AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Agenciju za zapošljavanje (u daljem tekstu: Agencija) mogu da osnivaju fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom.

Agencija obavlja poslove zapošljavanja utvrđene Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Sl.glasnik RS» br. 36/09 i 88/10), i upisuje se u Registar privrednih subjekata, Beograd, Brankova 25, www.apr.gov.rs, uz prethodno pribavljenu dozvolu za rad od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Zakonom o ministarstvima («Sl.glasnik RS» br. 43/2007) pomenutu dozvolu izdaje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

Dozvolu za rad Agenciji, Ministarstvo izdaje na osnovu pismenog zahteva, uz koji se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uslova u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih, što je bliže uređeno Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad Agencie za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju(«Sl.glasnik RS» br. 98/09 i 100/2012)  i Uredbom o visini naknade za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje («Sl.glasnik RS» br. 104/09).

Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola za rad i formira bazu podataka o osnovanim agencijama:

http://www.minrzs.gov.rs/cir/dokumenti/zaposljavanje/agencije-za-zaposljavanje

Informacije o ostalim agencijama za zapošljavanje sa područja Republike Srbije kojima je izdata dozvola za rad, možete dobiti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs


Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost