9. decembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM APELACIONIM SUDOM

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim apelacionim sudom Vas poziva na stručni skup, na kojem će biti obrađene sledeće teme: "O primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama" - predavač dr Vesna Dabetić Trogrlić i "Zastupanje pravnog lica" - predavač mr Zagorka Kolović.
Stručni skup će biti održan 9. decembra 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu.
Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.   Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti Centru za privredno pravni sistem, osoba za kontakt Milivoj Janković, rukovodilac Centra, tel. 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs . 


25. novembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu Vas poziva na stručni skup na kojem će biti obrađene teme iz oblasti Zakona o izvršenju i obezbeđenju i to:

  1. Predlog za izvršenje– predavač Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu
  2. Prigovor – predavač Tijana Popović, sudija Privrednog suda u Beogradu

Stručni skup će se održati dana 25. novembra 2016. godine sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu.
Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.
Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Milivoj Janković- tel: 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs.


4. novembar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM SUDOM U BEOGRADU

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu Vas poziva na stručni skup na kojem će biti obrađene sledeće teme: "Položaj stečajnog dužnika u parnici" – predavač Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu i "Odnos stečajnog postupka i drugih postupaka" - predavač mr Ljiljana Matić, sudija Privrednog suda u Beogradu

Stručni skup će biti održan 4. novembra 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, sala VI na šestom spratu.  Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.  Učešće na stručnom skupu je bez kotizacije.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Milivoj Janković- tel. 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs.


21. oktobar 2016.

STRUČNI SKUP U SARADNJI SA PRIVREDNIM APELACIONIM SUDOM

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim apelacionim sudom Vas poziva na stručni skup, na kojem će biti obrađene sledeće teme: Pravno jedinstvo nepokretnosti u stvarnopravnom uređenju Republike Srbije, predavač dr Vesna Dabetić Trogrlić, sudija Privrednog apelacionog suda i Značaj forme kod ugovora o građenju, predavač Zagorka Kolović, sudija Privrednog apelacionog suda.
Stručni skup će biti održan 21. oktobra 2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala VI na šestom spratu.
Prijava za stručni skup se vrši popunjavanjem on-line PRIJAVA.    Učešće je bez kotizacije.

Za dodatne informacije osoba za kontakt je Milivoj Janković, tel. 2641-355 lokal 108, e-mail: milivoj@kombeg.org.rs .


12. oktobar 2016.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Ministarstvo privrede, u postupku pripreme zakona kojim se uređuje stečaj, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.
Nacrt zakona sačinila je Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, obrazovana od predstavnika Ministarstva privrede, Ministarstva finansija, Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, NALED-a i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Ministarstvo privrede poziva predstavnike državnih organa, sudova, javnih službi, stečajne upravnike, privrede subjekte i njihova udruženja, stručnu javnost, nevladin sektor i druge zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će se održati od 10. do 30. oktobra 2016. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede, Beograd, Kneza Miloša 20 ili elektronskim putem na e-mail adresu: stecaj@privreda.gov.rs.

Tekst Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju možete preuzeti putem sledećeg linka:
http://www.privreda.gov.rs/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-stecaju/


6-8. septembar 2016.

2. ADRIA SECURITY SUMMIT

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti uz pomoć Privredne komore Beograda jedan je od partnera magazina A&S Adria u organizaciji predstojećeg stručnog skupa i ujedno Vas poziva da rezervišete svoje mesto i budete učesnik na ovogodišnjem drugom po redu kongresno-izložbenom događaju ''Adria Security Summit'', koji će se održati od 06 do 08. septembra 2016. u hotelu Crowne Plaza, Beograd, Srbija.
Informacije o načinu prijavljivanja, programu događaja, predavačima i ostalim informacijama možete saznati na web-stranici organizatora http://www.adriasecuritysummit.com/index.php/bs/

Za dodatna pitanja u vezi Adria Security Summit-a, ispred SAMKB i Privredne komore Beograda, kontakt osoba je Vladimir Vuksanović, sekretar SAMKB, tel: +381 11 2644-880 ili e-mail: office@korporativnabezbednost.rs.    

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost