NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA  ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007
oktobar 2012 - januar 2013.

Galerija slika


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke