KONTAKT


Stručna služba za podršku Parlamentu preuzetnika-PKS

Dejan Zrilić, diplomirani ekonomista master
samostalni savetnik
e-mail: dejan.zrilic@pks.rs
tel: 011/ 26 42 638; 064 60 93 691


Stručna služba Privredne komore Beograda

Milivoj Armuš
e-mail: milivoje.armus@pks.rs
tel: 011/ 26 42 277; 064 60 93 694


Heda Baltić, dipl.inž. informatike
samostalni stručni saradnik za preduzetništvo
e-mail: heda.baltic@pks.rs
tel. 011/ 41 49 642; 064 60 93 666


Nataša Krneta, diplomirani ekonomista
samostalni stručni saradnik za preduzetništvo
e-mail: natasa.krneta@pks.rs
tel. 011/ 36 18 003; 064 60 93 675
Preduzetništvo

Info