BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PRAVNI OSNOV:

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
  ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005)
 • Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
  ("Sl. glasnik RS", br. 29/2006)
 • Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  ("Sl. glasnik RS", br. 29/2006)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  ("Sl. glasnik RS", br. 60/2006)
 • Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  ("Sl. glasnik RS", br. 60/2006)
 • Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2006)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju i oboljenju u vezi sa radom
  (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2006)

Ovim zakonom uređuje se sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU


Za obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Zakonom o bezbednosti i zdravlju obrazuje se Uprava za bezbednost i zdravlje na radu kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, i utvrđuje njena nadležnost.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu obavlja sledeće poslove:

 • priprema propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mišljenja za njihovu primenu;
 • priprema stručne osnove za izradu nacionalnog programa razvoja bezbednosti i zdravlja na radu i prati njegovo ostvarivanje;
 • prati i ocenjuje stanje bezbednosti i zdravlja na radu i priprema stavove za jedinstveno uređivanje mera bezbednosti i zdravlja na radu koje su predmet ovog zakona i drugih propisa;
 • istražuje i podstiče razvoj u oblasti humanizacije rada;
 • pruža stručnu pomoć u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih;
 • priprema metodologije za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • proučava uzroke i pojave koji za posledicu imaju povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom;
 • organizuje polaganje stručnih ispita iz člana 54. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, o čemu vodi evidenciju;
 • vrši nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica i preduzetnika kao i odgovornih lica sa licencom i priprema predloge rešenja za izdavanje i oduzimanje licenci iz čl. 55. i 57. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, o čemu vodi evidenciju;
 • prikuplja i analizira podatke o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, bolestima u vezi sa radom i pojavama koje utiču na zdravlje zaposlenih;
 • obavlja informaciono-dokumentacionu delatnost u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih;
 • organizuje savetovanja, vrši edukaciju zaposlenih, poslodavaca, lica za bezbednost i zdravlje na radu, inspektora i dr., objavljuje različite materijale i informiše javnost o stanju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • stara se o primeni međunarodnih akata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • podstiče obrazovanje i razvijanje kulture rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;


Obaveštenja

Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zahtev za izdavanje licenci podnosi se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, preko pisarnice republičkih organa, na adresu Beograd, Nemanjina 22-26.

prijava

Kontakt:

Ministarstvo rada i socijalne politike
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
Adresa: Terazije 41, 11000 Beograd
Tel.: 334 73 91; 334 73 92; 334 73 93
E mail:
upravazabzr@minrzs.sr.gov.yu


Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost