + PDV

 • Kombinacija dva kursa - 1870 evra + PDV

 • Kombinacija tri kursa - 2270 evra +PDV

Faza II:
Cene za otvorene treninge nakon završenog kursa (ne zavise od broja polaznika):

 • Deset otvorenih treninga: ISO 9001 = 500 €, ISO 9001 + ISO 14001 ili OHSAS 18001 = 600 € , ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 = 700 €
 • Pet otvorenih treninga: HACCP = 200 €, ISO 22000 = 300 €

Cene su izražene u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja na 12 jednakih mesečnih rata. Prijava će se smatrati prihvaćenom nakon potpisivanja ugovora i uplate prve rate.

Za aktivne članove Privredne komore Beograda koji se prijave proko Komore, obezbeđen je popust od 15% na navedene kotizacije.

Sertifikacija: Ukoliko se organizacija, nakon završenih kurseva i otvorenih treninga, odluči za sertifikaciju implementiranih sistema menadžmenta od strane sertifikacione kuće qualityaustria, obezbeđen je popust od 20% na uobičajenu cenu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta (tel: 011-3619-472).  Kontakt osoba: Jelena Radić (tel: 063-10-81-936, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs).
NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA
ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004
i OHSAS 18001:2007

Zahvaljujući pomoći Austrijske Agencije za Razvoj (ADA), Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda u partnerstvu sa Quality Austria Center daje mogućnost kompanijama koje posluju na teritoriji Srbije da, na inovativan i održivi način, implementiraju, prihvate i primene sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 i time unaprede organizaciju, procese i funkcije rada. Ovaj proces se odvija kroz dve faze:

FAZA I - EDUKACIJA
oktobar 2012 - januar 2013.

Edukacija se realizuje kroz pohađanje sledećih kurseva (akreditovanih prema zahtevima standarda ISO 17024):

 • Integrisani menadžment sistemi - IMS-R, trajanje: 4 dana
 • Sistem menadžmenta kvalitetom - QMS i Integrisani menadžment sistemi - metode i alatke - IMS-MT, trajanje 4 dana
 • Integrisani menadžment sistemi - strategija i organizacioni razvoj - IMS-S i
 • Statisticke metode za donošenje odluka - QM-D, trajanje 5 dana
 • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine - EMS, trajanje: 3 dana
 • Ekologija, ekonomija i tehnologija životne sredine – EM-E+EM-T+EM-EC+EM-L, trajanje: 3 dana
 • Sistem menadžmenta bezbednosti i zaštite na radu - SMS, trajanje 3 dana
 • OHSAS – Tehnike primene i Medicina rada - SM-AT+SM-OM, trajanje 4 dana
 • ISPIT – QSM+ESM+SSM, trajanje: 2 dana

TERMINI ODRŽAVANJA TRENINGA:

 • IMS-R - 9 - 12. 10. 2012
 • QMS+IMS-MT - 6 - 9. 11. 2012.
 • IMS-S, QM-D - 20 - 24. 11. 2012.
 • EMS+EM-E+EM-T+EM-EC+EM-L - 22 - 27. 10. 2012.
 • SMS+SM-AT+SM-OM - 14 - 19. 01. 2013.

Nakon uspešno položenog ispita, učesnik dobija međunarodno priznat sertifikat qualityaustria (QA) i Evropske Organizacije za Kvalitet (EOQ) sa zvanjem Menadžera sistema kvaliteta - Quality System Manager, Menadžera zaštite životne sredine - Environmental System Manager i Menadžera zaštite zdravlja i bezbednosti na radu - Occupational Health and Safety Systems Manager.

Faza II - OTVORENI TRENINZI
januar - jun 2013.

Tokom 6 meseci, u prostorijama Privredne komore Beograda, odvijaće se otvoreni treninzi, kojima može prisustvovati veći broj predstavnika jedne kompanije, uz predstavnika koji je prisustvovao fazi I i čija je uloga vođe tima. Cilj otvorenih treninga je da učesnici, kroz radionice i praktičan rad na izradi dokumentacije, implementiraju standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 u svojim kompanijama, uz podršku qualityaustria licenciranih trenera.

Takođe, na zahtev učesnika, na otvorenom treningu se obrađuju i zahtevi tehničke specifikacije ISO/TS 16949:2009 kojom se određuju zahtevi sistema menadžmenta kvalitetom za projektovanje/razvoj, proizvodnju i onda, kada je to primenljivo, ugradnju i servisiranje proizvoda za automobile.

POZIVNO PISMO     PRIJAVNI LIST     BROŠURA    POZIV-DETALJNIJE

KOTIZACIJA: Cene su izražene u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata. Kotizacija pokriva troškove edukacije, otvorenih treninga, ispita, akreditovanih sertifikata qualityaustria i EOQ, radnog materijala, osveženja i ručka.

PRIJAVA: Prijavljivanje do 1. oktobra 2012. godine. Prijava će se smatrati prihvaćenom nakon uplate prve rate.

SERTIFIKACIJA: Nakon procesa edukacije i implementacije standarda, za kompanije učesnice u projektu, sledi sertifikacija od strane renomirane sertifikacione kuće qualityaustria. Iznos sertifikacije biće umanjen za 30% , što je omogućila Austrijska Agencija za Razvoj (ADA).

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta. Kontakt osoba: Jelena Radić, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs ; telefon: +381 11 2641 355 lokal: 174 ili +381 11 2642 966.


9. oktobar 2012.

U Privrednoj komori Beograda 9. oktobra 2012. godine počeo je sa realizacijom drugi ciklus programa NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. Program daje mogućnost kompanijama koje posluju na teritoriji Srbije da, na inovativan i održivi način, implementiraju, prihvate i primene sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 i time unaprede organizaciju, procese i funkcije rada.

Program realizuju Quality Austria Center   i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda. galerija slika


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke