PREDSTAVLJEN PRVI NACIONALNI META REGISTAR O ŽIVOTNOJ SREDINI- EKOREGISTAR

- PREZENTACIJE -


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat