REVIZORSKE KUĆE

Revizorske kuce
Pod revizijom se podrazumeva postupak ispitivanja i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obaveza i rezultata poslovanja.

Konkretno, revizija finansijskih izveštaja predstavlja ispitivanje dokumenata, isprava, izveštaja i drugih informacija, radi prikupljanja dovoljnog, adekvatnog i pouzdanog dokaza za izražavanje mišljenja da li finansijski izveštaji subjekta revizije istinito i objektivno prikazuju njegovo finansijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim načelima i standardima.

  Zakon o računovodstvu
         Zakon o reviziji

Komora ovlascenih revizora Drzavna revizorska institucija Udruzenje internih revizora Srbije Savez racunovodja i revizora Srbije
KOMORA OVLAŠĆENIH REVIZORA DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA SRBIJE SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA SRBIJE
 11000 Beograd
Nušićeva 15
telefon: 3281-286, 3281-820
telefaks: 3031-321
www.kor.org.rs
office@kor.org.rs
11000 Beograd
Makenzijeva 41
telefon: 3042-200
telefaks: 3042-234
www.dri.rs
kancelarija@dri.rs

11000 Beograd
Kičevska 15/3
telefon: 063/430-690
www.uirs.rs

11000 Beograd
Njegoševa 19
telefon: 3239-444, 3343-140
telefaks: 3231-220
www.srrs.rs
info@srrs.rs


Ovlašćeni revizori u Beogradu

Ovlašćeni revizori u Srbiji (bez Beograda)

9. novembar 2015.


Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA