UPRAVLJANJE PROJEKTIMA22-23. avgust 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA ESTONIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Talinu, Estonija. Kroz primere dobre prakse prezentovana su iskustva Univerziteta u Talinu, kao i Otvorenog Univerziteta u Holandiji u oblasti daljinskog i kombinovanog učenja, kao i sve prednosti i mane online/offline učenja. Pored ovoga, partneri iz EU su predstavili i načine postizanja i održavanja nivoa kvaliteta kurseva koji se predaju na njihovim visokoškolskim ustanovama.
Ova poseta je bila prilika za sastanak svih partnera na projektu radi sagledavanja dosadašnjih aktivnosti kao i zajedničkog planiranja aktivnosti koje predstoje u narednom periodu u cilju što kvalitetnijeg implementiranja projektnih ideja.


15. mart 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI

Predstavnici Privredne komore Beograda bili su u studijskoj poseti Sloveniji u okviru projekta PT&SCHE. Cilj projekta je uvođenje dodatnih oblika studiranja u Srbiji – studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse. Tokom same studijske posete, predstavnici Privredne komore Beograda su bili upoznati sa osnovnim oblicima visokoobrazovnog sistema u Sloveniji, kao i zakonskom regulativom koja ga prati.

17. novembar 2015.

SEMINAR: PREGOVARANJE – UMETNOST I VEŠTINA

Prvi put u ovoj godini, u Privrednoj komori Beograda, održan je seminar na temu “Pregovaranje” po harvardskoj metodi obuke, o kojoj je govorio predavač Miroslav Janković. Osmočasovni trening je obuhvatio principe i koncepte pregovaranja, teme kao što su planiranje, očekivanja, najčešće greške u metodama pregovaranja, kao i moć efikasne komunikacije i ponašanja u pregovorima, koji se svakodnevno dešavaju na poslovnom i privatnom planu. 
Na ovom seminaru razmatrani su vrste i moć efikasnih pitanja u procesu  pregovaranja, etika i faktor vremena, samopouzdanja, prepoznavanja teških situacija i brze adaptacije. Takođe, bilo je reči o pozitivnim Win-win pregovorima, sve do veština neutralizacije “prljavih tehnika” i otkrivanja tajni uspešnog pregovaranja.


20. februar 2015.

ODRŽAN SEMINAR“UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, TENDERI I UGOVORI U GRAĐEVINARSTVU”


U Privrednoj komori Beograda, 19. i 20. februara 2015. godine, održan seminar  “UPRAVLJANJE PROJEKTIMA, TENDERI I UGOVORI U GRAĐEVINARSTVU”.  Širok spisak aktuelnih tema iz građevinske industrije obuhvatile su teorijsku i praktičnu analizu metoda i tehnika u upravljanju projektima korišćenjem softverskog paketa MS Project .

Na seminaru je bilo reči o tenderskim procedurama sa osvrtom na upustva ponuđača, opšte i posebne uslove ugovora, kvalifikacione  kriterijume, kao i specifičnosti pojedinih ugovora i potrebne finansiske garancije. Uz veliki broj primera, predavač, dr Darko Plamenac je  iz skorašnje građevinske prakse kod nas i u okruženju govorio  o rizicima investitora i izvođača, o procedurama i neophodnim obrascima, projektnoj dokumentaciji i garantnim rokovima. Seminar je zaokružen analizom važnosti pravilnog upravljanja u oblasti klejmova, sporova i arbitraža. 


23. decembar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU fondovi za privredu“organizovana je 22. i 23. decembra 2014. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020. 


9. decembar 2014.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.


Privredna komora Beograda je 09. decembra 2014. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»


28. oktobar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


24. oktobar 2014.

INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.

Privredna komora Beograda je održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI» 


24-25. septembar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020  

EU fondoviU Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 24. i 25. septembra 2014. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.


19-20. maj 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 19. i 20. maja 2014. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020. 

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza. 


22-23. april 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

EU fondoviPrivrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovan je 22. i 23. aprila 2014. nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.


20. mart 2014.

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.

EU fondoviPrivredna komora Beograda je 20. marta  2014. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata, koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne incijative,  da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014.-2020. su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


26. i 27. februar 2014.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Eu projektiPrivrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovan je 26. i 27. febrauara 2014. novi trening za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.

Cilj treninga je bio unapređenje veština za pisanje predloga projekata, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima i veštine za mobilisanje zainteresovanih strana i osiguravanje u realizaciji obaveza.


11. februar 2014.

INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE - NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.

EU fondoviPrivredna komora Beograda je 11. februara 2014. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014-2020. su po drugi put prezentovani u Srbiji i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


25-26. decembar 2013.

OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

EU fondoviU Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je 25. - 26. decembra 2013. novi trening za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.

Cilj treninga je bio unapređenje veština za pisanje predloga projekata, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima i veštine za mobilisanje zainteresovanih strana i osiguravanje u realizaciji obaveza.


13. decembar 2013. 

INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»


Privredna komora Beograda je 13. decembra 2013. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014-2020. su po drugi put prezentovani u Srbiji i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.


17. april 2013.

INFO SESIJA: EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE  U 2013. GODINI


Privredna komora Beograda je 17. aprila održala jednodnevnu info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije, pod nazivom: EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE ZA 2013. GODINU»
Info sesija je bila namenjena privrednicima u MSP sektoru, preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima.


9-10. april 2013.

PRIPREMA I RAZVOJ INVESTICIONIH PROJEKATA

U cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima, koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta kako bi efikasno realizovali svoje investicione projekte kroz dostupne izvore finansiranja, Privredna komora Beograda je 09. i 10. aprila organizovala TRENING ZA INVESTICIONE PROJEKTE ZA PRIVREDU u 2013. godini.
Trening je bio namenjen privrednim subjektima (korporacije, mala i srednja preduzeća), preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnoj samoupravi, univerzitetima.


26 - 27. mart 2013.

PRIPREMA I PISANJE PREDLOGA PROJEKTA ZA EU FONDOVE ZA PRIVREDNI SEKTOR

U Privrednoj komori Beograda, u okviru realizacije projekta "EU FONDOVI ZA PRIVREDU", organizovan je, 26. i 27. marta, novi trening za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova za privredni sektor, sa fokusom na otvorene i najavljene pozive u 2013. godini.
Trening je bio namenjen privrednicima u MSP sektoru,  preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnoj samoupravama, univerzitetima.
Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. Planirane aktivnosti


8-9. novembar 2011.

EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

EU fondoviU Privrednoj komori Beograda, 8. i 9. novembra 2011. godine, realizovan je četvrti trening: EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA a fokus je ovog puta stavljen na otvorene konkurse za program FP7 i CIP, koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Trening je realizovan u saradnji sa BSN Akademijom čiji tim domaćih i inostranih stručnjaka zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i inovativnj metodologiji koja se zasniva na kombinaciji teorije i praktičnog rada, na najbolji način prenosi znanje na koji način da svoje projektne ideje pretočite u forme pogodne za apliciranje za sredstva iz EU fondova.


2. novembar 2011.

RADIONICA «EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE»

EU fondoviPrivredna komora Beograda je održala jednodnevnu radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom:

 EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE
« EU PROGRAMI, OTVORENI POZIVI I MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDNE SUBJEKTE  »

Radionicom je rukovodio tim eksperata,  koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima.
Radionica je imala preko 50 polaznika i bila je namenjena privrednicima u MSP sektoru,  preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnoj samoupravama, univerzitetima.

23. oktobar 2011.  

EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE – BESPOVRATNA SREDSTVA - SA FOKUSOM NA IKT“

Privredna komora Beograda je, u saradnji sa BSN Akademijom, realizovala  III i iV trening EU fondovi za mala i srednja preduzeća, sa posebnim fokusom na otvorene konkurse za IKT, program FP7, koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Održan trening je izrađen po posebnoj metodologiji, a značajno prilagođen privrednom društvu. Ima za cilj da unapredi razmenu informacija i znanja, osnaži kapacitete privrednih subjekata, a posebno da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. 
Održavanjem redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU jača pozicija i kapaciteti privrednih subjekata. Ovo omogućava da se maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU i predstojećim promenama Zakona o finansiranju.
Privredna komora Beograda poziva zainteresovane privredne subjekte da se infomišu o svim najavljenim obukama za 2011. godinu.

16. oktobar 2011. 

ODRŽAN I DRUGI TRENING EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

U Privrednoj komori Beograda je, 15. i 16. oktobra 2011. godine, realizovan drugi trening: EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA. Trening je realizovan u saradnji sa BSN Akademijom, a fokus je stavljen na otvorene konkurse za program FP7 i CIP koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Program treninga je osmišljen po posebnoj metodologiji prilagođenoj filozofiji privrednog društva, čiji su glavni ciljevi unapređenje poslovanja, razmena informacija, podizanje kapaciteta i nivoa znanja.
Ova inicijativa Privredne komore Beograda  ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja, ali i da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjene Republici Srbiji. Organizovanje redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU  imaju za cilj da se privredni subjekti edukuju o svim mogućnostima koje im se nude kao i da im ukažu kako da maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU. 
Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane privredne subjekte da se  registruju kroz otvorenu on-line Anketu   

7-8. oktobar 2011.  

 

EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA


U Privrednoj komori Beograda 7. i 8. oktobra 2011. realizovan je prvi trening: EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA. Trening je realizovan u saradnji sa BSN Akademijom  a fokus je stavljen na otvorene konkurse za program FP7 i CIP koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.
Program treninga je osmišljen po posebnoj metodologiji prilagođenoj filozofiji  privrednog društva čiji su glavni ciljevi unapređenje poslovanja, razmena informacija, podizanje kapaciteta i nivoa znanja.
Ova inicijativa Privredne komore Beograda  ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja ali i da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. Organizovanje redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU  imaju za cilj da se privredni subjekti edukuju o svim mogućnostima koje im se nude kao i da im ukažu kako da maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU. 

Privredna komora Beograda poziva sve zainteresovane privredne subjekte da se  registruju kroz otvorenu on-line Anketu  galerija

30. mart 2011.

  

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I ADMINISTRACIJA UGOVORA PREMA FIDIC–u 


Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u nameri da podrži nastojanja svojih članova da podignu i poboljšaju kvalitet usluga, primenom stečenih znanja i kroz razmenu iskustava, organizovala je tradicionalni seminar  

 „UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I ADMINISTRACIJA UGOVORA PREMA FIDIC – u
(bela, crvena, žuta, srebrna, zelena i zlatna knjiga)“

Cilj seminara je da učesnici ovladaju procedurama administarcije ugovora i upravljanja projektima prema FIDIC – u.
Seminar je bio namenjen licima koja vode i kontrolišu realizaciju projekta - liderima timova, kao i članovima timova koji rade na pojedinim fazama projekta.
Realizator programa i predavač na seminaru je dr Darko Plamenac, dipl. građ. inž., član revizione radne grupe FIDIC-ovog Komiteta za ugovaranje.

9. marta 2011. 

 

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA


Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u nameri da podrži nastojanja svojih članova da podignu i poboljšaju kvalitet usluga, primenom stečenih znanja i kroz razmenu iskustava, organizovala jednodnevni seminar:

 "UPRAVLJANJE PROJEKTIMA  KORIŠĆENJEM SOFTVERSKIH SISTEMA"

Objedinjujući teorijske osnove, praktičnu primenu i iskustva, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procedurama upravljanja projektima neophodnim  za samostalno vođenje i kontrolisanje projekata. Takođe, učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa osnovnim principima mrežnog planiranja, izrade planova, kontrole i analize projekata kao i praćenja realizacije investicionih projekata upotrebom softverskih paketa za upravljanje projektima.
Realizator programa i predavač na seminaru je prof. dr Darko Plamenac, dipl. građ. inž.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke