KATALOG PRIVREDNIH DRUŠTAVA  IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

(UPRAVLJANJE OPASNIM I NEOPASNIM OTPADOM)
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat