KORISNI LINKOVI


Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji 

Kancelarija za evropske integracije
 
Informacioni sistem za koordinaciju razvojne pomoći u Republici Srbiji (ISDACON) 

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (TACSO) 

Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi