AKTIVNOSTI


1. novembar 2013.

UDINE: INCO PRIVREDNA  DELEGACIJA - B2B

U okviru realizacije EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), Privredna komora Beograda, u saradnji sa italijanskim partnerima, organizovala posetu delegacije srpskih privrednika iz sektora prehrane sajmu “GOOD” u Udinama.
GOOD manifestacija je organizovana u okviru o pet tematskih celina: Hrana i identitet, Hrana kao socijalna kategorija, Hrana i Zdravlje, Hrana kao ekonomska kategorija i Majstorstvo ishrane.

Važan deo aktivnosti INCO delegacije srpskih privrednika bili su bilateralni suseti sa italijanskim kompanijama. Predstavnici srpskih kompanija imali su priliku da se tokom B2B susreta upoznaju i razmene  iskustva sa predstavnicima italijanskih kompanija: La Tunella, Agrar Volpe Pasini srl,  Livon, Ronchi di Manzano, Agricola Perusini , Societa Agricola STERPO, Paradiso, Dall AVA, Montasio i dr. Takođe, srpski privrednici su posetili proizvodne pogone nekoliko italijanskih kompanija i direktno se upoznali sa procesima rada u ovim kompanijama.20. april 2013.

INCO - PARTNERSKI SASTANAK

Uspešna realizaciju dosadašnjih aktivnosit akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO) potvrdjena je tokom INCO partnerskog sastanka  održanog u Privrednoj komori Beograda u prisustvu svih partnera ovog projekta: Privredna komora Udine, Friuli Innovazione, Confindustria Udine, Privredna komora Beograda i Komora Italijansko-Srpskih Privrednika.
Tokom ovog partnerskog sastanka analizirani su dosadašnji rezultati realizacije INCO projekta i razgovaralo se o narednim fazama akcionog plana, kao i o pratećem, finansijskom delu projekta. U tom smislu kao naredna aktivnost u okviru INCO projekta planira se Icoming delegacija srpskih privrendika koja će tokom jeseni posetiti Italiju i imati bilateralne susrete sa italijanskim kompanijama. Deo troškova odlazeće srpske delegacije biće pokriven iz sredstava INCO projekta.10-14. decembar 2012.  

INCO –DELEGACIJA INTERMEDIJATORA U POSETI FVG


U okviru realizacije akcionog plana EU projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO), Privredna komora Beograda, u saradnji sa italijanskim partnerima  na projektu, organizovala studijsku posetu delegacije srpskih intermedijatora italijanskim institucijama i kompanijama Regiona Friuli Veneto Giulia.
9. oktobar 2012.

INCO PROJEKAT, SEMINAR: PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

U okviru EU Projekta "Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju" (INCO), u Privrednoj komori Beograda je,  9. oktobra 2012. godine, održan   seminar "Pravo intelektualne svojine" - alati i perspektive u funkciji podrške MSP, kome je priustvovao veliki broj intermedijatora i predstavnika inovativnih preduzeća.
INCO partnerske privredne komore i institucije iz Italije zajedno sa Centrom za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda, predstavile su svoja iskustva vezano za vrlo zahtevnu tematiku prava intelektualne svojine, a detalje vezane za italijanske prakse iz ove oblasti predstavio je prisutnima g. Gilberto Luigi Petraz, expert GLP Intellectual Property.
Evidentno je da MSP u Srbiji sve više pridaju značaja inovacijama i intelektualnoj svojini, ali i dalje su u velikom zaostatku za MSP u EU. Na problematiku zaštite prava intelektualne svojine MSP u Srbiji još uvek gledaju kao na trošak a ne kao na investiciju koja će doprinetu njihovom razvoju i unapređenju njihove konkurentnosti na tržištu.29. maj 2012.

PROJEKAT INCO, SEMINAR: „DIZAJNIRANJE PREDLOGA ZA EU PROJEKTE“

(Okvirni Program EU (FP7) i budući program EU, Horizon 2020)

U Privrednoj komori Beograda, okviru EU Projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO) održan je seminar „Dizajniranje predloga za EU projekte“, sa fokusom na aktuelni Okvirni Program EU (FP 7) i budući program EU, Horizon 2020. 
Oslanjajući se na ciljeve Evropske unije za povećanje stope razvoja i zaposlenosti kroz unapređenje uslova za istraživanje i razvoj, javlja se potreba za poboljšanjem saradnje između naučno-istraživačkih organizacija i privrede. Ova saradnja uslovljena je dobrim poznavanjem oblasti zaštite intelektualne svojine, standardizacije, kao i dostupnih programa za finansiranje istraživanja i razvoja. U tom pravcu i u cilju doprinosa budućem razvoju Srbije na polju usvajanja veština za unapređenje poslovanja u oblasti tehnoloških inovacija i korišćenja fondova EU, Privredna komora Beograda u partnerstvu sa četiri italijanske poslovne asocijacije   i uz finansijsku podršku Friuli Venezia Giulia Regiona (Italija), sprovodi projekat „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ (INCO).


9. novembar 2011.

ODRŽAN SEMINAR U OKVIRU PROJEKTA INCO

U Privrednoj komori Beograda, u sredu 9. novembra 2011. godine, održan je uvodni seminar u okviru projekta „Međunarodna saradnja na polju tehnološke i ukupne inovativnosti u poslovanju“ – INCO. Pred velikim brojem predstavnika naučne zajednice i privrednih subjekata predstavljeni su ciljevi i najavljene buduće aktivnosti koje će biti realizovane u okviru projekta. Pored obuka i radionica u Srbiji, biće omogućeno i sticanje direktnog iskustva u oblasti korišćenja fondova EU, kao i zaštite intelektulane svojine. Planirani su direktni susreti i razgovori sa partnerima koji poseduju veliko iskustvo na međunarodnim tržištima, čime će se obezbediti novi podsticaji za srpska preduzeća i otvoriće se mogućnosti za razmenu znanja i stručnosti.
U okviru seminara prezentovani su primeri dobre prakse korišćenja fondova EU koji su dostupni korisnicima iz Srbije, dok je predstavnik kancelarije za zaštitu intelektualne svojine iz Italije preneo svoja iskustva iz dugogodišnje prakse u ovoj oblasti.


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat