TRGOVINA, FINANSIJE7. jun 2017.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“ U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

U organizaciji Privredne komore Srbije, održan je seminar: “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“

Seminar je održala gospođa dipl. ecc Biljana Trifunović.  Izuzetno složena i ozbiljna tema na kojoj su uzeli učešće eksperti  iz gotovo cele Srbije. Pomenućemo prisutne: PKBeograda imala je čast sa predavačem, da podeli znanje i iskustvo sa stručnjacima iz kompanija kao što su: Uni Credit Banka, IMH Frikom, Gombit, Delta DTS, Trayal hem, SDPR, Mikrotri d.o.o.,Polet -Keramika d.o.o., Delta DMD, ABL Faktor, Roma Company d.o.o., Papir Servis FHB d.o.o., Standard a.d.,  Credit Agricol banka a.d., Prisma Risk Services d.o.o., Fotocommerce d.o.o..


18. maj 2017.

ODRŽAN INTERAKTIVNI SEMINAR O DOSTAVLJANJU IZVEŠTAJA NBS

U Privrednoj Komori Beograda održan je inetaktivni seminar na temu: Dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije. Seminar je održala gospođa Biljana Trifunović.
Neke od najaktuelnijih tema koje su bile obrađene i koje su posebno zanimale učesnike bilo je prvo razjasniti šta su direktna ulaganja i koji su po tom osnovu obavezujući izveštaji koji se dostavljaju NBS. Uvoz – izvoz robe i usluga, kao i dati i primljeni avansi stariji od godinu dana obavezuju privrednike da registruju kreditni posao kod NBS, kao i mnoge druge teme koje su uspešno obrađene.
Predavač, dipl. ekonomista Biljan Trifunović, vlasnik i direktor „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o, Beograd,  aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji  ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija.


12. oktobar 2016.

SEMINAR: PREFERENCIJALNA PRAVILA O POREKLU ROBE

U cilju upoznavanja privrednih društava, preduzetnika i šire stručne javnosti o novinama u procedurama uvoza, izvoza i tranzita robe, Privredna komora Beograda organizuje seminar na temu: Specifičnost ostvarivanja preferencijalne trgovine Republike Srbije sa zemljama članicama Carinske unije – Ruska Federacija, Republika Belorusija i Republika Kazahstan, kao jedinstvene carinske teritorije sa jedinstvenom trgovnskom politikom i slobodnim protokom robe u okviru jedinstvene carinske teritorije - Preferencijalna pravila o poreklu robe.
Seminar će biti realizovan u sredu, 12. oktobra 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 401,  u 11 časova.
Predavač je stručnjak iz Ministarstva finansija – Uprava carina, Odeljenje za poreklo robe.

Kotizacija
po polazniku iznosi 2 000,00 din + PDV za aktivne članove Privredne komore Beograda i 2 500,00 din + PDV za one koji nisu članovi. Kotizacija uključuje osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem on-line prijave.
Rok za prijavu i uplatu je 11. oktobar 2016. godine.
Za sve dodatne informacije obratite se Centru za edukaciju i upravljanje projektima, tel. 011 3619 472.   


7. maj 2016. 

OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

Usled sve većih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, Privredna komora Beograda je, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa, u saradnji sa SAOP d.o.o, u periodu od 5. marta do 7. maja 2016. godine, organizivala još jednu, u nizu obuka za samostalnog knjigovođu, uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo.
Predavanja su bila orijentisana na praktičnom radu u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavljao na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX.


12. decembar 2015.

REALIZOVANA: OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo

Privredna komora Beograda u saradnji sa SAOP d.o.o. realizovala je: OBUKU ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo.
Obuka je bila namenjena licima koja imaju malo ili su bez iskustva u knjigovodstvenom radu i onima koji žele da svoje postojeće znanje iz knjigovodstva nadograde.
Predavanja su bila orijentisana na praktičnom radu u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavljao  na savremenom Internet knjigovodstvenom programskom rešenju, SAOP miniMAX,  polaznici su po završenom ispitu stekli primenjiva znanja, tako da će lako moći da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.
Autor i predavač je bila diplomirani ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu, sa svojim saradnicima.


2. decembar 2015.

DEVIZNO POSLOVANJE – DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE PREMA NOVIM PROPISIMA

U cilju blagovremene pripreme spoljnotrgovinske i devizne dokumentacije pred završni račun, u Privrednoj komori Beograda je održan jednodnevni trening na temu: "Devizno poslovanje – dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije prema novim propisima".
Pored brojnih olakšica, koje su uvedene novim propisima i dalje su ostale na snazi brojne i visoke kazne, kojima se kažnjavaju privrednici za određene propuste u poslovanju. Usvojena su nova podzakonska akta koja regulišu materiju prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovima u devizama sa inostrastvom, kao i po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima. Njihova primena u praksi detaljno je obrađena kroz praktične primere.
Svi oni koji  nisu uspeli da prisustvuju događaju, imaće priliku da treningu na istu temu  prisustvuju u Privrednoj komori Beograda 25. decembra 2015. godine.


22. jun 2015.

MENADŽMENT PRODAJE" - DOBRA PRAKSA RUKOVOĐENJA PRODAJNIM TIMOVIMA

Dvodnevni seminar na temu: „Menadžment prodaje“ - dobra praksa rukovođenja prodajnim timovima, realizovan je u Privrednoj komori Beograda, 15. i 22. juna 2015. godune.
Uspešna prodaja je  neophodna je za uspeh u bilo kom poslu i obuhvata svaki aspekt ovog procesa, od procesa analiziranja do realizacije prodajnih aktivnosti.
Tokom dvodnevnog seminara obrađene su oblasti: Uloga menadžera prodaje (aktivnosti, opis poslova i odgovornosti, upravljanje ciljevima, matrica „CMOK“); Planiranje prodaje (unakrsni SWOT, 5 sila, matrica ABC 1,2,3,  miks kupaca/proizvoda, koeficijent transformacije…); Prodajni tim (Selekcija, Obuka i razvoj, Vođenje tima, Nagrađivanje, Novi pravci u vođenju prodajnih timova). 
Metodologija rada predavača, gospođe Tatjana Bolpačić - regionalnog trener i konsultanta za prodaju, koncipirana je  najvećim  delom na vežbama, radionicama i simulacijama situacija (vođenje intervjua, individualni razgovor sa prodavcem- povratna informacija prodavcu, davanje otkaza...).


29. maj 2015.

REALZOVAN SEMINAR "SISTEM PRAVOLINIJSKE PRODAJE"

Kompanije bez posedovanja sistema prodaje neće moći da opstanu u sve jačoj konkurenciji zato što će manje uspešne kompanije sa boljim sistemom prodaje da dominiraju tržištem. Upravo zbog toga je važno da kompanija integriše sistem prodaje koji provereno dobro radi i koji daje očekivane rezultate.
Privrednici koje su želeli da se upoznaju sa novim mogućnostima povećaja prodaje na strateškom nivou, imali su priliku da u Privrednoj komori Beograda, 29. maja 2015. godine, učestvuju na  seminaru-radionici na temu: Sistem pravolinijske prodaje „The System“.
Pored konkretnih tehnika i praktičnih vežbi, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa sistemom koji treba da ugrade u svoje firme i u lični arsenal i tako povećaju prodaju na strateškom nivou. Predavač na seminaru, gospodin Milan Stanić, praktični instruktor prodaje i konsultant u oblasti info marketinga, podelio je sa učesnicima svoja iskustva u prodaji i preneo na koji način "sistem" mogu da koriste kako bi ostvarili ciljeve.


13. februar 2015. 

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU

Privredna komora Beograda je četvrti put uspešno realizovala poslovno stručni skup na temu “Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu”, u petak 13. februara 2015. godine.


23. januar 2015.

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU

Privredna komora Beograda je treći put uspešno realizovala poslovno stručni skup na temu "Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu", u petak 23. januara 2015. godine.
Učesnici su imali priliku da kroz interaktivnu komunikaciju dobiju sve važne informacije i na zadovoljstvo svih učesnika skup i organizacija ocenjen najvišom ocenom.
Teme stručnog skupa koje je Ružica Stamenković, iz Agenciji za privredne registre, prezentovala su:


27. decembra 2014.

REALIZOVAN XI CIKLUS SPECIJALISTIČKE OBUKE ZA PORESKO SAVETOVANJE

Privredna komora Beograda je po jedanaesti put relizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje" Obuka je relizovana u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group u trajanju od 17. oktobra do 27. decembra 2014. godine.
Cilj specijalističke obuke  bio je da se kroz 100 časova obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa.
Kroz anketiranje učesnika, specijalistička obuka je ocenjena sa najvišom ocenom, što ukazuje na to da će se Komora i dalje zalagati za profesionalno obrazovanje ka ostvarenju svojih strateških ciljeva.


22. decembar 2014.

STRUČNI SKUP: „ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU  OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Privredna komora Beograda, je organizovala jednodnevni stručni skup na temu „Zakon o privremenom uređivanju  osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava“, u  ponedeljak, 22. decembra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša br. 12, sala VI na šestom spratu.
Predavači, Nada Marković, viši savetnik za metodologiju revizije, Državna revizorska institucija i Slavica Manojlović, rukovodilac Grupe za sistem finansiranja plata, Sektor budžeta, Ministarstvo.


27. novembar 2014.

STRUČNI SKUP: NOVI SISTEM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA (pripreme za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu, u elektronskoj formi)

Novine koje uvodi novi sistem finansijskog izveštavanja odnose se na: obveznike i njihove obaveze, veličinu pravnih lica, primenu regulative u skladu sa snagom i veličinom pravnih lica, vrste i obim finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije, usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje, dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije, javno objavljivanje finansijskih izveštaja i njihovo korišćenje,  sankcije. Ko su obveznici finansijskog izveštavanja? Od finansijskih izveštaja za 2014. novi obveznici su faktoring društva i crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne delatnosti. Šta donosi novo razvrstavanje pravnih lica? Pravna lica se razvrstavaju u skladu sa vrednostima iz evropske direktive (povećane oko 3,5 puta u odnosu na dosadašnje)  na mikro, mala, srednja i velika. Uvodi se nova kategorija - mikro pravna lica gde se sve finansijske institucije smatraju velikim, a preduzetnici mikro pravnim licima.


15. novembar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE – (FISKALNE KASE I POREZ NA DOBIT)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put organizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U petoj nedelji Specijalističke obuke koja je realizovana 14. i 15. novembra 2014. bilo je reči o Fiskalnim kasama, Porezu na dobit i oporezivanju nerezidentnih pravnih lica - primena čl. 40 i 40a  zakona o porezu na dobit.

Prvog dana, o fiskalnim kasama je govorio Ivan Antić, koji je učesnicima objasnio kako da prevaziđu sve probleme sa kojima su se učesnici susretali u toku rada, sa akcentom na obveznike evidentiranja i lica koja su oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, fiskalni dokumenti i evidencije u vezi sa fiskalnim kasama i evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka pri evideniranju prometa kao i kaznene odredbe u fiskalnom sistemu. Drugog dana, predavač Filip Čubrić je učesnicima govorio o poreskom obvezniku, poreskoj stopi i poreskoj osnovici a u drugom bloku o utvrđivanju obaveze poreza na dobit usklađivanjem prihoda i rashoda u poreskom bilansu na Obrascu PB1.


8. novembar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE

– (Harmonizacija poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije i Porez na dohodak građana)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put je organizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U četvrtoj nedelji Specijalističke obuke koja je realizovana 7. i 8. novembra 2014. godine, bilo je reči o harmonizaciji poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske unije i Porezu na dohodak građana.
Važna obaveza koju je Srbija preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jeste usklađivanje propisa sa pravnim tekovinama EU (acquis communitaire), kao i njihova dosledna primena.  Što se tiče oblasti poreskog usklađivanja, ono je regulisano članom 100 Sporazuma, kojim se predviđa da će Srbija uspostaviti saradnju u oblasti oporezivanja, uključujući mere usmerene ka daljoj reformi fiskalnog sistema i restruktuiranju poreske uprave radi efektivnije naplate javnih prihoda i borbe protiv poreske utaje i štetne poreske konkurencije.  


1. novembar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE – (Carine i Porez na imovinu)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put je organizovala "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U trećoj nedelji Specijalističke obuke, koja je realizovana 31. oktobra i 1. novembra 2014. godine, bilo je reči o carinama i porezu na imovinu.

Kada je reč o carinama, teme koje su bile obrađene: pojam carinske tarife, podele carinskih tarifa, pojam nomenklature, harmonizovani sistem i carinska tarifa za 2014. godinu, elementi na osnovu kojih se obračunavaju uvozne ili izvozne dažbine, kao i ostale mere predviđene u trgovini robom, zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima.
Drugog dana bilo je reči o porezu na imovinu: porez na imovinu u statici, sve o praktičnoj primeni propisa o porezima na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava kao i porez na nasleđe i poklon. 


25. oktobar 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE – PDV (Porez na dodatu vrednost)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put organizuje "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U drugoj nedelji Specijalističke obuke za poresko savetovanje koja je realizovana od 24. do 25. oktobra 2014. bilo je reči o Porezu na dodatu vrednost. Predavač je bila Irina Stevanović Gavrović iz Ministarstva finansija.
Teme koje su obrađene: Predmet oporezivanja PDV, Poreska osnovica, Poreska stopa, Poreska oslobođenja sa pravom  na odbitak prethodnog poreza, Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza...


17-18. oktobar 2014.   

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group po jedanaesti put realizuje "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje".

U prvoj nedelji Specijalističke obuke za poresko savetovanje koja je realizovana od 17. do 18. oktobra 2014. bilo je reči o Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u okviru koje su obrađene sledeće teme: Najnovije izmene i dopune ZPPPA, Načela poreskog postupka i Postupak terenske kontrole. Predavač bio je mr Moma Kijanović, direktor Certus Consulting d.o.o- Centar za investicioni, finansijski i poreski konsalting.


9. oktobar 2014.

ODRŽAN SEMINAR: "KAKO NAPLATITI POTRAŽIVANJA I ZADRŽATI B2B KUPCE?"

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine Privredne komore Beograda, uspešno je realizovan jednodnevni seminar na temu „Kako naplatiti potraživanja i zadržati B2B kupce?“.
Tokom četri modula učesnici su imali priliku da razmatraju teme, šta je i zašto je važna naplata potraživanja, koji su sistemi naplate potraživanja B2B kupcima, kako koristiti proces uveravanja (influencing) u naplati, kako rešavati probleme u naplati potraživanja.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima su podelili Miodrag Kostić i mr Marko Burazor,  konsultanti i  treneri prodajnih i poslovnih veština.


3. oktobar 2014.

EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE

U Privrednoj komori Beograda je uspešno realizovan stručni skup na temu "Evidentiranje prometa preko fiskalne kase", sa ciljem otklanjanja eventualnih problema kod upotrebe fiskalnih kasa i unapredjenje fiskalnog sistema.
Skup je vodio Ivan Antić, specijalista za poresko savetovanje i fiskalni sistem, iz Privrednog savetnika. Na skupu je bilo reči o problemima sa kojima su se učesnici susretali u toku rada, sa akcentom na obveznike evidentiranja i lica koja su oslobođena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, fiskalni dokumenti i evidencije u vezi sa fiskalnim kasama i evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka pri evideniranju prometa kao i kaznene odredbe u fiskalnom sistemu.


25. septembar 2014.

"PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O RADU I PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE"

Na veliko interesovanje privrede za aktuelnu temu, u Privrednoj komori Beograda, u sali Privrednog medija uspešno realizovan stručni skup na temu: „Praktična primena Zakona o radu i pravilnika o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade“ sa ciljem pružanja podrške privrednim subjektima na teritoriji grada Beograda.

Realiztaor skupa bila je Snežana Andžić iz Privrednog savetnika, koja je kroz interaktivnu komunikaciju učesnicima predstavila novine Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Na zadovoljstvo svih učesnika skupa, usaglašene su sve nejasnoće u praktičnoj primeni samog Zakona.


5. jun 2014.

SEMINAR: "KAKO UNAPREDITI B2B PRODAJU PRIMENOM LEAN I KAIZEN-A?"

U  Privrednoj komori Beograda, 5. juna 2014. godine, održan je seminar na temu: "Kako unaprediti B2B prodaju primenom LEAN i KAIZEN-a?".
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima su podelili Miodrag Kostić i mr Marko Burazor,  konsultanti i  treneri prodajnih i poslovnih veština.
Tokom seminara, učesnici su radili na unapređenju svojih prodajnih veština, a u cilju postizanja boljih prodajnih rezultata kao i uspešnog pozicioniranja na tržištu.


24. maj 2014.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE


Poresko savetovanjeNa zadovoljstvo svih učesnika kao i organizatora, Privredna komora Beograda je u saradnji sa Privrednim savetnikom i Komon Sens d.o.o. uspešno realizovala desetu po redu „Specijalističku obuku za poresko savetovanje“.

Cilj obuke bio je da se kroz 100 časova praktične i teorijske nastave učesnicima omoogući kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na primeni poreskih propisa, poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima, institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.


9. april 2014.

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI  SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

Pranje novcaPripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti  sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma realizovana je u Privrednoj komori Beograda 9. aprila 2014. godine.  Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelo dipl. ekonomista Dejan Trifunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”

Pripremne nastava je realizovana u cilju  detaljnog upoznavanja sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl.glasnik RS", br. 20/09, 72/09 i 91/10, u primeni od 01.01.2011. godine), kako bi obveznici pomenutog Zakona imali  licencirano ovlašćeno lice i zamenika.  Nastavi su prisustvovali predstavnici "Jubmes bank" a.d. Beograd, "Delta Generali", "Grawe osiguranje a.d.o.", "FOCUS FACTOR PLUS" i "SAFE LIFE" d.o.o.


21. mart 2014.

POREZ NA IMOVINU - PRAKTIČNA PRIMENA

PoreziPrivredna komora Beograda, Udruženje trgovine i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovala je jednodnevni stručni skup na temu:  POREZ NA IMOVINU - PRAKTIČNA PRIMENA

Teme o kojima je bilo reči u okviru stručnog skupa: Poreski obveznici; Oporeziva prava kao predmet poreza na imovinu; Umanjenje obračunatog poreza za površinu zemljišta pod objektom; Način utvrđivanja poreske osnovice; 'Tržišna' vrednost kao poreska osnovica; Knjigovodstvena vrednost kao poreska osnovica.

Program skupa realizovala je predavač i specijalista za poresko savetovanje Snežana Andžić, Privredni savetnik.


11. mart 2014.

UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PREDUZETNIKA KOJI VODE  POSLOVNE KNJIGE ZA 2013.

Usled velikog broja izmenjenih poreskih propisa, kao i velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja na aktuelnu temu Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine, Zajednica opštih udruženja preduzetnika i Centar za poslovno obrazovanje organizuje jednodnevni specijalistički seminar na temu: UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PREDUZETNIKA KOJI VODE  POSLOVNE KNJIGE ZA 2013.

Cilj
specijalističkog seminara, edukovati preduzetnike kako se utvrđuje oporeziva osnovica za  prihode od obavljanja samostalne delatnosti ako ste preduzetnik  koji vodi poslovne knjige. Kada  se možete opredeliti za isplatu lične zarade i šta  lična zarada suštinski znači. Od kada se primenjuje sistem samooporezivanja i šta samooporezivanje praktično znači. Koji prihod preduzetnika ulazi u osnovicu za  godišnji porez na dohodak građana.
Predavači: Snežana Matejić i Snežana Bekčić Šišmanović, iz Sektora za obrazovanje, komunikaciju i mađunarodnu saradnju, Poreska uprava Republike Srbije.
Kotizacija po polazniku:
11.000,00 din +PDV.  

Prijava
za specijalistički seminar se vrši putem ONLINE PRIJAVE.
Kontakt Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda 3619-472, Nenad Kostić, savetnik.  


6. februar 2014.

REALIZOVANA OBUKA "POREZI I DOPRINOSI I OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU OD 1. JANUARA 2014."

Poreski odbitakPrivredna komora Beograda, Udruženje trgovine i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali trecu po redu jednodnevnu specijalističku obuku "Porezi i doprinosi i obuka za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku od 1. januara 2014."

Predavači koji su govoriti o zakonskim osnovama i praktičnom popunjavanju  pojedinačnih poreskih prijava za poreze i  doprinose po odbitku  (Obrazac- PPP PD)  za prihode iz radnog odnosa su: Vesna Šibalija, rukovodilac radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Sektor za kontrolu, Poreska uprava Republike Srbije Snežana Matejić, Sektor za obrazovanje, komunikaciju i mađunarodnu saradnju, Poreska uprava Republike Srbije. Eelektronska komunikacija između Poreske uprave i podnosioca prijave predavač: Siniša Sekulić, Sektor za informacione i komunikacione tehnoligije i član radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Poreska uprava Republike Srbije.

Na osnovu popunjenih anketa, polaznici su istakli zadovoljstvo i značaju ove aktuelne teme, kao i interaktivnom komunikacijom sa predavačima i dobijanja konkretnih odgovora na postavljena pitanja. Takođe, polaznici su izrazili zainteresovanost za sledeći termin obuke, na kojoj bi se diskutovalo o implementaciji sistema.


23. januar 2014.  

SEMINAR:

ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

U Privrednoj komori Beograda, dana  23. januara 2014. godine, održan je informativni seminar  na temu: ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU. Zakon su predstavili: Irina Stevanović Gavrović, pomoćnica ministra u sektoru za fiskalni sistem Ministarstva finansija i  Svetlana Kuzmanović Živanović, rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistema doprinosa za socijalno osiguranje pri Ministarstvu finansija. Nakon prezentacije, prisutni su imali prilike da učestvuju u diskusiji, a sve u cilju da se razreše nejasnoće proistekle iz primene ovog zakona.
Zakon, koji predviđa smanjenje plata većih od 60.000 dinara lica zaposlenih u javnom sektoru, a čijom se primenom nastoji smanjiti budžetski deficit, stupio  je  na snagu 1. januara 2014. Rashodi za zaposlene u javnom sektoru veći su od tri odsto BDP, što je oko 900 miliona evra godišnje, i viši su nego u uporedivim državama centralne i istočne Evrope.


21. januar 2014.

REALIZOVANA OBUKA: POREZI I DOPRINOSI I OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU OD 1. JANUARA 2014.

Privredna komora Beograda, Udruženje trgovine i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta organizovali su jednodnevnu specijalističku obuku: Porezi i doprinosi i obuka za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku od 1. januara 2014.

Predavači koji su govoriti o zakonskim osnovama i praktičnom popunjavanju  pojedinačnih poreskih prijava za poreze i  doprinose po odbitku  (Obrazac- PPP PD)  ZA PRIHODE IZ RADNOG ODNOSA su: Vesna Šibalija, rukovodilac radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Sektor za kontrolu, Poreska uprava Republike Srbije Snežana Matejić, Sektor za obrazovanje, komunikaciju i mađunarodnu saradnju, Poreska uprava Republike Srbije. Eelektronska komunikacija između Poreske uprave i podnosioca prijave Siniša Sekulić, Sektor za informacione i komunikacione tehnoligije i član radne grupe za pripremu primene objedinjene naplate poreza po odbitku, Poreska uprava Republike Srbije.

Na osnovu popunjenih anketa, polaznici su istakli zadovoljstvo i značaju ove aktuelne teme, kao i interaktivnom komunikacijom sa predavačima i dobijanja konkretnih odgovora na postavljena pitanja. Takođe, polaznici su izrazili zainteresovanost za sledeći termin obuke, na kojoj bi se diskutovalo o implementaciji sistema.


10. decembar 2013.

SEMINAR: "BANKARSKA GARANCIJA KAO INSTRUMENT OBEZBEĐENJA"

U organizaciji Privredne komore Beograda - Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija, 10. decembra 2013. godine, u prostorijama Trening Sektora Alpha Bank Srbija A.D. za grupu zaposlenih je održan seminar na temu "Bankarska garancija kao instrument obezbeđenja". Seminar je ralizovala Cvijeta Anđelković, Trade finance consultant i član ICC Bankarske komisije. Polaznici seminara su imali priliku da se upoznaju sa značajem bankarske garancije, pravima i obavezama učesnika, prednostima i razlikama  ovog instrumenta u  odnosu na druge instrumenete obezbeđenja potraživanja, načinu realizacije i uslovima zahteva za plaćanje garnacije, sa posebnim osvrtom na  međunarodna  pravila za garancije na poziv URDG 758  izdata od strane ICC Pariz. Seminar je ocenjen kao izuzetno uspešan, a polaznici su pored teorijskih znanja imali mogućnost da se upoznaju i sa primerima iz prakse.


6. novembar 2013.

ODRŽAN SEMINAR "PRODAJNA PREZENACIJA KLJUČNIM B2B KUPCIMA"

U organizaciji Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Komore Beograda održan je jednodnevni seminar 6. novembra 2013. godine na temu: "PRODAJNA PREZENTACIJA KLJUČNIM B2B KUPCIMA".  

Seminaru su prisustvovali predstavnici sledećih kompanija: EUROQUALITY GROUP, GM KONSALTING, BLUMEN GROUP DOO, CYCLE DOO i drugi. Prisutne učesnike seminara pozdravila je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.


24. oktobar 2013.

ODRŽAN SEMINAR „DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE“ 

U organizaciji Privredne komore Beograda (Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Udruženje trgovine i Udruženje finansijskih organizacija) i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“ održan je jednodnevni seminar u četvrtak, 24. oktobra 2013. godine, na temu „DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE“.

Tema seminara je okupila predstavnike sledećih kompanija: GEBRUDER WEISS DOO, UNIVERZAL BANKA AD, GRAND CASINO, BEST-INVEST, MOZZART DOO i druge. Prisutne učesnike seminara pozdravila je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje Komore Beograda.   

10. oktobar 2013.

Seminar: “BANKARSKA GARANCIJA KAO INSTRUMENT OBEZBEĐENJA U MEĐUNARODNOM PROMETU”

U organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine, u Privrednoj komori Beograda, održan je seminar na temu: "Bankarska garancija kao instrument obezbeđenja u međunarodnom prometu". Seminar je imao za cilj da unapredi znanja iz oblasti spoljnotgovinskog poslovanja, ukaže na značaj garancije kao instrumenta obezbeđenja i primenu međunarodnih pravila za garancije. Seminar je ralizovala Cveta Anđelković, Trade finance consultant i član ICC Bankarske komisije,  a u radu su učestvovali predstavnici Komercijalne banke, Alpha banke, Findomestic banke, Dunav banke, Unicredit bnke, NLB banke, Energoprojekta i drugih kompanija.  Seminar je ocenjen kao izuzetno uspešan, a naročito je pohvaljeno što su pored teorijskih znanja obrađeni brojni primeri iz prakse.


9. oktobar 2013.

PREDAVANJE “ OSTVARITE POSLOVNE I FINANSIJSKE CILJEVE“  

PredavanjeU organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne Komore Beograda i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“ 9. oktobra 2013. godine održano je predavanje na temu:  „OSTVARITE POSLOVNE I FINANSIJSKE CILJEVE“.  

Predavanje je okupilo preko 100 predstavnika privrede iz različitih kompanija i institucija kao što su: Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, JP Pošta Srbije, Gradska opština Zvezdara, GALENIKA, DUNAV OSIGURANJE, Komercijalna banka, Afeja, Srpska akademija inovacionih nauka, Vesta International, AD Planinka i druge. Prisutne učesnike pozdravila je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje Komore Beograda.  


24. septembra 2013.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR "UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA"

Seminar - uvozU organizaciji Privredne komore Beograda – Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenja kvaliteta, održan je jednodnevni seminar 24. septembra 2013. godine na temu: „UVOZ BEZ TAJNI - OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA“.

Prisutne učesnike seminara pozdravila je u ime Privredne komore Beograda Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje. Seminaru su prisustvovali predstavnici iz sledećih kompanija: AD BIP BEOGRAD, VELUX SRBIJA DOO, CARLSBERG SRBIJA DOO, TRAFFIC CONSULTING i druge.  


11. jul 2013.

REALIZOVAN SEMINAR: NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I NAČELA KOJA SE PRIMENJUJU U PORESKOM POSTUPKU

Poreski postupakU Privrednoj komori Beograda organizovan je jednodnevni smeinar na temu: "NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I NAČELA KOJA SE PRIMENJUJU U PORESKOM POSTUPKU”
Seminar je organizovan u cilju informisanja o značajnim izmenama i dopunama, kojima se preciziraju ovlašćenja Poreske uprave u poslovima kontrole kao tumačenje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je usvojen 29.05.2013. godine sa svim svojim izmenama i dopunama. Svoja iskustva i dugogodišnja znanja sa polaznicima je podelio Mr Momo Kijanović, direktor društva ALTIS CAPITAL d.o.o. Beograd, konsultant za poreze i član Srpskog fiskalnog društva, o ovoj temi pričao je kao član radne grupe.
Na seminaru su prisustvovali predstavnici kompanija finansijskog sektora i aktivno su  ušestvovali u interaktivnoj debati.


26. jun 2013.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR "DEVIZNO POSLOVANJE"

Privredna komora Beograda – Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje trgovine, organizovali su jednodnevni seminar, 26. juna 2013. godine, na temu: „DEVIZNO POSLOVANJE“.
Ova oblast posebno je okupila predstavnike sledećih kompanija: ESENSA DOO, AUTOPREVOZ A.D. ČAČAK, CARLSBERG SRBIJA DOO, INSTITUT MIHAJLO PUPIN-POSLOVNE USLUGE DOO, DELHAIZE SERBIA DOO, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, MIN DIV SVRLJIG AD, FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA, MARFIN BANK AD, IBIS-INSTRUMENTS DOO, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA, PRVI PARTIZAN AD, TRANSPORTŠPED DOO i druge.
Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom "IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.


4. jun 2013.

NAJČEŠĆE KORIŠĆENI INSTRUMENTI PLAĆANJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI I NAJNOVIJI MEHANIZAM ZA UNAPREĐENJA

U Privrednoj komori Beograda, u utorak, 4. juna 2013. u organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Udruženja finansijskih organizacija i Udruženja trgovine, realizovan je seminar na temu:  Najčešće korišćeni instrumenti plaćanja u međunarodnoj trgovini  i najnoviji  mehanizam za unapređenja- Trade finance - BPO bankarska obaveza plaćanja.
Seminaru su  prisustvovali  zaposleni u bankarskom sektoru (UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD, PIRAEUS BANKA A.D. BEOGRAD, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, CREDIT AGRICOLE SRBIJA, FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD) kao i drugim kompanijama (ESENSA DOO,  AD IMLEK BEOGRAD, VATROSPREM PROIZVODNJA DOO, VIP MOBILE DOO).
Pored standardnih instrumenata plaćanja,  učesnici su imali priliku da se upoznaju sa novim mehanizmom u međunarodnom prometu - BPO (bankarska obaveza plaćanja) i međunarodnim pravilima za njegovu praktičnu primenu, usvojenim 17. aprila 2013. godine na konferenciji Komisije za bankarsku tehniku i praksu ICC Pariz, a čija je zvanična primena počela 17. maja 2013.

Seminar je realizovala gospođa Cveta Anđelković, Trade finance consultant i član ICC Bankarske komisije, Pariz.


22. maj 2013.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR "MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA, PREUZIMANJE DUGOVA I PRENOS POTRAŽIVANJA"

 

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje trgovine Privredne komore Beograda, 22. maja 2013. godine, organizovali su jednodnevni seminar na temu: „MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA, PREUZIMANJE DUGOVA I PRENOS POTRAŽIVANJA“.
Ova oblast posebno je okupila predstavnike sledećih kompanija: PRVI PARTIZAN A.D.UŽICE, TELEGROUP D.O.O. BEOGRAD, FARMALOGIST DOO BEOGRAD, WIRTGEN SRBIJA DOO, TEXTIL DOO, KLEEMANN LIFTOVI D.O.O., GEBRUDER WEISS D.O.O., PHOENIX PHARMA DOO, PRVA ISKRA – NAMENSKA PROIZVODNJA A.D., I-CARGO INC DOO, PRIVREDNI SAVETNIK D.O.O. i drugi.
Polaznici su kroz brojne primere u toku seminara razjasnili nedoumice u vezi sa gore navedenom temom, nakon čega su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu. Nakon predavanja, polaznicima su uručena uverenja o pohađanju seminara.


8. maj 2013.

U KOMORI BEOGRADA ODRŽAN SEMINAR „KLJUČNA B2B PRODAJA“

U organizaciji Privredne komore Beograda – Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, održan je 8. maja 2013. godine jednodnevni seminar na temu: "Ključna B2B prodaja". Seminar je organizovan u saradnji sa konsultanskom kućom „POSLOVNA ZNANJA“.

Prisutne učesnike seminara pozdravila je i zahvalila se na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima su podelili konsultanti CMC, Miodrag Kostić i mr Marko Burazor.
Ova oblast posebno je okupila
predstavnike sledećih kompanija i institucija:  Eglo rasveta doo, Dr Vais doo, Gradska opština Zemun, Blumen group doo, Cinefest doo, Homepage doo, Quadra graphic, Logosoft d.o.o., Privredna komora Beograda, Galenika Fitofarmacija a.d. Beograd, Tehnomanija d.o.o., Građevinska direkcija Srbije d.o.o., Metinvest SMC d.o.o. i druge.


18. april 2013.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR "AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA" ZA PROIZVODNA PREDUZEĆA, POSREDNIKE PRI UVOZU I IZVOZU I ŠPEDITERE

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja trgovine Privredne komore Beograda, održan je jednodnevni seminar na temu: "AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA".
Ova oblast posebno je zainteresovala proizvodna preduzeća, posrednike pri uvozu i izvozu, kao i  špeditere iz sledećih kompanija:  INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE; ELEPHANT PHARMA DOO; PRVA ISKRA NAMENSKA PROIZVODNJA AD; HIBRID DOO; CARNEX DOO INDUSTRIJA MESA; CARNEX DOO INDUSTRIJA MESA; COM-ŠPED DOO.
Polaznici su, kroz brojne primere u toku seminara, razjasnili nedoumice u vezi sa uslugama aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade, nakon čega su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu. Nakon seminara, učesnicima su uručena uverenja o pohađanju seminara.

6. mart 2013. 

  

PDV U GRAĐEVINARSTVU I PROMETU NEPOKRETNOSTI


Usvajanjem novog paketa izmena privredno - sistemskih zakona i usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja, Privredne komore Beograda Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta  i Centra za ekonomsku politiku, prestukturiranje i razvoj i Common Sense,  uspešno je realizovala stručni seminar na izuzetno aktuelnu temu: "Primena propisa iz oblasti poreza na dodatu vrednost u građevinarstvu i prometu nepokretnosti – primena od 1. januara 2013. godine"
Cilj seminara je bio da se kompanije koje se bave gradjevinarstvom i prometom nepokretnosti upoznaju sa najznačajnijim izmenama i dopunama Zakona o PDV-u koji se primenjuju od 1. januara 2013. godine.

Predavač: Irina Stevanović Gavrović, Ministarstvo  finansija i privrede.

3. januar 2013.   

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE

Na zadovoljstvo svih učesnika i njihovog interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group po sedmi put uspešno je realizovala:  SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.

Specijalistička obuka je realizovana kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda. Program specijalističke obuke su realizovali  predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije. evaluacija    učesnici

OSNOVNA OBUKA ZA INTERNU REVIZIJU

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i Centra za ekonomsku politiku, prestrukturiranje i razvoj  Privredne komore Beograda, realizuje se “Osnovna obuka za internu reviziju” u trajanju od 30 časova teoriske i praktične nastave.
Obuka se realizuje u cilju predstavljanja zajedničke referentne osnove za interne revizore, da revizorima olakša razumevanje principa modernih revizijskih tehnika i nove terminologije, i da im pomogne u obavljanju revizorskih dužnosti.
Procedure i metodologije sa kojima  se polaznici obuke  upoznaju, saglasne su sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije koje je utvrdio međunarodni Institut internih revizora (Institute of Internal Auditors (IIA)). i konsistentne su sa najboljom praksom.
Predavači na obuci: Slobodan Gavrović, Zoran Živojinović, Ljubinko Stanojević, Vesna Jovičić.
Trajanje obuke: dve nedelje (ponedeljak, sreda i petak od 16:30 do 20:30h)
Informacije: Nenad Kostić i Vladimir Stević tel: 011-2641-355, lok.174

3. jul 2012.

  

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJENa zadovoljstvo svih učesnika i njihovog  interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Visokom poslovnom školom strukovnih studija po šesti put uspešno je realizovala: SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.
Specijalistička obuka je realizovana kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.
Program specijalističke obuke su realizovali  predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije.  evaluacija   učesnici


PROGRAM PODRŠKE U PROMENI KARIJERE  PROFESIONALNIH PRIPADNIKA MO I VOJSKE SRBIJE „P  R  I  S  M  A”

Privredna komora Beograda, kao partner u Programu za promenu karijere “Prisma”, koji je razvila MO i Direkcija za promenu karijere, nastavlja svoje aktivnosti u procesu  resocijalizacije i aktivnog uključenja lica iz sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u savremene privredne tokove i sisteme poslovnog odlučivanja. U tom smislu, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda aktivno je učestvovao u motivacionim radionicama, predstavljajući program obuka bivšim pripadnicima Vojske RS i MO. Osnovna intencija je da se kroz specijalističku obuku steknu znanja, veštine i kompetencije koje će reintegrisati polaznike u Programu promene karijere  u civilne ekonomske i društvene tokove. U novom, dvanaestom po redu ciklusu, Privredna komora Beograda je realizovala obuku pod     nazivom "KNJIGOVODSTVO, VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA" s dodatnim modulima: PreduzetništvoInfo obuka
Privredna komora Beograda će i u narednom periodu nastaviti da pruža pomoć u konsultacijama u procesu zapošljavanja kod poznatog poslodavca ili započinjanja sopstvenog biznisa.


18. jul 2011.

HEDŽING – ZAŠTITA PREDUZEĆA OD VOLATILNOG TRŽIŠTA

HedzingPrivredna komora Beograda u saradnji sa PS Invest a.d. planira niz besplatnih seminara na temu ’’Relani hedžing – zaštita od promene valutnih kurseva i cena sirovina’’. Pored aktivnosti umerenih na edukaciju u razgovoru predsednika Privredne komore Beograda, dr Milana Jankovića i direktora PS Investa, Đure Bajića dogovarane su i druge aktivnosti i usluge koje će Komora od jeseni pružati svojim članovima. Kroz niz planiranih seminara Udruženje finansijskih organizacija i Udruženje Trgovine Privredne komore Beograda će omogućiti svojim članovima da se upoznaju sa mogućnostima i prednostima koje pruža Realni hedžing.


18. jun 2011.

USPEŠNO REALIZOVANA: SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA  PORESKO SAVETOVANJE


Na zadovoljstvo svih učesnika i njihovog interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Visokom poslovnom školom strukovnih studija po četvrti put uspešno je realizovala specijalističku obuku za poresko savetovanje.
Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.
Specijalistička obuka je realizovana kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.
Program specijalističke obuke su realizovali  predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije.


20. maj 2011.

 

  SEMINAR IZ OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija i u saradnji sa kompanijom Art of Business, dana 20. maja 2011. godine u  Privrednoj komori Beograda održan je jednodnevni instruktivni seminar iz oblasti deviznog poslovanja.


14. mart 2011.

RELIZOVANA:

RAČUNOVODSTVENo - KNJIGOVODSTVENa OBUKA

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Centar za ekonomsku politiku, prestrukturiranje i razvoj, uspešno su realizovali tradicionalnu

RAČUNOVODSTVENO – KNJIGOVODSTVENU OBUKU
koja je trajala
od 14. februara do 14. marta 2011. godine.

Osnovni cilj obuke je bio, da se polaznici obuče za vođenje poslovnih knjiga (prosto i dvojno knjigovodstvo) uz savremenu tehničku podršku, inovativne metode rada na praktičnim primerima. U sklopu obuke, polaznicima je bilo omogućeno da pod mentorskim nadzorom koriste instalirani softver za vođenje poslovnih knjiga, i da na taj način primene stečena znanja.
Obuku su realizovali tim akademskih stručnjaka iz prakse Prof. Mirjana Medojević, viši predavač, Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Snežana Veličković dipl.ecc., savetnik za poreski sistem u Privrednoj komori Beograda u trajanju od 50 nastavnih časova.


6. mart 2011.

RELIZOVANA

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA  PORESKO SAVETOVANJE


Na zadovoljstvo svih učesnika i njihovog  interesovanja za vidom poslovne edukacije i usavršavanja u okviru poreskog sistema Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Visokom poslovnom školom strukovnih studija po treći put uspešno je realizovala

SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke obuke je bio da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.
Specijalistička obuka je realizovana kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja im je pružila dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju. Učesnici su imali priliku da  raspravljaju  i o praktičnim pitanjama koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.
Program specijalističke obuke su realizovali  predavači / eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke