IPARD


Uz komponentu ruralnog razvoja Instrumenta za pretpristupnu pomoć - IPA, zemlje kandidati će dobiti pomoć kroz određeni instrument nazvan IPARD - Instrument za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju. 

IPARD instrument ima dva cilja: 

  • Pružanje pomoći za sprovođenje pravnih tekovina EU u vezi sa politikom razvoja  poljoprivrede
  • Doprinošenje održivom prilagođavanju poljoprivrednog sektora i ruralnih područja u zemlji kandidatu 

Ovi ciljevi se moraju ispuniti sprovođenjem 9 različitih mera pod 3 ose prioriteta:
 
Osa 1 - Unapređenje Efikasnost tržišta i implementacija standarda zajednice

Mere:

1. Ulaganja u kompanije koje se bave poljoprivredom u cilju restrukturiranja i unapređenja u skladu sa standardima EU
2. Investicije u promociju poljoprivrednih i proizvoda od ribe u cilju restruktuiranja i unapređenja u skladu sa standardima EU
3. Podržavanje osnivanja grupa proizvođača
 
Osa 2 - Pripremne radnje za sprovođenje agro-ekoloških mera i projekta Leader inicijativa u Srbiji
Mere:

4. Priprema za sprovođenje aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine i sela
5. Priprema i sprovođenje strategija lokalnog ruralnog razvoja
 
Osa 3 - Razvoj ruralne privrede
Mere:

6. Unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture
7. Razvoj i diversifikacija ruralnih privrednih aktivnosti
8. Obuka
9. Tehnička pomoć


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi