MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI


28. jun 2012.

UČEŠĆE DELEGACIJE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NA MANIFESTACIJI „ENERGY WEEK“ U BRISELU, U OKVIRU EU PROJEKTA „EUBUILD ENERGY EFFICIENCY“

   

U okviru EU projekta ”Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu- EUbuild Energy Efficiency”, osmočlana delegacija Privredne komore Beograda, zajedno sa delegacijama ostalih parterskih zemalja iz projekta ”EUbuild Energy Efficiency”, (Turska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija) učestvovala je na manifestaciji „Energy Week” u Briselu od 18-22.06.2012.godine. Članovi delegacija, prema zahtevima projekta, bili su iz finansijskog, građevinskog, nevladinog, vladinog i naučnog sektora i medija.  Organizovane su dve celodnevne radionice, na kojima su predstavnici svih zemalja partnera predstavili aktuelno stanje u oblasti finansiranja energetske efikasnosti, kao i primere dobre prakse u svojim zemljama. Na radionicama je učestovalo i nekoliko predstavnika međunarodnih organizacija (CEPMC-Savet evropskih proizvođača građevinskih materijala, CEO Climate Strategy and Partners, EUROACE- Evropska alijansa kompanija za energetsku efikasnost u zgradama i Europe BPIE-Evropski institut za performanse zgrada) čije aktivnosti obuhvataju energetsku efikasnost, koji su prezentovali iskustva i ciljeve Evropske Unije u ovoj oblasti.30. novembar 2011.

EUBUILD PROJEKAT - TREĆI MEĐUNARODNI SAMIT O KVALITETU IZGRADNJE U ISTANBULU SA FOKUSOM NA ENERGETSKU EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

 U okviru projekta „EUbuild Energy Efficiency - Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja  energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma“ (www.eubuild.com) delegacija Privredne komore Beograda, zajedno sa ostalim delegacijama zemalja svih partnera u projektu (Turska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Albanija), učestvovala je na  Trećem međunarodnom  samitu o kvalitetu izgradnje, održanom u Istanbulu 23.11.2011. godine. Glavne teme samita bile su: održiva budućnost građevinskog sektora, globalna konkurentnost turske građevinske industrije i finansiranje energetske efikasnosti u zgradarstvu. Samit je organizovan na veoma visokom nivou, uz prisustvo velikog broja turskih zvaničnika i medijsku propraćenost. U toku samita, partneri na projektu potpisali su Deklaraciju o energetskoj efikasnosti, koja je poslata izazvala veliku pažnju najznačajnijih turskih medija.Prezentacije sa samita i radionice25. oktobar 2011.

STUDIJSKA POSETA MAKEDONIJI

U okviru projekta ”Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu – EUbuild Energy Efficiency” organizovana je studijska poseta Makedoniji.
Učesnici studijske posete bili su svi lokalni koordinatori projekta, kao i tehnički konsultanti iz svih zemalja partnera, koji su angažovani na projektu.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat