MENADŽMENT16. mart 2016.

PRIMENA LEAN METODOLOGIJE U UNAPREĐENJU POSLOVANJA

U Privrednoj komori Beograda  organizovan je trening na temu: “Primena LEAN metodologije u unapređenju poslovanja”
Model poslovanja japanskih kompanija, mnogim organizacijama širom sveta, predstavlja uzor na putu ka uspehu. Ovaj model je koncipiran na KAIZEN filozofiji, koja se fokusira na kontinuirani napredak u svim aspektima života, u ovom našem slučaju, aspekt poslovanja. Kao komplementarna metodologija se koristi LEAN, koja stavlja fokus na maksimalne rezultate pri datim okolnostima.  Kada se primenjuje na radnom mestu, LEAN aktivnosti kontinuirano poboljšavaju sve poslovne funkcije i utiču na poboljšanje poslovne situacije kroz povećanje prihoda i smanjenje gubitaka.


18. novembar 2015.

GODIŠNJE PLANIRANJE MARKETING AKTIVNOSTI

U Privrednoj komori Beograda realizovan je trening na temu: „Godišnje planiranje marketing aktivnosti“.
Tokom celodnevnog treninga koji je koncipiran na praktičnom i konstruktivnom radu, učesnici su kreirali marketing planove i učili kako da ih povezuju sa poslovnim planovima kompanije. Ključne teme trening modula bile su: Uloga marketinga u funkcionisanju kompanije. Šta treba da rade direktori marketinga i brend menadžeri? Kako analizirati i planirati efikasnost marketing budžeta – ROMI? Kako se formira marketing budžet? Izbor marketing strategija? Procedura izrade godišnjeg marketing plana. Analiza marketing plana.
Trening je realizovao gospodin Branko Budanović, direktor  konsalting agencije Smart target.

30. septembar 2015.

PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE KOMPANIJE

U Privrednoj komori Beograda realizovan je seminar na temu: Praktična implementacija strategije kompanije – korišćenjem Key Performance Indicators (KPIs) - Ključnih indikatora performansi i Balanced Scorecard (BSC) - Balansiranih merila performansi.
Tokom seminara, prvi deo predavanja je bio posvećen strategiji i strategijskom menadžmentu,  upravljanju pomoću ciljeva i strateškom planiranju. Drugi deo predavanja je bio fokusiran na definisanju ključnih indikatora performansi (Key Performance Indicators – KPIs) kao i njihovoj primeni za ostvarenje misije, vizije i strateških ciljeva moderne organizacije, kao i uvođenju KPIs i balansiranih merila performansi (Balanced Scorecard – BSC) u savremenu organizaciju.  
Učesnici seminara su imali priliku i da se upoznaju sa primerima praktične upotrebe KPIs kao i softverima za Balanced Scorecard koji se u praksi koriste.


17. april 2015.

REALIZOVANA OBUKA O EVALUACIJI RADNOG UČINKA

Obuka "Izrada i uvođenje sistema za merenje radnog učinka" realizovana je  16.  i  17. aprila 2015. godine u Privrednoj komori Beograda, u cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o evaluaciji radnog učinka.
Tokom dvodnevne obuke predstavljene su primenjive metode merenja radnog učinka, povezanost sa drugim procesima, kao i analize metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih. Najvažnije, prikazani su praktični kriterijumi i efekti do kojih dovodi njihova primena.

Najave ostalih obuka, link: CENTAR ZA EDUKACIJU PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


8. april 2015.

ALATI ZA PRIVLAČENjE I ZADRŽAVANjE VELIKIH KUPACA

U Privrednoj komori Beograda, organizovan je trening na temu: „Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca“.
Istraživanja govore o tome da je nekoliko puta skuplje privući novog kupca nego zadržati postojećeg i iz tog razloga je važno imati jasnu sliku o tome ko su najvredniji kupci i koliki trud je vredno uložiti kako bismo ih zadržali.  Cilj treninga je bio da učesnici unaprede veštine upravljanja velikim-važnim kupcima (key account management) sa ciljem postizanja lojalnosti istih i održive konkurentnosti na tržištu. 
Trening je namenjen izvršnom menadžmentu, zaposlenima u sektoru trgovine, komercijale, prodaje, direktorima/vlasnicima firmi, tim liderima, kao i svima koji žele da unaprede svoje lične veštine i upoznaju se sa važnim principima upravljanja velikim kupcima. 

5. decembar 2014.

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA PRIVATNOG I DRŽAVNOG SEKTORA O MOTIVACIJI I PROMOCIJA KNJIGE "SUOČAVANJE STAVOVA O MOTIVACIJI"

U organizaciji Privredne komore Beograda i izdavačke kuće HESPERIAedu održana je panel diskusija privatnog i državnog sektora o motivaciji i promocija knjige "Suočavanje stvova o motivaciji", autorke mr Sandre Milenković Nikolić. Svoje stavove suočili su: Aca Marković, član Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije, Diana Gligorijević, direktorka marketinga – TeleGroup, Anja Ivana Milić, tehnički direktor – ArhiPro, prof. dr Tatjana Milivojević – Fakultet za kulturu i medije, Olga Kićanović, savetnica u Republičkoj Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova i Zorica Stablović Bulajić, direktorka i glavna urednica – HESPERIAedu i moderator panela.


22. novembra 2012.

 

ODRŽAN SEMINAR "VIRTUELNO POSLOVANJE I CLOUD BUSINESS MANAGEMENT"

U organizaciji Privredne komore Beograda – Udruženja informatičke delatnosti i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, 22.11.2012. godine, održan je seminar na temu: "VIRTUELNO POSLOVANJE I CLOUD BUSINESS MANAGEMENT".
Seminar koji je organizovan u saradnji sa kompanijom Nesk WebArt okupio je preko 100 predstavnika domaće privrede.


12. jul 2012.

ZASTUPANJE INTERESA KROZ POZICIONE PAPIRE

Na osnovu saradnje koja je uspostavljena između Privredne komore Beograda i GIZ-ovog programa ACCESS, 12. jula 2012. godine u Privrednoj komori Beograda je  održana  radionica na temu: "Zastupanje interesa kroz pozicione papire", koja je imala za cilj podizanje kapaciteta za zastupanje interesa članstva i unapređenja usluga.
ACCESS program Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) podržava komorski sistem i profesionalna udruženja pri kreiranju boljih usluga za svoje članove, u dijalogu sa državnim institucijama, kao i  u povezivanju sa relevantnim nemačkim komorama i udruženjima.
Radionica je koncipirana tako da su učesnici  na primerima dobre prakse iz SR Nemačke imali priliku da saznaju na koji način se koriste pozicioni papiri da bi se jačala uloga komora i udruženja. 
Radionicu je vodila g-dja Beate Heimberger iz SEQUA - Razvojne agencije nemačkog komorskog sistema.

20. jun 2011.

  

ITIL V3 FOUNDATION FOR IT SERVICE MANAGEMENT TRENING

Privredna komora Beograda kako bi svojim članicama omogućila uvid u najnovije svetske trendove, a time doprinela konkuretnosti  domaćih firmi na svetskom tržištu, organizovala je

ITIL V3 FOUNDATION FOR IT SERVICE MANAGEMENT TRENING

ITIL obuka odgovara osobama koje žele da postanu ili već rade kao članovi timova u IT podršci ili kao menadžeri IT podrške. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je sertifikat namenjen svima koji se bave IT uslugama i podrškom a žele detaljna saznanja o IT Service Management-u. Dobijanjem ITIL sertifikata, polaznik demonstrira posedovanje veština neophodnih za uspešno planiranje, implementaciju, upravljanje i rešavanje problema u IT podršci.

15. maj 2009.   ODRŽAN SEMINAR NA TEMU: ''RAZUMEVANJE POTREBA KUPACA U USLOVIMA GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE, KAO PREDUSLOV USPEŠNE PRODAJE''

Privredna komora Beograda i Zajednica opštih udruženja preduzetnika, su 15. maja 2009. godine organizovale seminar, u saradnji sa specijalizovanom kompanijom ''Link Group'', na temu: ''Razumevanje potreba kupaca u uslovima globalne ekonomske krize, kao preduslov uspešne prodaje'', a u cilju pružanja podrške ''Prvoj Evropskoj nedelji promovisanja i unapređenja razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva'', (''The First European SME Week 2009''). Seminaru je prisustvovalo preko 50 privrednika i preduzetnika sa teritorije grada Beograda. Pomenuti seminar, pažnju je privukao i velikom broju predstavnika regionalnih komora, koji su se rado odazvali pozivu. 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke