Adriatic IPA

DELMVET

- završen -

(Developing an Efficient Locally Managed Model of Vocational Education and Training)

www.delmvet.eu


Početkom marta počela je realizacija projekta DELMVET u okviru programa IPA Adriatic. Vodeći partner je Regionalno veće Drača, a partneri su COOSS Marche i Uprava regije Marche iz Italije,  Privredna komora Beograda i Ministarstvo za energetiku, rudarstvo i industriju BiH. Cilj projekta je razvoj efikasnog lokalno primenljivog modela strukovnog obrazovanja posle završetka srednje škole. U periodu 18-20.4.2011. u Draču je održan kick-off meeting na kome su učestvovali i članovi projektnog tima Privredne komore Beograda.

 

Projekat traje 30 meseci - do kraja avgusta 2013. godine i njegova ukupna vrednost je nešto više od 1,3 miliona evra.

 

ANKETA O POTREBAMA PRIVREDE ZA KADROVIMA SA ZAVRŠENOM SREDNJOM STRUČNOM
I VISOKOM STRUKOVNOM ŠKOLOM

U cilju sprovođenja ankete o potrebama privrede za kadrovima sa završenom srednjom stručnom i visokom strukovnom školom, molimo Vas da nam pomognete u istraživanju i popunite ANKETNI LIST

Anketa se sprovodi u okviru projekta DELMVET (program IPA Adriatic),  čiji je cilj razvoj efikasnog lokalno primenljivog modela strukovnog obrazovanja posle završetka srednje škole a radi usaglašavanja sistema srednjeg stručnog i visokog strukovnog obrazovanja sa potrebama lokalnog tržišta rada. Detalje o ovom projektu možete naći na adresi www.delmvet.eu.

Popunjeni anketni list nam prosledite na adresu jelenar@kombeg.org.rs.

Kontakt osoba: Jelena Radić, Rukovodilac Odeljenja za proveru i ocenjivanje kvaliteta u Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, tеl: +381 11 3619 472,  e-mail: jelenar@kombeg.org.rs


Zahvaljujemo se na saradnji!

 

Projekat DELMVET - Adriatic flajer 1-4

Projekat DELMVET - Adriatic flajer 2-3

Projekat DELMVET - Bilten br.1

Projekat DELMVET - Bilten br.2AKTIVNOSTI

2013.

10. oktobar 2013.   REGIONALNI SASTANAK PARTNERA  NA PROJEKTU DELMVET  
Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke