WB EDIF – Program za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility)

WB EDIF platforma je osnovana 2012. godine od strane EU sa ciljem obezbeđenja investicionih sredstava malim i srednjim preduzećima u zemljama zapadnog Balkana, a pre svega namenjen preduzećima sa velikim potencijalom za rast. Ovaj regionalni program, vredan 145 miliona evra koordiniše Evropski investicioni fond, a implementira se kroz saradnju sa državama zapadnog Balkana, Evropske komisije, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

WB EDIF je usmeren na:

  • Jačanje uloge privatnog sektora u privredi

  • Identifikovanju potreba MSP sektora na području Zapadnog Balkana

  • Izgradnja lokalnog tržišta preduzetnog kapitala

  • Proširivanje oblasti finansiranja MSP

  • Lakši pristup fondovima i finansijskim instrumentima

Ciljevi programa su da se uspostave četiri komplementarna mehanizma finansijske podrške za MSP:

  • Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund ENIF)

  • Fond za razvoj preduzeća (Enterprise Expansion Fund ENEF)

  • Kreditna linija za garantovanje kreditiranja (Guarantee Facility GF)

  • Tehnička podrška (TA Facility)

Detaljnije informacije možete naći na zvaničnom sajtu  WB EDIF


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi