FAKTORING

Faktoring je finansijska transakcija gde privredno društvo koje očekuje prihod - ima potraživanja (npr po izdatim fakturama – računima) prodaje ta potraživanja trećoj strani koja se zove Faktor, po sniženoj ceni jer od Faktora momentalno dobija gotovinu, koja je neophodna za dalje održavanje poslovanja.

Funkcija faktoringa:

  • finansiranje
  • upravljanje potraživanjima
  • naplata potraživanja.

Prednosti korišćenja faktoringa za klijenta:

  • povećava likvidnost
  • poboljšava kreditnu sposobnost
  • poboljšava konkurentsku poziciju
  • faktor vrši uslugu naplate potraživanja, kontaktiranje dužnika, izveštavanje.

Zakon o faktoringu

SEKCIJA ZA RAZVOJ FAKTORINGA

 Izvestaj o ostvarenom prometu faktoringa u 2016. godiniUdruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA