PREZENTACIJE SA SEMINARA "IZVEŠTAVANJE ZA ŽIVOTNU SREDINU, OBAVEZE PRIVREDE"
3. februar 2012. godine, Privredna komora Beograda


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat