INFORMACIONE TEHNOLOGIJE30. mart 2016

REALIZOVAN TRENING: KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda, u period od 28 - 30. marta 2016. godine, održan je još jedan u nizu trodnevnih treninga na temu: “Kreiranje Excel dashboard-a”. Excel je jedan od najefikasnijih programa za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, dok dashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke. 
Učesnici treninga su se tokom tri dana obučavali na koji način da velikoj količini podataka, koji im svakodnevno pristižu, daju smisao i na koji način da sačine kvalitetnu informaciju i izveštaj koji će menadžmentu omogućiti vizuelni pregled nekog segmenta poslovanja ili poslovanja u celini i pri tom pomoći pri donošenju odluka.

26. mart 2016.

Završena obuka prve grupe polaznika u okviru Škole digitalnog marketinga

U Privrednoj komori Beograda završena je obuka prve grupe polaznika u okviru Škole digitalnog marketinga koja je trajala u periodu od 26. februara do 26. marta 2016. godine.
Digitalni marketing podrazumeva promovisanje određenog proizvoda ili usluge putem digitalnih kanala, uglavnom društvenih mreža, ka precizno targetiranoj publici. Ono što ga razlikuje od tradicionalnog marketinga je to što je jeftin i razni elementi svake reklame vrlo su merljivi. 
Škola digitalnog marketinga koncipirana je kao skup obuka kroz koje polaznici uče kako da prave Facebook i Instagram kampanje, da se uspešno promovišu preko Google-a, posebno primenom  Adwords alata, Serach i Display, da promovišu video sadržaj putem Youtube-a i  kreiraju savršene newslettere.
Zbog velikog interesovanja u toku je formiranje naredne grupe polaznike. Naredna Škola digitalnog marketinga će početi 20. maja 2016.    


18-20. novembar 2015.

KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda, u period od 18-20. novembra 2015. godine, održan je još jedan u nizu trodnevnih treninga na temu: “Kreiranje Excel dashboard-a”. Excel je jedan od najefikasnijih programa za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, dok dashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.


14. novembar 2015.

KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU I POSTAVKA KAMPANJA NA INTERNETU NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda je, po četvrti put, održana trodnevna radionica posvećena praktičnoj primeni Adwords alata, namenjenog kreiranju oglasa i kampanja za potrebe internet oglašavanja. Adwords je alat koji ima stalna inoviranja i dopune i svakodnevno možete pronaći puno novih informacija i saveta njegove primene. Kontinuiran rad u njemu, uz permanentno osvežavanje znanja i praćenje trendova upotrebe Adwords alata, doprinosi efikasnosti i efektivnosti oglašavanja. 

27. avgust 2015.

KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU -  POSTAVKA KAMPANJA NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda je počela realizacija trodnevne radionice za postavku kampanja na pretraživačkoj mreži (search): “Korišćenje AdWords alata u on line oglašavanju i postavka kampanja na Internetu”.     
Cilj radionice je da polaznici savladaju osnove, urade dobru pripremu, samostalno postave oglas na AdWords platformi i upravljaju dalje kampanjom prateći efekte, rade analizu raspoloživih analitika, i shodno feedbacku, optimizovanje kampanje.  
Dinamika rada tokom radionica je takva da tokom dva dana polaznici rade u aplikaciji, prolaze kroz sve elemente kreiranja kampanje i oglasa, zatim tokom narednih nedelju dana primenjuju stečeno znanje na svojim konkretnim oglasima, da bi se na završnim časovima radionice razmenila iskustva učesnika i konsultacije za dalji rad od predavača. 


8. april 2015.

RADIONICA: KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU -  POSTAVKA KAMPANJA NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa NVA Company, održana je trodnevna radionica "Korišćenje AdWords alata u on line oglašavanju - Postavka kampanja na mreži za pretragu"
Cilj radionice je da polaznici savladaju osnove, urade dobru pripremu, samostalno postave oglas na AdWords platformi i upravljaju dalje kampanjom, podrazumevajuću praćenje efekata, analizu raspoloživih analitika, i shodno feedbacku, optimizovanje kampanje. Od posebnog značaja bili su praktični saveti i instrukcije,  koje je predavač, Sonja Jovović iz svog višegodišnjeg iskustva podelila sa učesnicima radionice, kao i mogućnost nastavka komunikacije u cilju podrške tokom napredovanja u primeni ovog alata. 

23. mart 2015.

PRIPREMA ELEKTRONSKIH OBRAZACA ZA ZAVRŠNI RAČUN - NAČIN PRIPREME I ELEKTRONSKO POTPISIVANJE DOKUMENTACIJE

Usled identifikovanih potreba i svakodnevnih upita privrednih društava, koja su u obavezi da završne finansijske izveštaje dostavljaju primenom nove aplikacije, Privredna komora Beograda, u saradnji sa Halcom ad Beograd i Agencijom za privredne registre APR organizovala je 20. i 23. marta 2015. godine, dve  radionice sa demonstracijom Priprema elektronskih obrazaca za završni račun - Način pripreme i elektronsko potpisivanje dokumentacije. Obveznici dostavljanja završnih finansijkih izveštaja putem aplikacije su mala, srednja i velika privredna društva, dok mikro, nisu, ali mogu koristiti aplikaciju ukoliko se odluče za elektronsko izveštavanje. Tokom radionice demonstriran je proces pripreme dokumenta za elektronsko potpisivanje, upis, potpis, validacija,  dati su saveti u primeni određenih programa za pripremu dokumenta, preporuke za čuvanje i korišćenje sertifikata, rešenja u situaciji većeg broja potpisnika kao i praktične smernice dostavljanja dokumenata putem aplikacije APR-a.  


19. mart 2015.

INFO SESIJA ADWORDS ALAT ZA OGLAŠAVANJE, DEFINISANJE, POKRETANJE I UPRAVLJANJE ADWORDS KAMPANJAMA

U Privrednoj komori Beograda, 19. marta 2015. godine, u saradnji sa ²NWA COMPANY², specijalizovanom za veb poslovanje, održana je info sesija Adwords alat za oglašavanje, Definisanje, pokretanje i upravljanje Adwords kampanjama.
Učesnici su tokom info sesije imali priliku da se informišu o karakteristikama i mogućnostima koriščenja, ovog sve zastupljenijeg alata za oglašavanje. Posebno je ukazano na preduslove za pokretanje Adwords kampanje, elemente koji, u cilju postizanja željenih i izbegavanja neželjenih efekata, zahtevaju prethodnu dobru pripremu, planiranje, stručno vođenje i posvećenost bavljenjem Adwords oglašavanjem.


26. decembar 2014.  

TRENING: KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda, u periodu od 24. do 26. decembra 2014. godine, održan je još jedan u nizu trodnevnih treninga na temu: “Kreiranje Excel dashboard-a”.
Excel je jedan od najefikasnijih programa za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, dok dashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.


22. novembar 2014.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP – DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA

U Privrednoj komori Beograda u periodu od 20-22. novembra 2014. godine, održan je  trodnevni trening na temu: PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima. Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je  fantastičan alat u svetu analize podataka čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI), a istovremeno korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.


18. oktobar 2014.

KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A, VIZUELNI PREGLED POSLOVANJA

Excel DashboardDashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini, a dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.
Učesnici treninga su se tokom tri dana obučavali na koji način da velikoj količini podataka, koji im svakodnevno pristižu, daju smisao i na koji način da sačine kvalitetnu informaciju i izveštaj koji će menadžmentu omogućiti vizuelni pregled nekog segmenta poslovanja ili poslovanja u celini i pri tom pomoći pri donošenju odluka.


10. oktobar 2014.

SEMINAR: WORDPRESS STARTER

U Privrednoj komori Beograda realizovan je prvi u nizu seminara na temu „WordPress STARTER“.  WordPress je besplatan alat otvorenog koda za kreiranje Web sajtova i blogova sa ugrađenim sistemom za upravljanje sadržajem.

Ovo je jedan od najpopularnijih sistema za upravljanje sadržajem i kreiranje Internet prezentacija, a atkuelan podatak iz drugog kvartala 2014. godine je da je preko 25% najpopularnijih Web sajtova napravljeno pomoću WordPress-a.

1. oktobar 2014.

POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP - Dajte smisao Vašim podacima 

Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je  fantastičan alat u svetu analize podataka čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI), a istovremeno korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza poslovnih podataka i to bez pomoći IT odeljenja.
Tokom trodnevnog treninga polaznici su se upoznali sa načinom kreiranja PowerPivot tabela, korišćenjem tabela u realnom okruženju, kako da koriste sve mogućnosti PowerPivot-a, a  u isto vreme kako da identifikuju one slučajeve kada upotreba ovog alata nije optimalna.


10. septembar 2014.

ODRŽANA OBUKA UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda organizovali su, drugu po redu, obuku "Uvod u android programiranje", koja je održana od 8. do 10. septembra 2014. godine.
Obuka je realizovana sa firmom Code Factory, a imala je cilj da polaznike uvede u sve elemente programiranja na Android platformi na razumljiv i konkretan način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje u razvoju softvera. Na kraju kursa, polaznici su ovladali dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, kompletnih i spremnih za objavljivanje na Google Play-u.


21-23. maj 2014.

TRENING: POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP – DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA 

Power PivotU Privrednoj komori Beograda, od 21. do 23. maja 2014. godine, realizovan je još jedan trening na temu "PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima".  Polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju  se načinom kreiranja PowerPivot tabela kao i njihovim korišćenjem u realnom okruženju, počevši od osnovnih koncepata, pa sve do kompleksnih modela podataka i DAX formula, a u cilju unapređenja veštine analize podataka i sticanja boljeg uvida u svoje poslovanje.


12-14. mart 2014.

ODRŽAN TRENING NA TEMU POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP - DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA -

U Privrednoj komori Beograda od 12. do 14. marta 2014. godine realizovan je još jedan trening na temu PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima. Tokom ovog trodnevnog treninga, polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju se načinom kreiranja PowerPivot tabela kao i njihovim korišćenjem u realnom okruženju, počevši od osnovnih koncepata, pa sve do kompleksnih modela podataka i DAX formula, a u cilju unapređenja veštine analize podataka i sticanja boljeg uvida u svoje poslovanje. Trening su pohađali predstavnici kompanija PharmaSwiss d.o.o., Messer Tehnogas AD Beograd, Ivković d.o.o., HD Evropska konsalning grupa, Strabag d.o.o., Akvabutik d.o.o.


21-23. oktobar 2013.

POWERPIVOT ZA EXCEL 2010 WORKSHOP – DAJTE SMISAO VAŠIM PODACIMA

U Privrednoj komori Beograda, od 21. do 23. oktobra 2013. godine, realizovan je trening PowerPivot za Excel 2010 Workshop – Dajte smisao Vašim podacima. Tokom ovog trodnevnog treninga, polaznici su imali priliku da se detaljno upoznaju  se načinom kreiranja PowerPivot tabela kao i njihovim korišćenjem u realnom okruženju, počevši od osnovnih koncepata, pa sve do kompleksnih modela podataka i DAX formula. Cilj ovog treninga je unapređenje veština analize podataka, a samim tim i bolji uvid u poslovanje.
Trening je dizajniran za profesionalce koji žele da koriste sve mogućnosti PowerPivot-a dok u isto vreme dozvoljava da se identifikuju oni slučajevi kada upotreba PowerPivot-a nije najoptimalnija. Ovaj trening se održava po programu PowerPivot Workshop koji su osmislili svetski priznati stručnjaci na polju Microsoft BI rešenja, Marco Russo i Alberto Ferrari i namenjen je svima onima koji žele da steknu bolji uvid u poslovanje svoje kompanije.
Treningu  su prisustvovali  zaposleni u  kompanijama: Tehnohemija,  Victoria Group,  NIS,  BASF SRBIJA kao i  Narodne banke Srbije, a svoje iskustvo i znanje sa polaznicima je podelio predavač, Aleksandar Matić - dipl.ing. MBA PMP.


5. jul 2013.

DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OBLASTI IT

Bespovratna sredstva za ITU organizaciji Udruženja informatičke delatnosti, Udruženja finansijskih organizacija i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u saradnji sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije - SIEPA održana je info-sesija o dodeli bespovratnih sredstava u oblasti IT. Obeshrabrujući podatak je da se na anketama 50% mladih izjasnilo da želi da karijeru nastavi u javnom sektoru. Poziv je objavljen 25. juna i traje do 15. novembra ili do utroška predviđenih sredstava od milion evra. Sredstva će se dodeljivati sukcesivno, kako startapovi budu odobravani od strane komisije koju većinom čine domaći privrednici koji već imaju iskustva u startap projektima. više informacija


18. jun 2013.

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR „UVOD U WEB PROGRAMIRANJE POSLOVNIH APLIKACIJA - HTML5/CSS/Javascript“

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Komore Beograda u saradnji sa konsultantskom kućom „CODE FACTORY“ iz Beograda , održali su dvodnevni seminar, 17. i 18. juna 2013. godine na temu: „UVOD U WEB PROGRAMIRANJE POSLOVNIH APLIKACIJA - HTML5/CSS/Javascript“, u okviru Centra za obuku programera.  
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelio Milan Todorović (CODE FACTORY), predavač sa dvodecenijskim iskustvom u obuci kadrova u oblastima programiranja i upravljanja softverskim projektima. Program seminara bio je namenjen programerima u drugim tehnologijama koji žele da prošire svoje znanje u pravcu web programiranja, osobama koje žele da se prekvalifikuju za posao programera, početnicima u web programiranju, kao i studentima i diplomcima koji žele da upotpune znanje.  


30. novembra 2012.

ODRŽAN SEMINAR "DA LI STE PROBALI WINDOWS 8 U VAŠEM POSLOVANJU?"

Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvalteta  Privredne komore Beograda, u saradnji sa kompanijom "YUTRO.com", organizovali su 30. novembra 2012. godine, poslovno-stručni skup na temu: "DA LI STE PROBALI WINDOWS 8 U VAŠEM POSLOVANJU - Primeri dobre prakse i „cloud“ alati u poslovnoj primeni". Skup je okupio preko 100 učesnika različitih kompanija iz Beograda i drugih gradova Srbije.


26-27. maj 2012.

ITIL V3 FOUNDATION FOR ITSERVICE MANAGEMENT TRENING

U Privrednoj komori Beograda u periodu od 26-27. maja 2012. godine realizovana je obuka: ITIL V3 Foundation for IT Service Management trening
ITIL (Information Technology Infrastructure Library), kao skup najboljih svetskih praksi, nudi kompanijama rešenja za smanjenje troškova, povećanu produktivnost, lakšu implementaciju kao i smanjenje administracije.
Ovom prilikom, obučena su lica koja rade ili se pripremaju za rad u IT podršci, zaposleni u bankama i privrednom sektoru.
Ukoliko ste zainteresovani da saznate nešto više o ovoj obuci, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba: Matić Aleksandar, tel. 011-3625-143, e-mail: matica@kombeg.org.rs


20. april 2012.

Seminar: PowerPivot za Excel 2010 – Dajte smisao Vašim podacima-


U Privrednoj komori Beograda, 20. aprila 2012. godine,  realizovan je jednodnevni besplatni seminar na temu: PowerPivot za Excel 2010–Dajte smisao Vašim podacima.
Microsoft PowerPivot za Excel 2010 je nova tehnologija čiji je cilj da pruži najkomforniji rad sa podacima u cilju poslovnog izveštavanja (BI). PowerPivot korisnicima daje svu moć koja im je potrebna za izvođenje svih vrsta analiza i to bez pomoći IT odeljenja u šta su  učesnici seminara imali priliku i da se uvere.
Nakon ovog uvodnog seminara u Privrednoj komori Beograda će biti realizovana trodnevna radionica u periodu od 16-18. maja 2012. godine gde će svi oni koji žele da nauče da rade u PowerPivot-u imati priliku da se u potpunosti osposobe da koriste ovaj alat za analiziranje poslovnih podataka.

21. april 2011. 

  

"OBUKE I SERTIFIKACIJE IZ OBLASTI SIGURNOSTI INFORMACIONIH SISTEMA"


Završen blok obuka Programa obuke i sertifikacije iz oblasti sigurnosti informacionih sistema (CompTIA kurs), odnosno (CISSP kurs). Obuke su organizovane u saradnji Privredne komore Beograda, Network Security i 2ETC, uz podršku USAID Projekta za razvoj konkurentnost i usmerena na usvajanje znanja potrebnih za dobijanje međunarodnih sertifikata CISSP i CompTIA Security+. Obuke su vodili domaći stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom koji i sami poseduju ove sertifikate. Model obuke kombinuje obuku u učionici, sa učenjem na daljinu – tzv. kombinovano učenje (“blended learning”). Kroz pet (šest za CISPP) jednodnevnih radionica u savremeno opremljenim učionicama Privredne komore Beograda koje su bile rasporedjene tokom pet radnih nedelja, prelazio se korpus znanja vezan za odgovarajući sertifikat. Paralelno sa radionicama, polaznici su dobili kroz 2ETC e-Learning portal 24x7  pristup SkillSoft IT Security Knowledge Center-u koji im je obezbio veliki broj materijala (knjiga, prezentacija, vezbi, testova, audio i video zapisa) za pripremu ispita, u trajanju od 6 meseci. Obuka se izvodila u dve grupe. Sertifikate je dobilo oko 50 učesnika.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke