DUNAV 2014-2020
Novi transnacionalni program Evropske teritorijalne saradnje (ETC)


Programsko područje Dunavskog programa obuhvata Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Nemačku (ne celu teritoriju, samo oblasti Baden-Virtemberg i Bavarsku), Mađarsku, Moldaviju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, Ukrajinu (ne celu teritoriju).Na pripremi novog programa radi Radna grupa za programiranje, koju čine predstavnici svih partnerskih dunavskih zemalja. Glavni zadatak ove Radne grupe je da pripremi dunavski operativni program, koji će služiti kao osnovni dokument za implementaciju transnacionalnog programa.

Geografija novog Dunavskog programa se u potpunosti poklapa sa geografijom Strategije EU za dunavski region, usvojenom 2011. godine. Makroregionalna strategija i transnacionalni program su dva različita instrumenta, uspostavljena sa sličnim ciljem, ali koji djeluju na različitim nivoima i po različitim principima. Podudaranje teritorije i ciljeva pruža velike mogućnosti za saradnju: pored doprinosa tematskim ciljevima Strategije kroz realizaciju relevantnih projekata saradnje, Program takođe može ojačati institucionalnu saradnju učesnika i institucija Dunavske strategije.

Tematski prioriteti Dunavskog programa će biti definisani u skladu sa nacrtima relevantne legislative Evropske komisije, državnim prioritetima partnerskih zemalja, i oslikavaće potrebe programskog područja. Oblasti pokrivene programskim prioritetima bi mogle uključivati više oblasti tradicionalnih za transnacionalnu saradnju kao što su inovacije, transport, zaštita životne sredine itd.

Detaljnije informacije možete naći na zvaničnom sajtu Dunavskog programa.


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi