AKTUELNI SEMINARI

«Budućnost nemaju oni koji znaju već oni koji hoće da uče»
Peter F. Drucker

INFORMACIJA U VEZI SA OBUKOM ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016),  počela je realizaciju  obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).

Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju Regionalnu privrednu komoru (ime komore, kontakt telefon, mejl adresa ...) i prijave se za učešće u obuci. U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane u junu i julu o.g.


23. oktobar 2018.

SEMINAR: PRAĆENJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA KROZ POSTUPANJE SA PRIGOVORIMA-ISO 10002:2004 I ZAKONSKA REGULATIVA-

Ovaj međunarodni standard pruža uputstvo za projektovanje i primenu efektivnog i efikasnog procesa za postupanje sa prigovorima za sve vrste komercijalnih ili nekomercijalnih aktivnosti. Namenjen je organizacijama i njihovim korisnicima, podnosiocima prigovora i drugim zainteresovanim stranama. Informacije dobijene kroz proces za postupanje sa prigovorima mogu dovesti do poboljšanja proizvoda/usluga i procesa i, tamo gde se sa prigovorima ispravno postupa, mogu popraviti ugled organizacije bez obzira na veličinu, lokaciju i sektor. Na globalnom tržištu, vrednost međunarodnog standarda postaje sve očiglednija pošto on obezbeđuje poverenje u doslednu obradu prigovora. Efektivan i efikasan proces postupanja sa prigovorima odražava potrebe i organizacija koje isporučuju proizvode i onih koji su primaoci tih proizvoda.

Seminar će biti održan u utorak, 23. oktobra 2018. godine, u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, od 10 do 15:15 časova.

Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs     


24-25. oktobar 2018.

OBUKA: CELOVIT PRISTUP USPEŠNOM RUKOVOĐENJU: PRAVNI, EMOCIONALNI I SOCIJALNI OKVIR


Dvodnevna obuka "Celovit pristup uspešnom rukovođenju: pravni, emocionalni i socijalni okvir" koja će biti održana 24. i 25. oktobra, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, namenjena rukovodiocima svih nivoa rukovođenja i odlučivanja, HR sektoru, preduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, karijernom razvoju pojedinca, tima i korporacije.

Kotizacija: 15.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs
                      

25. oktobar - 22. novembar 2018.

SEMINAR: POREZ NA DODATU VREDNOST – PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV


U cilju osposobljavanja novih poreskih stručnjaka za potrebe obračunavanja i plaćanja PDV, Privredna komora Srbije, na zahtev privrede, organizuje seminar "Porez na dodatu vrednost – praktična primena Zakona o PDV", koji će biti održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, svakog četvrtka, od 25. oktobra do 22. novembra 2018. godine, od 10 do 15:30.

Od 1. avgusta 2018. godine uveden je nov način vođenja PDV evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i podnošenja PDV prijave (Obrazac PP PDV).
Usled obaveze iskazivanja mnogo većeg broja podataka prilikom vođenja evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna i podnošenja PP PDV prijave, potrebe kako za zapošljavanjem novih poreskih stručnjaka, tako i uključivanjem već zaposlenih na poslovima PDV je u ovom trenutku velika. 

Kotizacija
35.000,00 dinara po učesniku.

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    
Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke