HORIZONT 2020
(HORIZON2020)

Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, sa budžetom od skoro 80 milijardi evra. Republika Srbija se uključila u ovaj program 1. jula 2014. godine, i time omogućila da ova sredstva postanu dostupna za domaće naučnike, privrednike i civilni sektor. Horizont 2020 objedinjuje teme za istraživanje koju su bile obuhvaćene Sedmim okvirnim programom (FP7), deo programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i Evropski institu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Horizont 2020 se sastoji iz tri stuba:

  • Izuzetnost u nauci

  • Liderstvo u industriji

  • Društveni izazovi

Pravo učešća u Horizontu 2020 imaju istraživačke grupe na univerzitetima, istraživački instituti, pojedinačni istraživači, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, kao i ostale vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je nadležno za Horizont 2020 i pruža podršku za sve programske blokove i teme programa kroz mrežu nacionalnih kontakt osoba.

Detaljnije informacije možete naći na zvaničnom sajtu HORIZON2020


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi