KORPORATIVNA BEZBEDNOST4. novembar 2014.

ODRŽAN SEMINAR OBEZBEĐENJE LICA MESTA I DOKAZA KAO FUNKCIJA KORPORACIJSKE BEZBEDNOSTI

Korporacijska bezbednostCilj seminara bio je upoznavanje odgovornih lica i službenika obezbeđenja sa značajem poznavanja praktičnih procedura za obezbeđenje lica mesta i dokaza i pravila postupanja nakon izvršenog krivičnog dela u cilju efikasne saradnje sa nadležnim organima.
Krivična dela izvršena protiv privrednih društava mogu ostaviti ozbiljne posledice  po njegov imovinu, poslovanje i reputaciju. Zaštita interesa korporacije zahteva preventivno i aktivno delovanje na sprečavanju krivičnih dela i minimizaciji negativnih efekata ostvarenih protivpravnih akata. Jedna od najvažnijih funkcija korporacijske bezbednosti je prevencija eksternog i internog kriminalnog delovanja i pružanje pomoći nadležnim organima.


14. maj 2014.

ODRŽAN TRENING POSVEĆEN ULOZI I ZNAČAJU KRIZNE KOMUNIKACIJE

Krizni menadzmentPrivredna komora Beograda i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, odžali su 14. maja 2014. godine seminar posvećen: ''Ulozi i značaju krizne komunikacije u korporacijskoj bezbednosti''. Na seminaru je istaknuto da su krize i krizne situacije neizbežan deo svakodnevnog života. Tako, postoje dve krize, one kojima Vi upravljate i one koje upravljaju vama.  Potreban je proaktivan pristup, a značajan deo upravljanja krize se odnosi na upravljanje na percepcijskom nivou, na način kako se kriza doživljava od strane ključnih javnosti. U tom smislu krizna komunikacija je izuzetno važan alat kriznog menadžementa.


20. mart 2014.   

Održan seminar posvećen poslovnoj bezbednosti u kompanijama, bankama i ostalim finansijskim organizacijama

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, 20.marta 2014.godine održana je edukacija na temu ''Poslovna bezbednost u kompanijama, bankama i ostalim finansijskim organizacijama - Integrisanje bezbednosnih funkcija, informaciona bezbednost, rizici poslovnih i ličnih podataka''.
Cilj seminara bio je podizanje svesti u oblasti zaštite od sajber kriminala i socijalnog inženjeringa, ukazivanje na način i tehnologiju zaštite od internet prevara, kao i zloupotrebe  korporativnih i ličnih podataka i integrisanje bezbednosnih funkcija u kompanijama.
Učesnike seminara o pretnjama utemeljenjim na socijalnom inženjeringu i sajber kriminalu upoznao je Saša Živanović, načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a, istakavši da socijalni inženjering u suštini predstavlja umeće navođenja drugih osoba da postupaju prema vašim željama. Najčešće metode prevara u socijalnom inženjeringu, odnose se na: uveravanje, lažno predstavljanje, stvaranje odgovarajuće situacije, iskorišćavanje želje za pomaganjem, iskorišćavanje starih veza iz poslovnih kontakata. Državni organi ne mogu samostalno da se suprostave viskotehnološkom kriminalu, i u tom pravcu potrebna je saradnja sa javnim i privatnim sektorom, a da bi to partnerstvo funkcionisalo na pravi način, neophodno je uspostaviti pravne mehanizme i zakonsku regulativu.


17. decembar 2013.

NEOPHODNO DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA U CILJU BLAGOVREMENE PRIMENE ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU 

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, 17. decembra 2013. godine održan je seminar na temu: ''Obaveze privrednih subjekata po osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju'', koji je bio posvećen sagledavanju i obradi usvojenog novog zakonskog rešenja, kojim se reguliše oblast privatnog obezbeđenja.
Donošenjem novog Zakona predviđa se uspostavljanje registra firmi koje se bave obezbeđenjem, uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata kritične infrastrukture, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Seminar je imao za cilj da se privredni subjekti upoznaju sa novim propisima - normativnim rešenjima iz oblasti privatnog obezbeđenja, kao i pravima i obavezama pružaoca i korisnika usluga privatnog obezbeđenja.

27. novembar 2013.

ODRŽAN SEMINAR: ''KONTINUITET POSLOVANJA I VANREDNE SITUACIJE U SISTEMU KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI''

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je još jedan u nizu seminara, ovog puta posvećen temi: ''Kontinuitet poslovanja i vanredne situacije u sistemu korporativne bezbednosti".

Seminar je imao za cilj osposobljavanje polaznika za sagledavanje potreba i obaveza poslovnih subjekata i organa uprave iz oblasti upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavkom od vanrednih situacija radi uspostavljanja praktično primenjivog sistemskog reagovanja na vanredne situacije i kontinuirano poslovanje u vanrednim uslovima, a u odnosu na poslovne procese i veličinu organizacije.

1. oktobar 2013.  

POSLOVNA TAJNA I KOMERCIJALNA ŠPIJUNAŽA - PROCENA OPASNOSTI I PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE

U organizaciji  Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Centra za korporativnu bezbednost i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, u utorak,  1. oktobra 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda je realizovan seminar: „POSLOVNA TAJNA I KOMERCIJALNA ŠPIJUNAŽA - PROCENA OPASNOSTI I PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE“.
Stručnjaci u oblasti korporativne i informacione bezbednosti:  Dr Milan Milošević,  Dr Goran Matić i Dr Mladen Milošević, kao predavači na seminaru, podelili su svoja iskustva i znanje sa učesnicima.
U okviru radionica, učesnici su imali priliku da se upoznaju  sa različitim primerima adekvatne unutrašnje regulative u oblasti zaštite poslovne tajne kao i da podele svoja iskustva i analiziraju ih sa prisutnima.


25. april 2013. 

   REALIZOVAN SEMINAR "ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA U SISTEMU KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI"

U organizaciji Privredne komore Beograda - Centra za korporativnu bezbednost i Centra za poslovno obrazovanje, a u saradnji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je seminar posvećen Zaštiti tajnosti podataka u sistemu korporativne bezbednosti. Svoja znanja i iskustva  sa učesnicima seminara podelili su dr Milan Milošević,  dr Goran Matić i dr Mladen Milošević.
Ukazano je na mogućnosti racionalizacije i efikasnosti kod kreiranja i implementiranja bezbednosnih funkcija, sprovođenja zakonskih obaveza, međunarodnih i nacionalnih standarda i donošenja normativno-pravnih akata u ovoj oblasti, kako u kompanijama tako i drugim organizacijama.


13. mart 2013.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU "BEZBEDNOST POSLOVNE ORGANIZACIJE U SISTEMU KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI"

U Privrednoj komori Beograda održan je seminar na temu: ''Bezbednost poslovne organizacije u sistemu korporativne bezbednosti'', u organizaciji Privredne komore Beograda-Centra za korporativnu bezbednost i Centra za poslovno obrazovanje, u saradnji sa Srpskom asocijacije menadžera korporativne bezbednosti.
Tokom seminara obrađene su teme koje su se odnosile na bezbednosne elemente i obaveze poslovne organizacije; bezbednost materijalne i intelektualne svojine, poslovanja i zaposlenih; analiza rizika i ugroženosti po pojedinim oblastima bezbednosti i poslovanja; integracija bezbednosnih funkcija i sistem korporativne bezbednosti; međunarodni i nacionalni bezbednosni standardi i zakonski okvir u ovoj oblasti; interna i eksterna bezbednosna odgovornost poslovne organizacije; nacionalni zakoni i propisi iz oblasti bezbednosti poslovnih organizacija i dr.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke