NAJAVA OBUKA

7. oktobar 2016.

SPECIJALISTIČKA  OBUKA ZA  PORESKO SAVETOVANJE

Usvajanjem novog paketa izmena privredno - sistemskih zakona i usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja, Privredna komora Beograda, u saradnji sa "Poreskom kancelarijom Tatić", po petnaesti put raspisuje konkurs za upis na Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje.
Cilj specijalističke obuke  je da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.  
Trajanje nastave: od 7. oktobra do 17. decembra 2016. godine, prijavljivanje do 05. oktobra 2016. godine. Nastava se održava petkom (od 16:00 do 19:15) i subotom (od 9:00 do 14:00) u Privrednoj komori Beograda, sala 402, Kneza Miloša 12, Beograd.
Detaljnije informacije možete dobiti u Centru za edukaciju, tel. 011/3619 472, osoba za kontakt: Nenad Kostić.  


Specijalistička obuka
za poresko savetovanje