ORGANIZACIJA


ZAPOSLENI

sekretar Udruženja
Vera Dostanić, dipl. ekonomista
investicioni savetnik
vera.dostanic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688-088, 2641-474 lok. 119

samos
talni savetnik
mr Željko Stevanović, dipl. ekonomista
zeljko.stevanovic@pks.rs
vera.dostanic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688-088, 2641-474 lok. 164

savetnik
Katarina Subotić, dipl. ekonomista
katarina.subotic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688-088, 2641-474 lok. 119

samostalni stručni saradnik
Marija Radević, dipl. ekonomista
marija.radevic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688-088, 2641-474 lok. 164

 

ČLANOVI ODBORA UDRUŽENJA

Udruženje organizuje rad preko Odbora na sednicama koje se zakazuju po potrebi. Sednice pripremaju predsednik Odbora i sekretar Udruženja. 

RB FIRMA IME I PREZIME FUNKCIJA MESTO I ADRESA
1. AOFI - AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA AD Vesna Jovetić direktor Sektora za kredite 11000 Beograd
Savska 25
2. ALCS - ASOCIJACIJA LIZING KOMPANIJA SRBIJE Teodora  Milenković generalni sekretar 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6
3. ALPHA BANK SRBIJA AD Aleksandra Erdoglija član IO i direktor Sektora sredstava 11000 Beograd
Kralja Milana 11
4. BANCA INTESA AD Rada Radović direktor za finansije i računovodstvo 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 7 B
5. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD Ljiljana Lozić direktor Sektora za poslove sa privredom 11000 Beograd
Kraljice Marije 3
6. CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.
Sanja Sarić
direktor Pravnog i kadrovskog sektora
11000 Beograd
Trg Nikole Pašića 5 ulaz iz Dečanske 14)

7. DUNAV DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DPF Zoran Milivojević izvršni direktor
11000 Beograd
Trg Nikole Pašića 5/VII
8. DELOITTE Nada Suđić partner 11000 Beograd
Terazije 8
9. EKONOMSKI INSTITUT Aleksandar Vlahović predsednik Odbora direktora 11000 Beograd
Kralja Milana 16/2
10. EVROTREZOR DOO Dragoslav Andrić direktor 11000 Beograd
Vojvode Milenka 40
11. GRAWE OSIGURANJE ADO Christoph Czettl generalni direktor 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 115 D
12.
INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE DOO
Prof. dr Rajko Tepavac    
direktorrazvoja 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10/1
13. INTERCITY BROKER AD Želimir Dabić direktor 11000 Beograd
Maksima Gorkog 52
14. JUBMES BANKA AD Milan Dželetović
član IO 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 121
15. FORUM POSLODAVACA mr Petar Stefanović** specijalni savetnik
 
11000 Beogra
Vojvode Stepe 496/e 
16. KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO Tanja Jovišić član IO i direktor finansijske funkcije
11000 Beograd
Makedonska 4
17. MERKUR OSIGURANJE AD Miodrag Kvrgić direktor
11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6/22
18. MILENIJUM OSIGURANJE ADO Pero Miljakić generalni direktor
11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10L

19. NARODNA BANKA SRBIJE - Sektor za monetarne analize i statistiku Branko Hinić generalni direktor 11000 Beograd
Kralja Petra I 12
20. NBG LEASING Milica Perić
član IO I direktor sektora za kreditne analize 11070 Novi Beograd
Omladinskih brigada 88, Airport City
21. PIRAEUS BANKA AD Svetlana Ristić član IO i direktor Kreditnog sektora 11000 Beograd
Milentija Popovića 5 B
22. ABL FAKTOR Vlado Rosić direktor 11000 Beogra
Kralja Petra 45
23. PIRAEUS BANKA AD Vojislav Lazarević* predsednik IO 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 5 B
24. VOJVOĐANSKA BANKA AD
-Filijala Beograd
Miloš Bojanić direktor funkcije Poslova sa privredom
11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 111
25. VTB BANKA AD Anđelka Stanković šef računovodstva 11000 Beograd
Balkanska 2
 
*  predsednik Odbora Udruženja
**zamenik predsednika Odbora UdruženjaČLANOVI UPRAVNOG ODBORA


RB IME I PREZIME FUNKCIJA FIRMA MESTO I ADRESA
1. Srđan Cekić predsednik Izvršnog odbora POŠTANSKA ŠTEDIONICA 11070 Beograd
Kraljice Marije 3
2. Vojislav Lazarević predsednik Izvršnog odbora PIRAEUS BANKA AD 11000 Beogra
Milentija Popovića 5 B
3. Siniša Pratljačić regionalni direktor DDOR AD NOVI SAD
- Filijala Beograd
11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 115 V
4. Rade Badža, direktor Regiona prodaje Beograd KOMPANIJA DUNAV OSIGURANjE A.D. 11000 Beograd
Makedonska 4
5. Milan Mirkov član Izvršnog odbora VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD 11070 Novi Beograd
Bulavar Mihajla Pupina 111

ČLANOVI SKUPŠTINE
 
RB  IME I PREZIME FUNKCIJA PRIVREDNO DRUŠTVO MESTO I ADRESA
1. Markus Ferstl predsednik IO VTB BANKA AD 11000 Beograd
Balkanska 2
2. dr Ana Jovanović direktor
CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING
HARTIJA OD VREDNOSTI A.D.
11000 Beograd
Trg Nikole Pašića 5
(ulaz iz Dečanske 14)
3. Dragan Marković izvršni direktor TRIGLAV OSIGURANJE ADO 11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 7a
4. Miloš Vujnović predsednik IO JUBMES BANKA AD 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 121
5. dr Toma Bušetić član IO DUNAV OSIGURANJE ADO 11000 Beograd
Makedonska 4
6. mr Petar Stefanović specijalni savetnik FORUM POSLODAVACA 11000 Beogra
Vojvode Stepe 496/e
7. Zoran Lukić izvršni direktor ŽELEZNICE SRBIJE AD 11000 Beograd
Nemanjina 6
8. Vladan Đorđević direktor sektora za poslovanje sa javnim sektorom AIK BANKA AD BEOGRAD 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 115đ
9. Branko Greganović predsednik IO NLB BANKA AD 11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 165v

 
 ČLANOVI SEKCIJE ZA FAKTORING

RB IME I PREZIME FUNKCIJA FIRMA ADRESA
1. Vlado Rosić
predsednik sekcije
direktor ABL FAKTOR DOO 11000 Beograd
Kralja Petra 45
2. Tanja Kursar direktor  sektora za faktoring AOFI-Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza 11000 Beograd
Savska 25
3. Sanja Lukić specijalista za faktoring RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD 11070 Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a
4. Milan Sekulić direktor sektora Trede Finnance SBERBANKA AD BEOGRAD 110710 Novi Beograd Bulevar Mihaila Pupina 165g,
5. Rada Savić direktor službe za faktoring SOCIETE GENERALE BANKA AD BEOGRAD 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA