9. decembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM APELACIONIM SUDOM

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim apelacionim sudom Vas poziva na stručni skup, na kojem će biti obrađene sledeće teme: "O primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama" - predavač dr Vesna Dabetić Trogrlić i "Zastupanje pravnog lica" - predavač mr Zagorka Kolović.
Stručni skup će biti održan 9. decembra 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu.
Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.   Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti Centru za privredno pravni sistem, osoba za kontakt Milivoj Janković, rukovodilac Centra, tel. 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs . 


25. novembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu Vas poziva na stručni skup na kojem će biti obrađene teme iz oblasti Zakona o izvršenju i obezbeđenju i to:

  1. Predlog za izvršenje– predavač Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu
  2. Prigovor – predavač Tijana Popović, sudija Privrednog suda u Beogradu

Stručni skup će se održati dana 25. novembra 2016. godine sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu.
Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.
Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Milivoj Janković- tel: 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs.


4. novembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu Vas poziva na stručni skup na kojem će biti obrađene sledeće teme: "Položaj stečajnog dužnika u parnici" – predavač Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu i "Odnos stečajnog postupka i drugih postupaka" - predavač mr Ljiljana Matić, sudija Privrednog suda u Beogradu

Stručni skup će biti održan 4. novembra 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, sala VI na šestom spratu.  Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.  Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Milivoj Janković- tel. 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs.

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost