Specijalisticka obuka za poresko savetovanje

U okviru reforme poreskog sistema Republike Srbije, koja je započeta u 2001. godini, doneti su potpuno novi poreski zakoni. Radikalne promene izvršene su naročito donošenjem Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dodatu vrednost. Imajući u vidu kompleksnost zakonske regulative kojom se uređuje oblast javnih prihoda, pred poresku administraciju i poreske obveznike stavljaju se novi zadaci. Poreskim stručnjacima neophodna su nova znanja i iskustava koja su potrebna da bi se poreski propisi mogli optimalno sprovoditi. Ovi stručnjaci treba da budu svestrano osposobljeni kako bi mogli kompetentno da obavljaju poreske poslove.

Da bi poreski obveznici mogli da iskoriste ne mala prava koja im po propisima pripadaju, kao i da izvršavaju obaveze u zakonom propisanim rokovima, neophodni su im poreski saveti od strane stručnjaka koji su stekli specijalizovana znanja iz oblasti materijalnih i procesnih poreskih propisa, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju (propisi iz oblasti računovodstva i revizije, prekršajno i krivično zakonodavstvo i dr.).U cilju održavanja visokog kvaliteta rada, broj polaznika je ograničenINFO KONTAKTI

 

Za više informacija:
tel.011/264 14 74 , lokal 178 i 165


Specijalistička obuka
za poresko savetovanje