INCO PROJEKAT

“MEĐUNARODNA SARADNJA NA POLJU TEHNOLOŠKE
I UKUPNE INOVATIVNOSTI U POSLOVANJU”

 

PROGRAM IZ KOG SE FINANSIRA PROJEKAT:

Fond Autonomne Regije Friuli Venezia Giulia, u okviru Regionalnog Zakona br. 19/2000.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 MESECI ( VI/2011-XII/2013)

PARTNERI U PROJEKTU: 

  • Privredna komora Udina – glavni partner,
  • Privredna komora Beograda,
  • Friuli Innovazione,
  • Confindustria Udine,
  • Italijansko-srpska privredna komora

Glavni cilj: Međunarodna saradnja na polju inovativnosti i povezivanju naučnih institucija i privrede

Specifični ciljevi:

Realizacija INCO projekta doprineće budućem razvoju Srbije na polju usvajanja veština za unapređenje institucionalnih posrednika u oblasti tehnoloških inovacija i korišćenja fondova EU.1. novembar 2013.

UDINE: INCO PRIVREDNA  DELEGACIJA - B2B

U okviru realizacije EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), Privredna komora Beograda, u saradnji sa italijanskim partnerima, organizovala posetu delegacije srpskih privrednika iz sektora prehrane sajmu “GOOD” u Udinama.
GOOD manifestacija je organizovana u okviru o pet tematskih celina: Hrana i identitet, Hrana kao socijalna kategorija, Hrana i Zdravlje, Hrana kao ekonomska kategorija i Majstorstvo ishrane.

Važan deo aktivnosti INCO delegacije srpskih privrednika bili su bilateralni suseti sa italijanskim kompanijama. Predstavnici srpskih kompanija imali su priliku da se tokom B2B susreta upoznaju i razmene  iskustva sa predstavnicima italijanskih kompanija: La Tunella, Agrar Volpe Pasini srl,  Livon, Ronchi di Manzano, Agricola Perusini , Societa Agricola STERPO, Paradiso, Dall AVA, Montasio i dr. Takođe, srpski privrednici su posetili proizvodne pogone nekoliko italijanskih kompanija i direktno se upoznali sa procesima rada u ovim kompanijama.3. oktobar 2013. 

„INCO

- BILATERALNI SUSRETI SRPSKIH I ITALIJANSKIH PROIZVOĐAČA NAMEŠTAJA I POSETA SAJMA „CASA MODERNA“ U UDINAMA

U okviru realizacije akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), u  organizaciji  Komore  Italijansko - Srpskih Privrednika, Privredne komore Beograda  i ostalih INCO partnera,  a uz podršku Friuli Veneto Đulija regiona od 30. septembra do 03. oktobra 2013. godine u Udinama, boravila je delegacija iz Srbije i tom prilikom organizovani su B2B susreti delegacije srpskih i italijanskih proizvođača i distributera iz oblasti industrije nameštaja, kao i poseta sajma nameštaja CASA MODERNA. Takodje je organizovana i poseta dvema italijanskih kompanijama (FRAG i LA CIVIDINA) koje se bave proizvodnjom modernog nameštaja.

 18. april 2013.

„INCO - POSLOVNI FORUM I BILATERALNI SUSRETI SRPSKIH I ITALIJANSKIH PRIVREDNIKA”

U okviru realizacije akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), u  organizaciji  Komore  Italijansko - Srpskih Privrednika, Privredne komore Beograda  i ostalih INCO partnera,a uz podršku Friuli Veneto Đulija regiona,  organizovana je poseta italijanskih privrednika Beogradu, sa ciljem uspostavljanja intenzivnije i efikasnije saradnje privredniih subjekata iz Srbije i Italije.

U Privrednoj komori Beograda je, 18. aprila 2013. godine, održan   „INCO- Poslovni forum i bilateralni susreti srpskih i italijanskih privrednika‚‚ na kojem je prisustvovalo više od pedeset predstavnika srpskih kompanija i petnaest italijanskih predstvanika iz regiona Friuli Venecija Đulijana, zainteresovanih za međusobnu saradnju.9. oktobar 2012.

INCO PROJEKAT, SEMINAR: PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

U okviru EU Projekta "Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju" (INCO), u Privrednoj komori Beograda je,  9. oktobra 2012. godine, održan   seminar "Pravo intelektualne svojine" - alati i perspektive u funkciji podrške MSP, kome je priustvovao veliki broj intermedijatora i predstavnika inovativnih preduzeća.
INCO partnerske privredne komore i institucije iz Italije zajedno sa Centrom za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, predstavile su svoja iskustva vezano za vrlo zahtevnu tematiku prava intelektualne svojine, a detalje vezane za italijanske prakse iz ove oblasti predstavio je prisutnima g. Gilberto Luigi Petraz, expert GLP Intellectual Property.
Evidentno je da MSP u Srbiji sve više pridaju značaja inovacijama i intelektualnoj svojini, ali i dalje su u velikom zaostatku za MSP u EU. Na problematiku zaštite prava intelektualne svojine MSP u Srbiji još uvek gledaju kao na trošak a ne kao na investiciju koja će doprinetu njihovom razvoju i unapređenju njihove konkurentnosti na tržištu.29. maj 2012.

INCO PROJEKAT, SEMINAR: DIZAJNIRANJE PREDLOGA ZA EU PROJEKTE


         

Sa ciljem doprinosa budućem razvoju Srbije na polju usvajanja veština za unapređenje poslovanja u oblasti tehnoloških inovacija i korišćenja fondova EU, Privredna komora Beograda, uz podršku Friuli Venezia Giulia regiona (Italija), sprovodi projekat „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju – INCO“. U okviru INCO projekta, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda organizuje seminar: „Dizajniranje predloga za EU projekte“ sa fokusom na aktuelni Okvirni program EU (FP 7) i budući program EU, Horizon 2020.
Seminar će biti održan u utorak, 29. maja 2012. godine, s početkom u 9,00 časova, sala  IVa, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12.
Seminar je bez kotizacije. Govorni jezik  je engleski.
Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 28. maja 2012. godine  potvrdite svoje učešće  na sastanku putem prijave (u prilogu ovog dopisa) na  e-mail adresu: jovanag@kombeg.org.rs  ili na fax: 011/ 3618-003. Privredna komora Beograda, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju stoji Vam na raspolaganju za sve dodatne  informacije: tel.011/2641-355, lok. 113 i 011/ 2643 774.
 


9. novembar 2011.

MEĐUNARODNA SARADNJA NA POLJU TEHNOLOŠKE I UKUPNE INOVATIVNOSTI U POSLOVANJU

 

Sa ciljem doprinosa budućem razvoju Srbije na polju usvajanja veština za unapređenje poslovanja u oblasti tehnoloških inovacija i korišćenja fondova EU, Privredna komora Beograda, uz podršku Regiona Friuli Venezia Giulia (Italija), sprovodi projekat „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju – INCO“.
U okviru projekta, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda organizuje uvodni seminar koji će se održati  u sredu, 09. novembra 2011. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IVa na četvrtom spratu.
Imajući u vidu značaj tematike i njenu aktuelnost, ali i ograničen broj učesnika, molimo Vas da, najkasnije do 07. novembra 2011. godine potvrdite svoje učešće putem prijave na e-mail adresu bgajic@kombeg.org.rs ili na fax: 011/3618-003. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Biljani Gajić, Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, telefon 011/2641 -355, lokal 159.       


20-21. jun 2011.

 

EU PROJEKAT INCO – KICK OFF MEETING

U Privrednoj komori Beograda, 20. i 21. juna 2011. godine, biće održan prvi u nizu sastanaka partnera, vezano za realizaciju EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju (Cooperazione Innovativa per una Crescita Competitiva – INCO)“. Tokom sastanaka biće razmatrani akcioni plan i usaglašavane aktivnosti radi ostvarenja planiranih ciljeva INCO projekta.


6. jun 2011.

PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA ODOBREN EU PROJEKAT „MEĐUNARODNA SARADNJA NA POLJU TEHNOLOŠKE I UKUPNE INOVATIVNOSTI U POSLOVANJU“

Vlada Italije odobrila je finansijsku podršku za realizaciju projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“, a u skladu sa Uredbom br. 519/2010 za dobijanje sredstava za projekte međunarodne saradnje, a u skladu sa Zakonom Regiona FVG br. 19 od 30. oktobra 2010. godine.
Realizaciju ovog projekta sprovodi konzorcijum 5 partnera: poslovne asocijacije iz Srbije (Privredna komora Beograda i Komora Italijansko-Srpskih Privrednika) i Italije (Privredna komora Udine, kao vodeći partner, Confindustria Udine i Friuli Innovazione-Centar za istraživanje i transfer tehnologija).


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat