EMAS (ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME)

SISTEM ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I ŠEMA PROVERE


EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
predstavlja sistem eko-menadžmenta i šeme provere i uspostavljen je EU regulativom br.1836. iz 1993. godine, kao dobrovoljna šema koja omogućava da kompanije verifikuju svoj sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima regulative. Ovaj program je dostupan svim kompanijama od 1995, ali u početku je bio ograničen samo na kompanije u industrijskom sektoru. Od 2001.godine. EMAS program je dostupan  u svim privrednim sektorima uključujući javne i privatne kompanije.

Emas Regulativa   je revidirana i po drugi put modifikovana 2009. godine. Regulativa Evropske Komisije o EMAS-u, br. 1221/2009 objavljena je 22. decembra 2009 i stupila je na snagu 11.januara 2010. godine.

EMAS je prvenstveno uspostavljen za organizacije, nadležne organe i javnost,  kao instrument upravljanja uticajem  na životnu sredinu, sa ciljem poboljšanja kvaliteta životne sredine. U EMAS šemu su uključene zemlje članice Evropske unije, zemlje članice EEZ -Evropske ekonomske zone (Norveška, Island i Lihtenštajn) i zemlje kandidati za članstvo. Regulativa br. 1221/2009 predviđa učestvovanje privrednih komora u promovisanju EMAS programa svojim članicam.

Put do EMAS-a

Najčešće postavljana pitanja

 


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat