Usluge Zajednice opštih udruženja preduzetnika

 

 

 • Zastupanje interesa preduzetnika i opštih udruženja preduzetnika
 • Organizacija okruglih stolova na aktuelne preduzetničke teme
 • Povezivanje preduzetnika sa opštim i strukovnim udruženjima na teritoriji Grada Beograda
 • Povezivanje preduzetnika kroz organizaciju poslovnih susreta u zemlji i regionu (B2B susreti)
 • Predstavljanje preduzetnika na domaćim i međunarodnim sajmovima, izložbama i manifestacijama
 • Pomoć pri osnivanju preduzetničke radnje
 • Pružanje pravnih i poreskih saveta preduzetnicima u cilju poboljšanja poslovanja
 • Pružanje informacija o raspisanim javnim pozivima za projekte iz oblasti preduzetništva na domaćem i međunarodnom nivou
 • Konsalting u oblasti kreditnih linija nadležnih institucija i bankarskog sektora za preduzetnike
 • Konsalting u oblasti kreditnih linija nadležnih institucija i bankarskog sektora za početnike u biznisu (start-up krediti)
 • Izrada biznis planova
 • Edukacija preduzetnika putem seminara, radionica, savetovanja na aktuelne preduzetničke teme


Preduzetništvo

Info