NOVI PRISTUP IMPLEMENTACIJI STANDARDA  ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007
oktobar 2012 - januar 2013.

Galerija slika


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Edukacija

Obuka za službenika
za javne nabavke