AKTIVNOSTI


16. oktobar 2015.

ODRŽAN 12. MEĐUNARODNI SAJAM  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – ECOFAIR

Na Beogradskom sajmu održane su dve stručne i srodne manifestacije - 11. Međunarodni sajam energetike – „Energetika 2015“ 12. Međunarodni sajam zaštite životne sredine – EcoFair. Reč je o sajmovima koji povezuju potrebe, obaveze i mogućnosti u ovim oblastima, a održani su pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zajednički slogan im je „Nova energija“. Na štandu Udruženja operatera industrijskim i opasnim otpadom “Hrabri čistač” potpisan je Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Beograda. Jedan od ciljeva Sporazuma je intenziviranje aktivnosti u budućem periodu, uspostavljanje osnova za profesionalno i odgovorno upravljanje otpadom, pogotovo opasnim, kao i stimulisanje poslovnih aktivnosti kroz pružanje informacija, unapređenja komunikacije i interakcije između privrednih subjekata na teritoriji grada Beograda.Za izuzetan angažman u podršci, osmišljavanju i realizaciji sajamskih programa EcoFair-a  dodeljena je zahvalnica Beogradskog sajma Privrednoj komori Beograda.


29. septembar 2015.

UPRAVLJANJE AZBESTOM-UTICAJ AZBESTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Danas je u Privrednoj komori Beograda održan sastanak na temu: "Upravljanje azbestom-uticaj azbesta na životnu sredinu" sa ciljem kako napraviti strategiju upravljanja azbestom. Na sastanku su prisustvovali privrednici i predstavnici nadleznih institucija.
Tema o kojoj se na sastanku plemisalo je prva tema u Evropskoj asocijaciji za upravljanje građevinskim otpadom (EDA) čiji je član Privredna komora Beograda, a razlog je veoma štetan uticaj azbesta na životnu sredinu. Iz tog razloga su kao budući članovi Sekcije pozvani i Institut za javno zdravlje kao i Dragan Mihailović Suisse „We come World Environmental Consulting & Menagement“ (Švajcarska).


14. maj 2015.

UKLjUČIVANjE INSPEKCIJSKIH ORGANA U OBLAST ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U Beogradu inspekcije za zaštitu životne sredine imaju najviše posla zbog buke jer nedeljno u proseku samo zbog  ovog problema  stiže oko 40 prijava građana, rečeno je danas u Privrednoj komori Beograda.
Na sastanku Grupacije za zaštitu životne sredine  na kojoj se govorilo o ulozi  ekoloških inspekcijkskih organa, Aleksandra Radinović iz Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada kazala je da se  građani  žale na buku ugostiteljskih objekata, na buku od ventilacije i uređaja za klimatizaciju.
  
 

12. mart 2015.

ODRŽAN STRUČNI SKUP "AKTUELNA PROBLEMATIKA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I RECIKLAŽE"

Udruženje industrije Privredne komore Beograda u saradnji sa Centrom za ekologiju organizovali su stručni skup na temu „Aktuelna problematika u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže“. Cilj sastanka je bio pokretanje inicijative za formiranje grupacije za upravljanje otpadom i reciklažu koja bi zastupala zajedničke interese svih subjekata i učestvovala u normativnom uređenju ove delatnosti kroz implementaciju važećih međunarodnih standarda. Skupu su prisustvovali Goran Trivan, sekretar za zaštitu životne sredine i Filip Abramović, direktor Direkcije za upravljanje otpadom.
31. mart 2015.

SRBIJI  POTREBNA NOVA INDUSTRIJSKA POLITIKA

Srbija ima potencijale da prevaziđe ekonomske teškoće, ali neće biti lako jer nema čarobnog štapića, izjavio je danas  u Privrednoj komori beograda  profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju,  Mihailo Crnobrnja.
U izlaganju o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Srbiji i Beogradu na sednici Odbora za industriju koja je prešla u interaktivnu raspravu na ovu temu sa privrednicima, Crnobrnja je rekao da on ne podržava insistiranje na stranim investicijama već da bi prioritetan državni projekat trebalo da bude podsticajni mehanizam za domaće investicije koje bi doprinele da se maksimalno iskoriste komparativne prednosti zemlje. Integracija sa Evropskom unijom trebalo bi da posluži kao sredstvo razvoja Srbije, a ne cilj, smatra Crnobrnja.


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat