KONTAKT


Stručna služba za podršku Parlamentu preuzetnika-PKS

Dejan Zrilić, diplomirani ekonomista master
samostalni savetnik
e-mail: dejan.zrilic@pks.rs
tel: 264 26 38; 264 14 74, lokal 146


Stručna služba Privredne komore Beograda

Milivoj Armuš
e-mail: milivoje.armus@pks.rs
tel: 264 22 77; 264 13 55, lokal 146


Heda Baltić, dipl.inž. informatike
samostalni stručni saradnik za preduzetništvo
e-mail: heda.baltic@pks.rs
tel. 264 53 33, 264 15 56/likal 193


Nataša Krneta, diplomirani ekonomista
samostalni stručni saradnik za preduzetništvo
e-mail: natasa.krneta@pks.rs
tel. 264 20 88, 264 15 56/likal 196
Preduzetništvo

Info