SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA  PORESKO SAVETOVANJE

 

Cilj specijalističke obuke  je da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.

U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju zaokruženo specijalističko obrazovanje iz poreske materije. Pored teorijskih, sa kandidatima će se raspravljati i praktična pitanja koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.

Specijalistička obuka se realizuju kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.


Specijalistička obuka
za poresko savetovanje