ORGANIZACIJA


ZAPOSLENI

Samostalni savetnik
Vera Dostanić, dipl. ekonomista
investicioni savetnik

vera.dostanic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688-088, 2641-474 lok. 119

Samostalni savetnik
mr Željko Stevanović, dipl. ekonomista
zeljko.stevanovic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688-088, 2641-474 lok. 164

savetnik
Katarina Subotić, dipl. ekonomista
katarina.subotic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688-088, 2641-474 lok. 119

samostalni stručni saradnik
Marija Radević, dipl. ekonomista
marija.radevic@pks.rs
tel. (+381 11) 2688-088, 2641-474 lok. 164

ČLANOVI PARLAMENTA
 
RB  IME I PREZIME PRIVREDNO DRUŠTVO MESTO I ADRESA
1.
Bojan Kekić BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA   11000 Beograd
Kraljice Marije  3
2.
Nikola Senić EUROBANK AD Beograd   11000 Beograd
Vuka Karadžića 10
3.
Mirjana Bogićević ENERGOPROJEKT GARANT AD 11070 Beograd
Bulevar Mihajla Pupuna 12
4.
Vladimir Grujić SOCITETE GENERALE BANK 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 50 A/B
5.
Goran Pecikoza WIENER STADTISCHE OSIGURANJE AD 11070 Novi Beograd
Trešnjinog cveta 1

 
 ČLANOVI SEKCIJE ZA RAZVOJ FAKTORINGA

RB IME I PREZIME FUNKCIJA FIRMA MESTO I ADRESA
1.
Tanja Kursar,
predsednik sekcije
direktor  sektora za faktoring AOFI-Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza 11000 Beograd
Savska 25
  2.
Ljiljana Jović, zamenik predsednika  direktor službe za faktoring SOCIETE GENERALE BANKA AD BEOGRAD 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b
3.
Vlado Rosić
direktor ABL FAKTOR DOO 11000 Beograd
Kralja Petra 45
  4.
Dragana Stefanović direktor Drušvo za faktoring TELEGROUP FINANCE d.o.o. Beograd 11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 121
5.
  Dragiša Cvijović direktor GAMICO FAKTORING DOO 11000 Beograd
Andrićev venac 2/IV
6.
Petar Kasavica direktor Odeljenja za faktoring BANKA INTESA AD BEOGRAD 11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 7b
7.
Sanja Lukić specijalista za faktoring RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD 11070 Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a
  8.
Milan Sekulić direktor Odeljenja za spoljnotrgovinsko poslovanje i finansijske institucije SBERBANKA AD BEOGRAD 110710 Novi Beograd Bulevar Mihaila Pupina 165g,
9.
Bojan Čiča koordinator prodaje u transakcionom bankarstvu UNICREDIT BANKA AD 11000 Beograd
Rajićeva 27-29
10.
Dušica Marjanac direktor Direkcije za platni promet, dokumentarno poslovanje i finansijake institucije OTP BANKA AD NOVI SAD 21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja 80

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA