TRENUTNO STANJE U PREDUZETNIŠTVU NA NACIONALNOM NIVOU

Broj preduzetnika

Na osnovu raspoloživih podataka možemo konstatovati da je obračunom makroekonomskih agregata obuhvaćeno 226 242 preduzetnika koji su poslovali u toku 2009. godine u Republici Srbiji. Od tog ukupnog broja preduzetnika, u centralnoj Srbiji u 2009. godini poslovalo je 164 110 preduzetnika – što čini 72,5%, a u Vojvodini 62 132 – što čini 27,5%. Posmatrano po sektorima KD, na nivou Republike Srbije, najveće učešće u ukupnom broju preduzetnika imale su: trgovina na veliko i malo; opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo (32,6%), prerađivačka industrija (15,9%), aktivnosti u vezi s nekretninama (12,7%), saobraćaj, skladištenje i veze (11,8%), građevinarstvo (8,9%), hoteli i restorani (8,3%) itd.


Broj zaposlenih

Preduzetnici u Republici Srbiji u 2009. godini zapošljavali su 259 383 radnika. U centralnoj Srbiji bilo je 183 618, tj. 70,8%, a u Vojvodini 75 765, tj. 29,2% zaposlenih. Posmatrano po sektorima KD najveće učešće u ukupnom broju zaposlenih kod preduzetnika u Republici Srbiji u 2009. godini imale su: trgovina na veliko i malo; opravka motornih vozila i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvosa 40,2%, prerađivačka industrijasa 23,3%, hoteli i restoranisa 11,7%, aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnostisa 7,6%, građevinarstvosa 6,3%, itd.

 

Ostvareni promet

Kada se posmatra teritorijalni razmeštaj ostvarenog prometa preduzetnika u 2009. godini, uočava se da su preduzetnici iz centralne Srbije ostvarili 74,1%, a preduzetnici sa teritorije Vojvodine 25,9% ukupnog prometa. Posmatrano po delatnostima (sektorima KD), najveće učešće na nivou Republike Srbije u ostvarenom prometu imali su preduzetnici iz: trgovine na veliko i trgovine na malo, opravke motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu, 51,2%, prerađivačke industrije, 16,2%, saobraćaja, skladištenja i veza, 8,6%, građevinarstva, 8,1%, hotela i restorana, 5,9%, aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanja i poslovnih aktivnosti, 5,4%, ostalih komunalnih, društvenih i ličnih uslužnih aktivnosti, 2,3%, itd.

 

Bruto dodata vrednost

Preduzetnici sa teritorije centralne Srbije učestvovali su 2009. godine sa 72,7% u bruto dodatoj vrednosti, dok je udeo preduzetnika sa teritorije Vojvodine 27,3%. Posmatrano po delatnostima (sektorima KD), najznačanije učešće u bruto dodatoj vrednosti na nivou Republike Srbije ostvarili su: trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 33,1%, prerađivačka industrija, 19,6%, aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti, 11,8%, građevinarstvo, 8,7%, saobraćaj, skladištenje i veze, 8,6%, hoteli i restorani, 8,2%, ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti, 5,0%, zdravstveni i socijalni rad, 3,1%, itd.

 

Izvor: Zavod za statistiku Republike Srbije


Preduzetništvo

Info