BAZA PODATAKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA O PRONALASCIMA
I OSTALIM INOVATIVNIM REŠENJIMA

Privredna komora Beograda u saradnji sa autorima, institutima, privrednim preduzećima i Savezom pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, formirala je Bazu podataka o pronalascima i ostalim inventivnim rešenjima (patenti, tehnička unapređenja, korisni predlozi, novi proizvodi i tehnologije). Podaci koje ona sadrži, prevashodno su namenjeni direktorima razvoja privrednih preduzeća i osnivačima novih privatnih i drugih preduzeća i formirani su tako da predstavljaju ponudu novih proizvoda i tehnologija.

Za potrebe svojih članica Privredna komora Beograda izrađuje Informator o pronalascima, tehnologijama i inovacijama u kome se objavljuju podaci iz baze podataka. Katalog inovacija je pregled naziva patenata, malih patenata, modela, tehničkih unapređenja, korisnih predloga, novih proizvoda i tehnologija, čiji se apstrakti nalaze u bazi podataka Privredne komore Beograda.

Baza sadrzi preko 600 inovacija. One su klasirane u grupe u zavisnosti od vrste proizvodnje koja je potrebna za njihovu realizaciju. Na taj nacin formirane su sledece grupe:

1000 - MAŠINSTVO
2000 - ELEKTROTEHNIKA
3000 - HEMIJA I METALURGIJA
4000 - GRAĐEVINARSTVO
5000 - TEKSTIL, KOZA
6000 - POLJOPRIVREDA
7000 - OSTALO

Svako inventivno rešenje u okviru grupe prikazano je na sledeci nacin:
Šifra inventivnog rešenja - jednoznacna identifikacija inventivnog rešenja u bazi podataka
Naziv inventivnog rešenja - naziv iz prijave inventivnog rešenja Komori
Opis - u sazetom obliku se nalaze sledece informacije:

  • kratak opis tehnickog rešenja sa naznakom novine u odnosu na postojece rešenje,
  • oblasti u kojima se inventivno rešenje moze primeniti uz naznaku vrste opreme koja je potrebna za proizvodnju, tamo gde je to moguce proceniti,
  • dokumentacija koja se nalazi u Komori (crtez, šema, prospekt, ukoliko je urađen model, prototip i sl.)

Vrsta - vrsta inovacije (patent, mali patent, tehnicko unapredenje, model itd)
Autor - ime i prezime autora inventivnog rešenja, odnosno naziv instituta, fakulteta, preduzeca
Ponuda - oblik ponude inventivnog rešenja (prodaja patenta, prodaja licence, nudi se na proizvodnju i sl.
Kontakt - broj telefona Privredne komore Beograda
Prilog - stanje inventivnog rešenja kod autora (npr: prototip, dokumentacija i sl.)

Informacije o inovacijama ili autorima mozete dobiti preko Privredne komore Beograda – Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju, putem telefona broj: (99-381-11) 2641-355, lok. 113, 159 ili putem elektronske pošte na adresu: ajanjic@kombeg.org.rs i bgajic@kombeg.org.rs.


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat