NAJAVA


24-25. mart 2016.

OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKERok za prijavu i uplatu je  22. mart 2016. godine.
   

Obuka za službenika
za javne nabavke