TRIBINA
»EU DIREKTIVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA  I
NACIONALNI  AKCIONI PLAN
ENERGETSKE
 EFIKASNOSTI ZGRADA REPUBLIKE SRBIJE“


Aspekti energetske efikasnosti u zgradarstvu, Bojan Kovačić, zamenik direktora, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije

NAPEE - Nacionalni akcioni plan energetske efikasnosti RS – raspodela zadataka i odgovornosti, prof. dr Miloš Banjac-

pomoćnik ministra za opštu energetiku, Ministarstvo infrastrukture i energetike RS

Stanje Direktive energetske efikasnosti zgrada i Nacionalni akcioni plan  energetske efikasnosti zgrada RS – ključna uloga obnovljivim izvorima energije integrisanog unapređenja energetske efikasnosti postojećih zgrada, prof. dr Marija Todorović, predsedavajući ciljne grupe „Task Force Energy Refurbishment - Energetskog renoviranja², REHVA

Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu, u okviru EU propisa i pravnih sporazuma, EU projekat Privredne komore Beograda, – Anđela Sofić, savetnik u Centru za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda

NAPEE/z:  uspostavljanje nove industrije renoviranja postojećih zgrada i gradnja novih zgrada NULA energije - izazovi i šansa za privredu, Milenko Milinković, vlasnik i direktor „Milinković company“


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat