P R E D A V A Č I


Program obuke realizuju predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije: 


Ministarstvo  finansija

Irina Stevanović Gavrović
Sonjа Nikolić
Tanjа Đelić
Ljiljana Petrović


Agencija za privredne registre

Ružica Stamenković

Poreska kancelarija Tatić d.o.o.

Igor Tatić
mr Momo Kijanović
Ana Borkanović
Đorđe Saveljić

Akademski stručnjaci

prof. dr Hasiba Hrustić


Specijalistička obuka
za poresko savetovanje