OKRUGLI STOLOVI


30. novembar 2012.

PREDSTAVLJEN EUBUILD VODIČ "FINANSIRANJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU; PERSPEKTIVE ZA BUDUĆNOST"

Kao jedan od najznačajnijih rezultata EU projekta Privredne komore Beograda, „Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma - EUbuild Energy Efficiency”, uradjena je publikacija Vodič „Finansiranje energetske efikasnosti u zgradarstvu; perspektive za budućnost“, koja je predstavljena 30. novembra 2012. na sajmu preduzetništva „Biznis Baza 2012“, na štandu Privredne komore Beograda.
U ovoj publikaciji prikazani su propisi Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, finansijski instrumenti za energetsku efikasnost u zgradarstvu, pregled uporedne situacije u partnerskim zemljama (Turska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija), kao i preporuke za jačanje finansijske podrške za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu.
U svim zemljama partnerima na projektu (Turska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) uradjeni su izvestaji o finansiranju energetske efikasnosti, koji su bili polazni osnov za izradu vodiča.28. septembar 2012.

PREDSTAVLJEN IZVEŠTAJ O FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI

Kao jedan od najvažnijih rezultata EU projekta Privredne komore Beograda, Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma - EUbuild Energy Efficiency”, predstavljen je  Izveštaj o finansiranju energetske efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji, u kome je objedinjena domaća zakonska regulativa u ovoj oblasti, statisticki podaci, finansijski instrumenti i preporuke za unapredjenje energetske efikasnosti u zgradarstvu. U izvestaju su takodje objedinjeni i zaključci sa okruglih stolova, održanih u okviru projekta za različite ciljne grupe. Izvestaji o finansiranju energetske efikasnosti izradjeni su u svim zemljama partnerima na projektu (Turska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) i na kraju projekta biće objedinjeni u obliku stampanog vodiča na engleskom i svim lokalnim jezicima.
Na sastanku je takodje bio predstavljen i Vodič za energetsku efikasnost, namenjen gradjanima, čiju je izradu finansirao Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, a rezultat je projekta “Štedi energiju-ulepšaj grad”, koji sprovodi udruženje gradjana "Strawberry Energy" u saradnji sa Opštinom Palilula.28. mart 2012.

ODRŽAN OKRUGLI STO„FINANSIJSKI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE  EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI - DRŽAVNE SUBVENCIJE - ISKUSTVO TURSKE“

U okviru projekta Privredne komore Beograda „EUbuild Energy Efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“,  održan je četvrti okrugli sto na temu „Finansijski instrumenti za unapređenje energetske  efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji - državne subvencije - iskustvo Turske“.

 Na okruglom stolu predstavljene su mogućnosti ulaganja u unapređenje energetske efikasnosti koje su trenutno dostupne u Srbiji, kao i iskustvo Turske, čija asocijacija IMSAD je vodeći partner u EUbuild projektu, u ovoj oblasti. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrdjivanju program finansiranja projekata za unapređenje energetske efikasnosti za 2012. godinu, kojom je  obezbeđeno 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata, uključujući i javnu rasvetu, sa ciljem podizanja njihove energetske efikasnosti, namenjenih lokalnoj samoupravi i stanovništvu iy sredstava Fonda za zaštitu životne sredine. Javni poziv za kandidovanje projekata za lokalne samouprave objavljen je 26.03.2012. godine na web sajtu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja www.ekoplan.gov.rs , a u narednih nekoliko dana očekuje se i objava javnog konkursa za banke, putem kojih će biti plasirana sredstva za stanovništvo.


17. novembar 2011.

ODRŽAN OKRUGLI STO “UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U SRBIJI”

U okviru projekta Privredne komore Beograda „EUbuild energy efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“ (www.eubuild.com),  održan je okrugli sto na temu „Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Srbiji”.  Državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Bojan Đurić, najavilo je danas da će banke, najverovatnije od početka iduće godine, ponuditi gradjanima subvencionisane kredite za unapređenje energetske efikasnosti objekata. Ministarstvo je izdvojilo 200 miliona dinara za te namene, a pregovori sa bankama su u finalnoj fazi. Ministarstvo će u potpunosti subvencionisati kamatu iz sredstava budžeta Fonda za zaštitu životne sredine. Srbija je, prema njegovim rečima, na pretposlednjem mestu u Evropi po energetskoj efikasnosti objekata. Procenjuje se da u našoj zemlji ima izmedju 500.000 i 700.000 energetski veoma neefikasnih objekata. 


13. jul 2011.

ODRŽAN OKRUGLI STO

“MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI”

Energenska efikasnostU okviru projekta Privredne komore Beograda „Eubuild energy efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“,  održan je okrugli sto na temu „Mogućnosti finansiranja projekata energetske efikasnosti u Srbiji”.  Na okruglom stolu predstavljene su kreditne linije za finansiranje projekata energetske efikasnosti koje su trenutno dostupne u Srbiji i razmatrani aktuelni problemi u kreditiranju energetske efikasnosti, perspektive, preporuke i zainteresovanost bankarskog sektora za otvaranje novih kreditnih linija. Dimitrije Lilić, savetnik za energetsku efikasnost u zgradarstvu u Agenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije govorio je o izazovima u sprovođenju mera za povećanje energetske efikasnosti. On je istakao da organizacija tržišta i distorzija cena, kao i visoki troškovi transakcije u odnosu na potencijalne uštede energije, sprečavaju kupce da ocene pravu vrednost energetske efikasnosti. Na jesen se očekuje usvajanje Zakona o racionalnoj upotrebi energije, uz koji će biti usvojeni Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnik o energetskoj sertifikaciji zgrada.
Ovde možete preuzeti prilog koji je o ovom događaju napravila televizija RTS, emisija EVRONET.


28. april 2011.

TRIBINA »EU DIREKTIVA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA  I NACIONALNI  AKCIONI PLAN  ENERGETSKE  EFIKASNOSTI ZGRADA REPUBLIKE SRBIJE“

U Privrednoj komori Beograda održana je tribina na kojoj je bilo reči o merama, odgovornostima i zadacima koji su predviđeni  NAPEE - Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti u delu zgradarstva, kao i tekućim izmenama EU direktive o energetskoj efikasnosti zgrada EPBD 2002/91/EC. Na tribini je prezentovan projekat Privredne komore Beograda „Eubuild energy efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“, čiji je cilj doprinos razvoju finansijskih instrumenata i mehanizama sa ciljem unapređenja energetski efikasnih proizvoda i metoda u sektoru građevinarstva u partnerskim zemljama.          


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat